2019 compleet - Hoogend-Sneek

Welkom op het Hoogend.
Ga naar de inhoud
december 2019
dinsdag 31 december,19.00 uur.

 
Vanmiddag met Rolling Home naar de studio van Omrop Fryslân geweest. Hier moesten we Frys om Utens zingen wat ook dit jaar weer in de top tien stond en wel op de zesde plaats, dat is wel 20 jaar achtereen. Gerke en ik moesten ook nog op een rode knop drukken om een nieuw muziek streaming programma te openen bij deze omroep. In een dikke mist reden we tegen zes uur weer richting Sneek.  Ika en ik hebben daarna samen het begin van het nieuwe jaar 2020 afgewacht en elkaar een gelukkig en hopelijk een gezond nieuwjaar gewenst. Die wens willen wij ook uitspreken voor allen die ons lief en dierbaar zijn.
 

Fanmiddach met Rolling Home naar de studio fan Omrop Fryslân weest. Hyr moesten wu Frys om utens singe want ok dit jaar stonnen we weer inne top tien en wel op ut zesde plak, dat is wel 20 jaar elk jaar weer. Gerke en ik moesten trouwus ok noch op un rooie knop drukke om un nieuw streaming progamma tu openen bij disse omroep. In un dikke mist binne wu teugen sessen weer rigting Sneek reden. Ika en ik hewwu derna tegare de komst fant nieuwe jaar 2020 afwagten en mekaar un gelukkug en hopeluk gezond nieuwjaar toeweênst. Disse wens wulle wu ok uutspreke foar iederyn die oans liêf en dierbaar binne.


maandag 30 december, 17.00 uur.

 
Ja, wat zal ik op deze één na laatste dag van het jaar nog even schrijven. Eigenlijk niks want ik zit te snuiven en te snotteren van jewelste en mezelf maar voor te houden van, beter worden kerel want je moet morgen met je koor naar Omrop Fryslân want we staan in de top tien van deze Omrop, en wel voor de twintigste keer, daar mag ik toch niet bij ontbreken, maar als het met mij zo blijft als het nu gaat dan wordt het geen feestje voor mij, eerst nog maar even een nachtje slapen en wie weet, gaat het toch nog lukken.

 
Ja, war sal ik nou op disse één na laaste dach fant jaar noch skriêve. Eigeluk niks want ik sit tu snuven en tu snotteren fan jewelste en my self mar foar tu houwen fan, beter wudde kerel, want morren must met ut koar naar Omrop Fryslân want we staene inne top 10 fan disse Omrop, en wel foar de twintugste keer, der mut ik tog eigeluk bijweze, mar ast met mij su bliêft as nou, dan wut ut foar mij gjin fesie, eerst noch mar us un nachju slape en wie weet lukt ut my tog noch.
 
.
zondag 29 december, 19.00 uur.

 
Snotter, hoesten en proesten, praten wil haast niet meer, hele stem is zo nu en dan haast weg, toch is het me gelukt om gister de eerste helft van het oliebollenconcert mee te zingen. Ook heb ik nog een praatje gemaakt met Roelof Louwsma en hebben we het gehad over zijn vader die wij verschillende keren hebben meegemaakt met zijn radioprogramma voor Omrop Fryslân. Ik stop er nu mee beste mensen, want ik snotter en snuif nog steeds als een zeehond. Geen Snekers deze keer, alleen wat ik op mijn facebook site en van Rolling Home heb geschreven, wel in het Snekers.
Carla bedankt voor de foto.
Oans Oliebollekonsert. 2019

Nou Ja, der was dan gister foar oans koar de  groate dach, ut Oliebollenconcert. Ik hat mie der ok goêt op foarbereiden, mar ik kwam gistermorren fan bêd ouw, hele stem fut en snottere, nou ik dogt wat dit wudde sal, ik weer ut nyt, mar ik doên met. Kom ik int teater en der wudde mie gelyk al fraagt dochts mei, ik sei natuurluk doên ik foar de pause met, ik dogt bij meself, Harm, misse op ut oliebollekonsert dat kan gewoan nyt, wu siên wel hoe fer ut komt, mar ik gaen ut podium op.
Ja, en der staast dan tussen dien maten, want dat bin ut hoar, wij binne  un stel frienden en verdomd, moai singe kenne su oppu tyd ok noch. Bij ut opstapku hat ik even hulp noadug want ik foêl mie altyd wat onzeker, mar dan is Piet der en die past dan op mie. Beste meensen praatte kon ik hast nyt , mar songen hef ik as un tyrelyr, su nou en dan heel emosioneel su blij was ik dat ik wer tussen disse pragtkerels staen kon te singen. Na de pause hef ik inne saal staen te luusteren en bij sommuge feskus hat ik weer de tranen in myn ogen, dan staat der un koar fan kerels met twee pragt meiden te singen en tu speulen, nou dan mutte ju wel ontroert wudde.
Meiskus en jongus fan Rolling Home, namus mijself dat ik weer foar de pause met doen kon, en namus ut goeie doêl en ut publiek hatstikke bedankt, ut was klasse. Dan wu ik ok noch even kwiet, luuster Owejaardach even naar de top honderd fan Omrop Fryslân want wu hope dat wu noch inne top 10 staen en dat su dan 20 jaar top tien wese foar oans koar.
Un ouwe sentimentele sanger.
 
zaterdag 28 december, 20.00 uur.

 
Een prachtig Oliebollen concert gegeven met ons koor. De opbrengst voor het goede doel was maar liefst € 3600,- en de Hr. Lieuwe Toren mocht de zilveren kerstbal in ontvangst nemen. Zelf heb ik voor de pauze meegezongen, maar ik was lang niet fit, hoesten, snotteren en keelpijn. Ik laat het hierbij, vandaag maar even niet in het Snekers.

vrijdag 27 december,17.00 uur.

 
De kerstdagen zijn weer voorbij, de supermarkten zijn weer open, zijn ze eigenlijk wel dicht geweest, ik weet het niet. Vanmorgen gewandeld, wat boodschapjes gedaan. Nu ben ik me alvast aan het voor bereiden voor het Oliebollenconcert, morgenmiddag in het theater, ik heb er zin in. Voor mijzelf is het spannend want ik ga toch proberen om voor de pauze mee te zingen, het zingen zal best wel gaan, maar ja, het staan zal wel wat moeite gaan kosten. Na de pauze ook nog meedoen dat gaat niet lukken, die kracht kunnen mijn benen momenteel niet meer opbrengen. Wat ik wel zeker weet is, dat het een gezellig concert wordt, Rolling Home is in topvorm, de aanwezigheid van twee hele bekende Friese artiesten, het bijzondere Goede doel en de uitreiking van de zilveren Kerstbal aan wie, ja wie wordt het dit jaar. De kaartverkoop is heel goed gegaan, er zijn nog enkele plekjes vrij, het moet dus een prachtige middag worden, zoals gezegd ik heb er zin in.

 
De kerstdachen binne weer foarbij, de supermerken binne weer open, binne su eigeluk wel digt weest. Ik weet ut nyt. Fanmorren kuiert, en wat boatskapkus deen. Nou bin ik mie alfast ant foarbereiden foar ut Oliebollenconcert, morrenmiddach int teater, ik hef dur sin in. Foar myself ist spannend want ik gaen preberen om foar de pause met tu singen, ut singen sal best wel gaen, mar ja, ut staen dat sal mie fast moeite koste. Om na de pause ok noch un keer met tu doên dat sal niks wudde, want dat kenne myn benen momenteel noch nyt opbringe. Wat ik wel seker weet dat ut un geselluge middach wut. Rolling Home is in topvorm, de anwesughied fan twee heel bekende Friese artiesten, ut bysondere goeie doêl en de uutreiking fan de Zilveren Kerstbal an wie, ja wie wut ut dit jaar. De kaatferkoop is heel goêt weest, du binne noch un paar plakjus foar de egte liefhebber vrij, ut mut dus un pragt middach wudde, su ik al zei, ik hef dur sin an, jum ok.


26 december 2 de Kerstdag, 21.00 uur.

 
Vandaag een rustige 2 de Kerstdag samen thuis. Vanavond hebben we samen heerlijk Koreaans gedineerd.
 

Fandaach un rustuge 2 de kerstdach tegare thûs. Fanafend hewwe met zyn beidsjus heerluk Koreaans dineerd.


1 ste Kerstdag, 25 december, 22.00 uur.

 
Vanmorgen waren we op verjaardagsvisite bij onze jongste kleinzoon Niek. Het was een gezellige morgen, tegen drie uur in de middag waren we weer thuis en voor half vijf hadden we een taxi besteld om ons om half vijf naar de Kalkovens te brengen voor een gezellig kerstdiner, samen met twee zussen en een broer en zwager en schoonzus. We hebben heerlijk gegeten en het was zo gezellig, dat voor we er erg in hadden was het 10 uur geworden en stond de taxi klaar om ons weer naar het Hoogend te brengen.

 
Fanmorren waren wu op jaardachvisite bij oanse kleinseun Niek. Ut was un bere geselluge morren, teugen drie uur inne middach waren wu weer thûs en foar half vijf hadden wu un taxi besteld om oans naar de Kalkovens tu bringen foar un gesellug kerstdiner, tegare met twee sussen en un broer  en un swager en skoansus. Wu hewwu heerluk eten en ut was su gesellug dat foar wu dur erg in hadden ut alweer tien uur was en de taxi foar ston, om oans weer naar ut Hoogend te bringen.

dinsdag 24 december,19.30 uur.

 
Gisteravond voor de laatste keer in dit jaar repetitie gehad van Rolling Home dit ter voorbereiding op het komende oliebollenconcert op 28 december in het theater. Vanmorgen voor Ika de nodige boodschappen voor de kerst gedaan en nog een kaart bij het theater gehaald voor 28 december. Ook heb ik nog een eindje gewandeld maar het weer was miezerig, en je werd er flink nat van, dus maar weer naar huis. Rest mij nog jullie allen, ook namens Ika, fijn kerstdagen en goede jaar wisseling te wensen.

 
Gisterafend foar de laaste keer dit jaar rippetisie hat fan Rolling Home, dit as foarbereiding op ut kommende oliebollenconcert op 28 december int teater. Fanmorren foar Ika de noaduge boatskapkus foar de kerstdachen deen en noch un kaart bij ut teater haalt foar 28 december. Derna hef ik noch un eintsju kuiert, mar ut regende de hele tyd, ju wudden dur best nat fan dus mar gauw weer naar huus. Rest my noch jimme, ok namus Ika fijne kerstdachen en un goeie jaarwisseling toe tu wênsen.

zaterdag 21 en zondag 22 december, 22.00 uur.
 

Over gister kan ik kort zijn, ondanks het slechte weer heb ik een klein eindje gewandeld en in de middag heb ik samen met Ika een kopje koffie in de stad gedronken, nadat zij eerst wat boodschapjes had gedaan. Vanmorgen heb ik een aantal kerstkaarten op de bus gedaan en een eindje gewandeld. Vanmiddag hebben we bezoek gehad van onze vriend Atze S. uit Akkrum. Atze is al een poosje lid van ons koor Rolling Home en samen met hem hebben we een gezellige middag eb avond gehad.
 

Over gister sal ik kot weze, al wast slecht weer tog hef ik un eintsju kuiert, en inne middach, Ika moest eerst noch un boatskapku doên, hewwu tegare inne stad noch un bakje koffie deen. Fanmorren hef ik eerst un hussie kerstkaarten oppu bus deen en derna noch un eintsju omlopen. Fanmiddach hewwu besoek hat fan oanse friend Atze S. uut Akkrum. Atze is ok al un skoftsju lid fano ans koor Rolling Home en tegare met hem hewwu un geselluge middach en afend hat.

vrijdag 20 december,23.00 uur

 
Vanmiddag om half twee zat ik in het Antonius voor een vaat onderzoek van beide benen. De aders zijn door gescand, er is echo gemaakt, van de buik en de aderen in mijn benen. De resultaten van dit onderzoek gaan naar chirurg Walraven, maar ik kreeg vanmiddag al een uitslag dat de pijn die ik altijd heb niets met mijn bloedvaten te maken hebben. Misschien hoor ik in januari van deze chirurg wat er eventueel nog aan te doen is, misschien toch pijnbestrijding of toch een soort fysiobehandeling, we wachten maar weer af.

 
Fanmiddach was ik int Antonius foar un vaatonderzoek in beide benen. De aders binne helemaal deurskent en dur is un echo maakt, en toen hewwu su noch un scan maakt fan mien buuk en beide benen. De uutslag fan dit ondersoek gaet naar chirurg Walraven, mar ik kreech fanmiddach al tu hoaren, dat de pine die ik altyd hef niks met mien bloedvaten tu maken het. Misskien hoar ik in januari fan disse chirurg wat dur eventueel noch an te doên is, misskien pinebestryding of tog un soart fysiobehanneling, wu wagte mar weer af.
Donderdag 19 december, 20.00 uur.

 
Vanmorgen bij verschillende winkels wat inkopen gedaan. Vanmiddag heb ik, nadat ik nog wat kopij heb ontvangen eindelijk het clubblad van ons koor af kunnen maken en naar de drukker gemaild. Zojuist nog een tweetal fotootjes gemaakt van een nat Hoogend in kerstsfeer.

 
Fanmorren bij veskillende winkels wat inkopen deen. Fanmiddach hef ik, nadat ik noch wat kopij kregen hat eindeluk ut klubblad fan oans koar ouwmake kennen en naar de drukker mailt. Krek hef ik noch un paar fotootsjus maakt fan un nat Hoogend in kerstsfeer.Woensdag 18 december, 20.00 uur.

 
Vanmorgen was mijn wandeling naar onze huisarts. Met haar heb ik een gesprek gehad over de pijn in mijn benen. Er is besloten dat ik een vaatonderzoek krijg van in ieder geval mijn linkerbeen, dit zal vrijdagmiddag gaan gebeuren, hopelijk levert dit onderzoek iets op, want elke dag pijn is ook geen pretje. Vanmiddag was ik om 17.00 uur in het Scheepvaart Museum voor een vrijwilligers borrel. Dit was best wel gezellig, elkaar zo weer eens te ontmoeten, ieder doet als vrijwilliger zijn of haar werk voor het museum en dan is het leuk om elkaar ook eens te spreken zonder dat je op dat moment een taak hebt.

 
Fanmorren was myn kuierke naar oanse huusdokter. Met hur hef ik un gesprekje hat over de pine in myn benen. Dur is toen besloaten dat ik in ieder gefal un vaatondersoek krij fan myn linkerbeen, dit sal su ut nou staat frijdachmiddach gebeure, hopluk levert dit ondersoek wat op, want altyd pine is ok nyt su nofluk. Fanmiddach was ik om 17.00 uur int Scheepvaart Museuum foar un frijwilligers burrel. Dit was best wel gesellug om mekaar su weer us te ontmoeten, iederien doêt as frijwilliger sien of hur werk foar ut museum en dan ist leuk om mekaar su ok us te treffen sonder dat dur op dat ogenblik iên werke mut.

dinsdag 17 december, 15.00 uur.

 
Het is weer dinsdag en mijn boodschappenmorgen, het was lekker zacht weer buiten nadat ik de boodschappen thuis heb gebracht ben ik zo nog een eindje gaan lopen, het regende toen zo nu en dan een beetje. Vanmiddag ben ik begonnen met het opruimen van mijn bureau en het weer in elkaar zetten van het clubblad Effe Luistere, wat ik vorige week, nijdig had weggegooid omdat er geen voldoende kopij was, maar er is me toegezegd dat ik erop kan rekenen dat woensdag alle kopij binnen is. Daarna ga ik denk ik nog wat aan de adressen voor de kerstkaarten doen.

 
Ut is weer dinsdach en myn boatskappemorren. Ut was lekker sagt weer vanmorren en toen ik de boatskappen thûs brogt hat, bin ik noch un hoekje omloapen, toen regende ut su nou en dan. Fanmiddach bin ik begonnen met ut oprumen fan myn buro en ut weer in mekaar prutsen fan ut klupblad Effe Luistere, wat ik foruge week kwaad fut donderd hef omdat dur nyt genoech kopij was, mar dur is mie nou toeseid dat ik woensdach alle kopij in huus hef. Derna gaen ik dan noch un poaske met de kerstetiketten an de gang.

maandag 16 december, 22.00 uur.

 
Vanmorgen weer een eindje gewandeld, het was miezerig weer dus mijn tochtje ging merendeel door de steegjes van de binnenstad. Daarna ben ik thuis begonnen om de adressen voor de kerstkaarten bij elkaar  te zoeken, maar of we wel weer zoveel kaarten gaan versturen dan andere jaren, ik weet het nog niet. Vorig jaar hebben we denk ik honderd kaarten met Sand verstuurd en zeker meer dan de helft is nooit aangekomen of veel later, sommige zelfs in februari. Veel mensen sturen hun kerstgroet al via de mail en ook wij denken erover om dat te gaan doen. Gisteravond hadden we op onze repetitieavond op uitnodiging, de vrienden van Rolling Home op bezoek, dit is was wel een leuke avond geworden
.
 
Fanmorren weer un eintsju kuiert, disse keer gong myn kuiereke merendeels deur de steegjes inne binnestad der liep ik wat beskutter want ut was sutterug weer. Derna hef ik thûs de adressen foar de kerstkaarten opsogt, mar of wij dit jaar wel weer su feul via de post vesture salle, dat weer ik noch nyt. Foarug jaar hewwu oanse kaarten via Sand vestuurd en meer dan de helft is noait ankomen of pas us in februari. Feul meensen doên hun kerstgroet via de mail en wij dinke dur ok over om dat te doên. Gisterafend hadden wu op uutnoadiging de frienden fan Rolling Home op oanse wekelukse ripetisieavend en dat is wel un leuke afend wudden.

zondag 15 december,17.00 uur.

 
Ook vandaag heb ik me niet gewaagd aan een wandelingetje. Ik stond vanmorgen voor ons huis, compleet met wandelstok en ik waaide haast ondersteboven, dus maar weer naar binnen, ik kan het risico van vallen niet nemen, ik wil niet graag dat het lopen nog meer verslechterd. Dus heb ik me vandaag maar weer eens beziggehouden met onze stamboom want die moet natuurlijk ook op zijn tijd bij gehouden worden, en verder heb ik met een boek in een hoekje van de bank naast de kerstboom fijn zitten lezen. Had net als gister graag het clubblad van R.H. afgemaakt, maar ja, geen kopij geen blad.

 
Ok fandaach hef ik mie nyt waagt an un kuierke, ik ston fanmorren foar oans huus , kompleet met de wandelstok en toen waaide ik hast ondersteboven,dus mar weer naar binnen, ik wul gjin risico lope en weer un keer falle, want dan wut mien lopen misskien noch beroerder. Dus hef ik mie fandaach mar us weer besug houden met oanse stamboom, want die mut ok geregeld bijhouden wudde, en ferder hef ik met un boek moai in un hoekje onder de kerstboom sitten. Ik hat krek as gister graach ut klubblad fan R.H. afmake wullen, mar ja, gjin kopij, gjin boekje.

zaterdag 14 december, 19.00 uur.

 
 
Vandaag eens een keertje niet gewandeld, leek me niet echt weer voor een wandeling. Vanmiddag kwam onze oudste dochter Tico, met haar zoon Ian, gezellig op bezoek. Voor ons altijd weer leuk want onze dochter werkt in Tilburg en de kleinzoon studeert en Groningen, dus dan is een bezoekje dubbel zo leuk. Verder voor wat vandaag betreft niet zo veel nieuws.

 
Fandaach us un keerke nyt kuiert, leek mie nou nyt egt weer foar een kuierke. Fanmiddach kwam oanse ouwste dogter Tico, met hur seun Ian, gesellug op besoek. Foar oans altyd weer leuk want oanse dogter werkt in Tilburg en de kleinseun studeert in Groningen, dus dan is un besoekje dubbel su leuk. Ferders foar wat ut fandaach betreft nyt su feul nieuws.

vrijdag 13 september, 19.00 uur.

 
[image:image-11]Vanmorgen een eindje gewandeld en een bezoekje aan drukkerij 3 in 1 gebracht met de vraag, als het mij zou lukken om de kopij voor ons clubblad Effe luistere op tijd kon aanleveren zij het boekje nog konden drukken. Helaas is dat aanleveren mij niet gelukt want ik heb de kopij van sommige mensen nog niet ontvangen. Vanmiddag ben ik samen met Theo en dochter Jolanda, naar een bijeenkomst Sneek 75 jaar vrij, geweest. Hier werd uit de doeken gedaan wat er allemaal zal worden georganiseerd om de bevrijding van Sneek te vieren, en dat wordt heel wat. Wat ik zelf kan doen dat hoor ik binnenkort denk ik wel.
 

Fanmorren un eintsju kuiert en un besoekje brogt an drukkerij 3 in 1 met de fraach, as ik de kopy foar ut krantsju Effe Luistere oppu tyd anleverde, zij ut krantsju dan noch afdrukke konnen. Jammer genoech is mie dat nyt lukt, want ik hef de kopij fan sommige personen nyt kregen. Fanmiddach bin ik tegare met Theo en dogter Jolanda, naar un bijeenkomst weest Sneek 75 jaar vrij. Hyr vertelden su wat dur allemaal organiseerd wudde sal,  om de bevrijding fan Sneek te vieren, en dat wut heel wat. Wat ik self hyrbij doên ken dat hoar ik binnenkot noch wel.

donderdag 12 december, 17.00 uur.
 
Vanmorgen heb ik eerst voor Ika wat boodschappen gedaan, zij zelf was druk bezig met de kerstversiering in huis en daar heeft ze mijn hulp niet bij nodig dus maak ik me op een andere manier nuttig. Na de boodschappen heb ik mijn dagelijkse wandeling weer gemaakt, dat ging moeizaam, maar ja, bewegen is goed wordt er gezegd, dus op pad. Het was rustig in de stad en ik vond het ook maar frisjes. Vanmiddag heb ik een paar bladzijden aan het, boekje van Rolling Home toegevoegd en bewerkt, ik verwacht nog kopij van een paar mensen en dan kan het naar de drukker.

 Fanmorren hef ik eerst foar Ika wat boatskapkus deen, zij zelf was druk besug met de kerstversiering en der het su mien hulp nyt bij noadug, derom maak ik mie op un andere manier mar nuttug. Na ut boatskappe lopen hef ik mien dagelukse kuierke weer maakt, dat gong mar moeiluk, mar ja, bewege is goêt dus mar op pad. Ut was rustug inne stad en ik fon ut ok mar frisjus. Fanmiddach hef ik weer un paar bladsieden an ut boekje fan Rolling Home toevoegt en bewerkt, ik ferwagt noch wat kopy fan un paar meensen en dan kent weer naar de drukker.

woensdag 11 december, 17.00 uur.

 Vanmorgen heb ik een bezoekje gebracht aan vriend Bertus, heb een poosje met hem gesproken en ben daarna nog een eindje gaan wandelen. Onderweg nog een praatje gemaakt met een paar mensen en een meneer, hij kwam uit Terneuzen en deed een stadswandeling aan de hand van een plattegrond maar was toch even het spoor bijster. Heb hem even weer in de juiste richting gestuurd en hij wou ook graag naar de Dorcas winkel want in Terneuzen hij zelf ook in hetzelfde type winkel. Vanmiddag was het mijn taak om de kaarsjes in onze kerstboom te prutsen, het versieren van de boom is daarna Ika haar karweitje.  Toen de lampjes hingen ben ik achter de computer gekropen om dit stukje te schrijven en om een paar pagina’s van het clubblad van Rolling Home uit te typen.
 
Fanmorren hef ik un besoekje brogt an friend Bertus, hef un praetsju met um maakt en derna hef ik noch un hoekje omlopen. Onderwech hef ik noch un praetsju hat met un paar meensen en kwam ik ok un mantsju teugen, hij kwam uut Terneuzen met un plattegroan fan oanse stad inne hannen. Hij dee un stadskuier mar was de wech un bitsju kwyt. Hef um even holpen su dat sien neus weer inne goeie rigting ston, en ok wu die graag wete wer de Dorcas winkel was want in Terneuzen werkte die in sun selde soart winkel. Fanmiddach was mien putsju om de ligjus weer inne kestboom te prutsen, ut versieren fan ut boomku doêt Ika dan weer. Toen de lampkus hongen bin ik agter de kompjoeter kropen en hef dit stukje tiept en un paar bladsieden foar ut clubblad fan Rolling Home.

dinsdag 10 december, 17.00 uur.
 
Vanmorgen, het was droog weer en het zonnetje scheen zo nu en dan, eerst maar even een paar boodschapjes gedaan. Bij mijn thuiskomst stond er een ingepakte kerstboom bij onze deur, gebracht door vriend Theo, heb gauw de boodschappen binnen gezet en de boom betaald, en gelijk ben ik door gewandeld naar het theater om hier een stapel flyers af te geven van het Oliebollenconcert wat Rolling Home hier op 28 december zal geven. Op de terugweg naar huis nog even over de Singel en Theo gevraagd of hij de boom binnen wilde zetten, want met kluit en pot is de boom voor mij te zwaar, fijn dat je dan vrienden hebt.
 
Fanmorren, ut was droog en sontsju skeen, eerst even wat boatskapkus deen, toen ik thûs kwam ston dur un inpakte kerstboom bij oans foar de deur, die was brogt deur Theo, hef gauw de boatskapkus binnen setten en de boom betaald en bin geliek deur lopen naar ut theater om hyr wat flyers af te geven van oans oliebollekoncerrt wat wu hyr op 28 december gewe salle. Oppu weromreis naar huus nog even bij Theo langs en die hef ik vraagt of hij de boom met pot en klute even binnen sette wu, want ja, die was foar mij te swaar, fijn dat je dan frienden hewwu.

maandag 9 december, 17.00 uur.
 
Vanmorgen, het was regenachtig en ook wel wat opklaringen, heb toen het even een droge bui was, een wandelingetje door de stad gemaakt, het lopen is altijd pijnlijk, maar vanmorgen ging het redelijk goed, als ik maar zorg dat ik vriendje wandelstok bij me heb. Alle kraampjes en huisjes van gister waren alweer opgeruimd en het was erg stil in de binnenstad. Vanmiddag ben ik nog een poosje bezig geweest met mijn vernieuwde website, alle pagina’s zijn nog niet helemaal klaar maar toch heb ik hem alvast op internet geplaatst. Bekijk hem maar eens op www.rozenberg-sneek.nl

 Fanmorren ut was knap regenagtug en su nou en dan ok wel us un opklarinkje, toen dur even un droge bui kwam hef ik un kuierke deur de stad maakt, ut lopen is altyd knap pienluk, mar fanmorren gong ut redeluk goêt, as ik mar sorg dat ik mien maatsju de wandelstok mar bij my hef. Alle kraamkus en huuskus fan gister waren alweer opruumt en ut was erg rustug inne binnestad. Fanmiddach bin ik noch un skoftsju doênde weest met myn venieuwde website, alle bladsyden binne noch nyt klaar mar ik hef um tog mar op ut net setten. Bekyk um mar us op www.rozenberg-sneek.nl
 
zondag 8 december, 19.00 uur.
 
Vandaag was Sneek in kerstsfeer gedompeld, het leek er vanmorgen nog niet op dat een leuke dag zou worden met goed weer, nee vanmorgen veel regen. Maar gelukkig knapte het weer op en kon het toch een gezellige middag worden. Wij, Ika en ik zijn over de ene kant van het Grootzand, eerst naar het scheepvaartmuseum gelopen om daar de mooie kerstversieringen te bewonderen. Van daar zijn we weer over het Grootzand naar het supergezellige Scharnestraatje gelopen, weer net al andere jaren weer helemaal in Dickenssfeer. En dan was er natuurlijk nog Lekker Sneek, op de Marktstraat, ook hier was het gezellig druk. Moe, maar blij dat we deze leuke middag weer mee hebben gemaakt.
 

Fandaech was Sneek weer in de kestsfeer, ut leek dur fanmorren nyt op dat dit un leuke dach wurre su met goêt weer want ut regende de hele morren. Mar gelukkug wudde ut droag en kon ut tog un geselluge middach wudde. Wij, Ika en ik binne eerst over ut Grootzand naar ut museum loapen om der de moaie kestversieringen te bekieken. Van der binne we weer over ut Grootzand lopen naar ut supergeselluge Skarnestraatsju lopen, weer krek as in andere jaren weer helemaal in Dickenssfeer. En dan natuutluk noch Lekker Sneek oppu Marktstraat, ok hyr wast gesellug druk. Moêt, mar blij dat wu  dissen middach dur weer bij weze konnen.

 

zaterdag 7 december, 17.00 uur.
 
Een kille en grijze dag vandaag. Toch ben ik vanmorgen samen met Janet even een uurtje naar de gezellige Kerstmarkt geweest in de St. Martinuskerk aan de Singel. En gezellig en druk was het er beslist, mooie standjes met vaak zelfgemaakte Kerstversieringen en kerstboompjes waren hier te zien. Er was koffie te koop en eigengemaakte soep, en dat ging er wel in bij dit koude weer. Daarna, Janet ging naar huis ben ik nog naar het Grootzand gelopen, naar de markt om een bosje bloemen te kopen.

 
Un kouwe en kille griese dach fandaach. Tog bin ik fanmorren met oanse Janet even un uurke naar de geselluge Kerstmerk in de St.martinuskerk an de Singel weest. Ut was dur gesellug druk en beslist moaie stentsjus met faak selfmaakte kerstspultsjes en boomkus die ju der kope konnen. Dur was koffie en selfmaakte soep en dat gong dur bij dit kouwe weer wel in. Derna, oans Janet gong naar huus, hef ik oppe merk opt Groatsaan noch un bloemke kogt.Word vernieuwd.
oktober.2019.
zondag 13 oktober, 14.00 uur.

Vandaag een optreden van ons koor Rolling Home in het Haske in Joure, ik ben er helaas niet bij, nog steeds heel erg moe en pijn in mijn benen. Heb vanmorgen een heel klein eindje gewandeld, maar ook dat viel me zwaar. Onderweg nog wel een paar foto's gemaakt maar al snel weer naar huis, rust.

fandaach un optreden fan oans koar int Haske te joure, mar ik bin nyt met, noch steeds erg moêt en un hoop pine. Hef fanmorren noch wel un klein hoekje omweest mar ok dat fiel swaar teugen. onderwech noch un paar foto's maakt en gauw weer naar huus, rust.
vrijdag 11 e zaterdag 12 oktober, 21.00 uur.
vanmorgen en een gedeelte van de middag in bed gelegen, ik was heel erg duizelig en ontzettend moe. Toch zijn we 's avonds nog uit eten geweest met onze kleinkinderen die ons dit etentje hadden aangeboden, nog voor onze verjaardag. dit was heel gezellig en smakelijk, hier heb ik echt van genoten. zaterdag was een dag met weer regen en ik was niet fit, erg moe en lusteloos, wel hebben we een bakje gedaan bij de Walrus samen met vrien Atze Stoker, maar ik blijf maar moe en heb veel pijn.

vanmorren en un gedeelte fan de middach in bêd leit, ik was erg duselug en veskrikkeluk moêt. Tog binne wu safens noch uut eten weest met de kleinkiendus, die oans trakteerden op un etentsju, noch foar oanse jaardachen, hyr hef ik egt fan genoaten. Saterdach wast weer un dach met feul regen en ik was weer nyt fit, bin erg moêt en lusteloas, we hewwu noch wel un bakje deen bij de Walrus, tegare met un friend fan oans Atze Stoker, mar ik bliêf mar moêt en hef feul pine.

donderdag 11 oktober, 20.00 uur.

Vanmiddag was ik met een aantal stadsgidsen naar het Woudagemaal in Lemmer. Hier was ik nog nooit geweest wel eens met een visbootje voor het gemaal liggen vissen maar nog nooit binnen. Ik vond het indrukwekkend en vooral de hele duidelijke uitleg die de gids ons gaf was geweldig. Je staat er nooit bij stil als je in de verte het gemaal ziet liggen dat, dat ervoor zorgt dat wij hier in Friesland in geval van hoog water, droge voeten houden. Ben blij dat ik mee kon zit nu achter mijn PC met veel pijn maar dat heb ik er graag voor over.
Fanmiddach was ik met un aantal stadsgidsen naar ut Woudagemaal in de Lemmer. Der was ik noch noait weest, wel us met un boatsje der foar leit te vissen, mar noch noait binnen. Ik ston vesteld, wat was dit indrukwekkend, en foaral de dudelukke uutleg die oanse gids gaf. Ju staene dur nyt bij stil as je inne ferte ut gemaal lêggen siên dat, dat dur foar sorgt dat wu in Fryalaan oanse foeten bij hoog water droog houwe. Bin blij dat ik met weest bin, sit nou met feul pine agter de PC, mar hat ut nyt graag misse willen.


zaterdag 5 oktober,20.00 uur.

Vanmiddag samen met Ika en mijn wandelstok naar een drukke Sneeker dweildag in de binnenstad geweest. Dat viel voor mij niet mee, om tussen al die mensen door te struikelen, maar het is gelukt en we hebben dan ook genoten van de verschillende dweilorkesten. we waren er toch dus hebben we samen nog een terrasje gepikt, gezellige drukte.

fanmiddach bin ik tegare met Ika en mien wandelstok naar de drukke Sneeker dweildach inne binnestad weest. Dat fiel foar mij nyt met, om tussen al die meensen deur te strukelen, mar ut is lukt en wu hewwu dan ok genoaten fan de veskillende dweilorkesten, wu waren tog inne stad dus hewwu tegare noch un terraske pikt, gesellug druk.
donderdag 3 oktober, 20.00 uur.

De eerste dagen van deze maand oktober zijn voor mij al drukke dagen geweest want het 25 jarig jubileum van ons koor nadert en wel op 9 november. Een van de bemoeienissen van mij zijn, meewerken aan een jubileumboekje 25 jaar Rolling Home. Dat werk bestaat uit o.a. stapels foto albums door bladeren en hiermee pagina's  samen stellen voor dit fotoboek, compleet met tekst, dus druk hierbij komen dan ook nog de digitale foto's. dus veel werk en ik denk daarom hierover de komende weken wel meer. Ook probeer ik nog elke dag met steun van mijn wandelstok een eindje te lopen.
De eerste dachen fan disse maand binne foar mij al drukke dachen weest want ut 25 jaruch jubileum fan oans koar staat dur an tu kommen  en wel op 9 november. Ien fan myn besugheden is, metwerke an oans jubileumboekje 25 jaar Rolling Home. Dat werk bestaet groatendeels uut stapels fotoboeken en digitale foto's deur bladere en dan mut dur noch tekst bijkomme, dus feul werk, kom hyr vat noch wel op terug. Ok prebeer ik elke dach noch un stukje te lopen.

september.2019.
zondag 29 september, 19.00 uur.

Vanmiddag zijn we met ons koor voor een optreden naar Bloemketerp in Franeker geweest, samen met Gurbe Douwstra. Het was het tweede concert in het kader van ons jubileumjaar.De zaal was heel goed bezet en het was voor ons en voor Gurbe, leuk publiek. ik heb weer genoten van dit optreden, en heb zelf de hele drie kwartier dat Rolling Home moest optreden meegezongen in het koor. Lichamelijk vraagt dit wel veel van me,maar het plezier wat ik er aan beleef maakt heel veel goed. Mijn lopen gaat erg pijnlijk en zeker na het optreden dan heb ik twee dagen nodig om de pijn weer wat te onderdrukken, maar dat heb ik er graag voor over.
Fanmiddach hewwu met Rolling Home en Gurbe Douwstra, int kader fan oans jubileumjaar un optreden hat in Bloemketerp in Franeker. Ut was weer un geslaagd optreden zu wel foar oans koar as foar Gurbe, ik hef selfs ut hele optreden fan oans koar sraende in ut koar met songen. Ligameluk vraagt ut feul fan mij, mar de lol die ik dur an beleef maakt mie gelukkug. myn loapen gaet steeds moeilukke en is pynluk en seker na sun optreden, dan hef ik seker twee dachen noadug om de pine te onderdrukken, mar dat hef ik dur graach foar over.dinsdag 24 september, 17.00 uur.
Alweer een week voorbij met weinig of haast geen belevenissen. Alleen zaterdag 21 september heb ik het druk gehad met de organisatie van het Shantyfestival, en ik heb ervan genoten. Het weer was prima, er waren leuke koren en veel publiek. De dagen erna, ook vandaag, moet ik dan wel kalmpjes aan doen want ik ben dan erg moe, en vooral het been met de ischias geeft veel pijn. Daarom de komende dagen maar weer een beetje rustigjes aan.

Alweer un week om met hast gjin belevenissen. Allienug saterdach 21 september hef ik ut druk hat met de organisasie fan ut Sjantifestival, en ik hef dur fan genoaten. Ut weer was pragtug, dur waren leuke koaren en feul publiek. De dachen derna, ok fandaach mut ik ut dan weer belije want dan bin ik erg moêt, en foaral die poat met ischias geeft un hoap pine. Derom de kommende dache mar weer wat kalm an.

maandag 16 september, 17.00 uur.
Vandaag eindelijk een bezoek gebracht aan de revalidatie-arts en de KNO-arts. Ik kan heel kort zijn over dit bezoek, zowel aan mijn benen, als aan mijn keel is weinig meer te doen. Aan mijn lopen kan misschien nog iets veranderen en beter worden als de ischias verdwenen is en door regelmatig een klein rondje lopen plus het gebruik van pijnstillers en dat is het wel zo ongeveer. In januari moet ik dan maar weer eens terugkomen en dan maar hopen dat het allemaal een beetje pijnvrij is.

Fandaach eindeluk un besoekje brogt an de refalidasiedokter en de KNO arts. Ik kan kot wese over dit besoekje, su wel myn benen as myn keel in nyt feul meer tu vebeteren. An ,myn lopen kan misskien noch un bitsju verandere en beter wudde as de ischias over is, en deur regelmatug un klein blokje om te lopen plus ut gebruuk fan pinestillers en dat is su wel ongefeer. In janewarie dan mar us terg komme om tu kieken hoe ut dan gaet, en dan mar hope dat ut wat pinefrij wut.

augustus.2019.
woensdag 28 augustus, 17.00 uur.
Heb vanmorgen, met hulp van een oude wandelstok, een stadsgids in spé meegenomen op een halve stadswandeling en hem onderweg van alles vertelt over onze stad. Volgende week de andere helft, als het lukt. Ik met een wandelstok, geen porum, maar het ging toch aardig goed, nu ik dit zit te typen heb ik wel behoorlijk wat pijn in mijn heup, maar dat heb ik er graag voor over, ik ben blij dat het gelukt is.

Hef fanmorren met hulp fan un wandelstok, un beginnende stadsgids met noamen foar un halve stadskuier en onderwech fan alles veteld over oanse stad. Folgende week doên wu ast lukt dr andere helte. Ikke met un wandelstok, gjin porum nou, mar ut gomg aarduch goêt, nou ik dit ant tiepen bin hef ik flink wat pine inne heup, mar dat hef ik dur graach foar over, ik bin bliet dat ut lukt is.


vrijdag 16 augustus, 16.00 uur.
Gistermiddag heb ik samen met dochter Janet, een bezoekje gebracht aan de ICD-deskundige en de cardioloog en alles bleek prima in orde met mijn rikketik. Wel heb ik twee vervangende medicijnen gekregen waarvan eentje misschien kan helpen bij hartfalen zodat ik niet altijd zo moe ben in de middag en avond. In september moet ik dan nog naar de revalidatiearts, hopelijk ziet die dan nog een oplossing voor de pijn in mijn benen en dan ben ik voorlopig weer het heertje.

Gistermiddach bin ik tegare met dogter Janet naar de ICD-deskundige en de cardioloog weest, en der bleek dat myn rikketik prima in orde was. Wel krij ik twee andere pillen wer fan een misskien wat helpe kan bij hartfalen sudat ik nyt altyt su moêt bin smiddachs en savens. In september moet ik dan noch naar de revalidasie dokter en hopeluk ken die dan noch wat doên en de pine in myn benen, as dat lukt bin ik foarlopug weer ut heertje.

dinsdag 13 augustus, 14.00 uur.

Zo, beste mensen, de Sneekweek drukte weer achter de rug en de stad is weer van de Sneekers. Er zijn natuurlijk nog genoeg vakantiegangers in de stad die genieten van onze mooie binnenstad. Het weer is er niet beter op geworden, zaterdag heel veel wind, en vandaag al verschillende flinke regenbuien. Mijn dagelijkse wandelingen worden steeds korter door de toenemende pijn. Komende donderdag word ik weer bij de cardioloog en de ICD-deskundige verwacht, hopelijk is alles goed, ik voel mij tenminste op de pijn na, goed.

Su beste meensen, de Sneekweek drukte is weer foarbij en de stad is weer fanne Sneekers. Dur binne natuurluk noch genoech toeristen inne stad en die genyte fan oanse moaie binnestad. Ut weer is dur ok nyt beter op wudden, hadden wu saterdach heel  feul wien, fandaach bint weer dikke regenbuien. Myn dagelukse kuierkes wudde steeds kotter omdat ik steeds meer pine krij bij ut lopen. Kommende donderdach mut ik weer naar de cardioloog en de ICD-deskunduge, hopeluk is alles goêt, oppu pine na, foêl ik mie in ieder gefal goêt.

donderdag 8 augustus, 17.00 uur.

Gisteren woensdag 7 augustus was het weer hardzeildag in Sneek, vanouds de afsluiting van de Sneekweek en dan is er in de binnenstad altijd een drukbezochte braderie. Gister was het wel heel erg druk op de braderie, Ika en ik hebben ook een rondje gemaakt, voor mij erg moeilijk want het lopen gaat vaak moeilijk. Maar zo nu en dan even zitten op een terrasje, och dat is dan ook wel weer gezellig. Vanmorgen heb ik ook weer een eindje geschuifeld. Om de honderd meter even stil gestaan en als de pijn dan weer een beetje was weggetrokken dan maar weer een eindje verder en zo kom je dan toch wel weer bij je eigen voordeur terecht, maar gewoon een eindje lopen zou wel leuker zijn.

Gister woensdach 7 augustus wast weer hatsyldach in Sneek, fanouds de afsluting fanne Sneekweek en dan is dur inne binnestad altyd un druk besogte braderie. Gister wast wel heel erg druk oppu braderie, Ika en ik hewwu tegare ok un rontsju maakt, foar mij erg moeiluk en pynluk want ut lopen gaet steeds moeilukker. Mar hyr en der even op un terraske sitte, og dat is dan ok wel weer gesellug. Fanmorren hef ik ok weer un eintsju skufeld. Omme honderd meter even stil staen en as de pine dan weer un bitsju wut is dan mar weer un eintsju ferder en su kom ju tog weer bij je eigen foardeur teregt, mar weer un bitsju gewoan lope su leuker wese.
Maandag 5 augustus, 17.00 uur
De maand augustus is alweer vijf dagen oud voordat ik weer een stukje schrijf en dat komt omdat ik niet meer zo goed mobiel ben en er twee dagen waren bij waren met andere privé beslommeringen. De opening van de Sneekweek heb ik wel meegemaakt, ook al weer anders dan andere jaren, deze keer alleen in de kolk aan boord van het startschip. Andere jaren zaten we altijd aan boord van de salonboot de Simmerwille, maar ja, dat heeft alles te maken met mijn pijnlijke benen en de ischias die ik er ook nog bij heb gekregen. Al met al ik ben dus beperkt in mijn bewegingen. Gister hebben we nog een rondje kermis gedaan en op een terrasje gezeten’.

De maand augustus is al weer vijf dachen oud foardat ik weer un stukje skrief en dat komt omdat ik nyt su mobiel meer bin en dur twee dachen bij waren dat ik andere persoanlukke besugheden hat. De opening fan de Sneekweek hewwu wel metmaakt disse keer inne kolk an boord fan ut startskip, dus ok al andus dan an boord fan de Simmerwille mar ja, het allemaal te maken met myn pienlukke onderdanen en de ischias die ik dur ok noch bij kregen hef. Al met al beperkt in myn bewegen. Gister hewwu un rontsju kermus deen en un terraske pikt.juli.2019.
donderdag 25 juli, 14.00 uur.
Ik voelde me vanmorgen redelijk goed, wat minder pijnlijke benen dan de afgelopen week, dus heb ik maar weer een kort eindje gewandeld. Wel heb ik zoveel mogelijk de schaduwkant van de straten opgezocht. Gelukkig ging het lopen redelijk goed, wel moest ik zo nu en dan even een korte pauze nemen, maar het is weer gelukt, en nu vanmiddag maar weer een beetje kalmpjes aan, het is veel te warm voor een hoop inspanning.

Ik foêlde mie fanmorren redeluk goêt, wat minder pine dan de ouwloapen week, dus hef ik mar us weer un kot kuierke maakt. Ik hef su feul mogeluk de skaduwkanten fan de straten opsogt. Gelukkug gong ut loapen redeluk goêt, wel moest ik su nouw en dan even un kotte pause inlasse, mar ut is weer lukt, en nou fanmiddach weer wat kalmer an, ut is ok te warm foar feul inspanning.top

Dinsdag 23 juli, 17.00 uur.
Vanmorgen nog even geprobeerd om een eindje te wandelen, maar dat ging echt niet. Tot zondag methadon gebruikt en toen ben ik er mee gestopt. ik was erg suf en moe, nu ben ik wat aan het afkicken en daarom lukt het mij nu nog niet om een eindje te wandelen, erg moe, onzeker en pijnlijk.

Fanmorren noch even probeerd om un eintsju te lopen mar dat wu egt nyt. Tot sundach methadon bruukt en toen ben ik dur met stopt, ik was su suf en moêt. ou bin ik wat ant ouwkikken en derom lukt uy ok mar nyt om un eintsju te loapen, erg moêt, suf en pynluk.
top

vrijdag 19 juli, 17.00 uur.
Na een weekje methadon gebruik heb ik vanmorgen aar weer eens geprobeerd om een wandelingetje te maken. Ik moet zeggen dat dit me redelijk is gelukt, in het begin had ik nog flink wat pijn maar langzamerhand ging het wat beter, al ben ik nog lang niet zo ver dat ik weer redelijk goed kan lopen, maar het begin is er in ieder geval weer. Onderweg heb ik nog wat foto’s gemaakt want ik wil op mijn site weer starten met een rubriek oud en nieuw, maar eerst moet mijn site ook wat worden aangepast.

Na un weekje methadon gebruukt te hewwen, hef ik fanmorren weer us probeert om un kuierke te maken en ik mut sêgge, ut is mie redeluk lukt, int begin hat ik redeluk wat pine, mar gelijdeluk wudde dat ok wat beter, al bin ik noch lang nyt su fer dat ik weer un flink togje make ken, mar ut begin is dur in ieder gefal weer. Onderwech hef ik noch wat foto’s maakt want ik wil op myn websiede weer startte met de bladsiede oud en nieuw, mar eerst mut myn websiede der foar wat anpast wudde.


top

zondag 14 juli,17.00 uur.
Ja daar zit je dan achter de geraniums met Ischias, lopen gaat moeilijk en geeft veel pijn, en zware pijnstillers, methadon slikken met de nodige bijverschijnselen. Die bijverschijnsels zijn erg vervelend, vooral duizeligheid en sufheid waar ik flink wat last van heb gehad, maar gelukkig gaat het vandaag wat beter. Ik moet bewegen, dus vanmorgen met veel pijn een heel kort stukje gewandeld maar dat is het dan ook wel zo ongeveer wat ik op dit ogenblik kan doen. Wel doe ik nog wat oefeningen maar veel resultaat geeft dit nog niet.

Ja, der sitte ju dan agter de geraniums met ju ischias, lope wul hast nyt en ut is hatstikke pijnluk en derbij noch sware pynstillers, methadon, en rottuge bijfeskiensuls fan die pillen su as duselughyd en sufhyd, der hef ik even flink last fan hat. Gelukkug gaet dat nou wat beter. Ik mut bewege mar dat falt flink teugen. Hef fanmorren un piepklein stukje loapen en dat is op ut ogenblik wat ik sun bitsju kan. Ok doên ik wat oefeingen mar ok dat geeft noch ny su feul.
top


vrijdag 12 juli, 17.00 uur.
woensdag scheerf ik dat ik toch weer een eindje had gewandeld, maar nu is het wandelen denk ik eerst even gebeurd. Ik was vanmorgen bij de huisarts omdat ik maar steeds pijn in mijn linkerheup heb en steeds slechter ga lopen, en nu blijkt dat ik Ischas heb aan mijn linkerbeen, dus zware pijnstillers. wel proberen zo veel mogelijk te lopen, maar ik kan duizelig worden van dit medicijn dus het is uitkijken geblazen.

Woênsdach was ik optimisties en skreef ik dat ik un stukje loapen hat, mar fanmorren was ik bij de huusarts en toen bleek dat ik Ischas hat an myn linkerheup en der deur steeds beroerder lopen gong. Nou hef ik sware medisienen kregen wer ik knap duselug fan wurre ken, mar tog mut ik prebere su feul mogeluk tu loapen mar ut wut wel uutkyken.
top


woensdag 10 juli. 18.00 uur.
Schreef ik gister, de eerste dagen geen dagboek, nou dat is dan veranderd, vandaag toch een stukje dagboek. Vanmorgen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben toch, ondanks de pijn een eindje gaan wandelen. Het was eerst meer kreupelen dan wandelen, maar langzamerhand ging het wat beter, niet direct topsnelheid maar ik kwam in ieder geval vooruit. Heb onderweg ook nog een bezoekje afgelegd bij Peter van Egmond en daarna mijn wandeling voortgezet door een aantal straten in het Sperkhem. Vanmiddag heb ik nog 10 minuten gefietst op de hometrainer. Toch weer een klein overwinninkje.

Skreef ik gister, even gjin fachboek nou dat is dan ferandert, fandaach tog un stukje dachboek. Fanmorren hef ik de stoute skoenen antrokken en bin tog, ondanks de pine un eintsju kuieren gaen. Ut was eerst meer kreupele dan kuiere, mar stadugjuswech wudde ut wat beter, nou nyt drekt topsnelhyd mar ik kwam in ieder gefal foaruut. Onderwech hef ik noch un bezoekje brogt an Peter van Egmond en derna bin ik deurkuiert deur un stuk of wat straten fan ut Sperkhem. Fanmiddach hef ik ok noch10 minuten oppu hometrender sitten.top

dinsdag 9 juli, 20.00 uur.
Beste mensen de eerste dagen geen dagboek.  Het lopen is erg pijnlijk, dus geen wandelingen. Ik lees geregeld maar een boek, zit wat op de hometraier als het niet al  te pijnlijk is en hoop op betere dagen.
Besten mînsen de kommende dachen gjin dachboek, ut lopen is erg pijnluk dus gjin kuierkus. Ik lees mar wat, sit ast nyt al tu pynluk is us even oppu hometrener en hoop op betere dachen.
top
zaterdag 6 juli, 20.00 uur.
Donderdag heb ik nog een flinke wandeling gemaakt, alles ging redelijk goed. Vrijdag kwam de pijn weer opspelen dus maar wat kalmpjes aan, we moesten in de namiddag op verjaardagsvisite bij broer en zwager, dat was erg gezellig. Vandaag wat boodschapjes gedaan en een bloemetje gekocht op de markt. Vanmiddag hebben we samen nog een terrasje gepikt en dat was het eigenlijk wel zo ongeveer. Het lopen gaat weer niet zo goed, daarom weinig activiteit door mij hier op het Hoogend.

Donderdach hef ik noch un flink eintsju kuiert, en dat gong redeluk goêt. Frijdach kwam de pine weer opsetten dus mar weer kalm an, wu moesten in de namiddach op jaardach bij un broer en zwager en dat was bere gesellug. Fandaach wat boatskapkus deen en un bloemke oppu merk haalt. Fanmiddach hewwu tegare noch un terraske pikt en dat wast dan ok wel su ongefeer. Ut loapen gaet nyt su goêt, derom nyt su feul aktiviteit fan mij hyr op ut Hoogend.   
top

woensdag 3 juli, 19.00 uur.
3 juli 1914, de geboortedag van mijn vader. Helaas is hij maar 47 jaar geworden en op deze dag denk ik dan toch extra aan hem die zo intens van het leven en de natuur kon genieten. Ik denk dat ik daar een beetje van heb mee gekregen. Vanmorgen weer aan mijn conditie gewerkt en wat foto’s gemaakt. Zo meteen ga ik genieten van het damesvoetbal Nederland-Zweden.

3 juli, 1914, de geboartedach fan myn fader. Jammer genoech is hij mar 47 jaar oud wudden en op sun dach dan dink ik ekstra an hem, hij kon intens fan ut leven en de natuur genyte. Ik dink dat ik der ok un bitsju fan metkregen hef. Fanmorren hef ik weer wat oan myn kondisie deen en wat foto’s maakt. En daluk gaen ik genyten fan ut damesfoetbal Nederland-Zweden.
top

maandag 1 juli, 17.00 uur.
Mooi weer vandaag, minder warm dan de afgelopen dagen en een lekker windje. Fijn weer voor een wandeling. Mijn wandeling van deze morgen ging ook weer wat beter dan gisteren, er is geen dag gelijk, wat de pijn aangaat. Tijdens mijn wandeling heb ik nog een bezoekje afgelegd bij Hans, hier nog een bakje koffiegedronken en toen weer op huis aan. Sommige mensen die me zagen lopen zullen wel gedacht hebben, ook al vroeg aan de borrel want ik struikel zo nu en dan weleens een beetje.

Moai weer fandaach, minder warm dan de ouwloapen dachen en un lekker wientsju. Fijn weer foar un kuierke. Mien kuierek fan disse morren gong weer wat beter dan gister, dur is wat de pine an gaet gjin dach utselde. Tydus ut kuierke hef ik noch un besoekje brogt an Hans, hyr hef ik noch un bakje koffie dronken en toen weer op huus an. Sommuge minsen die mie loapen siên hewwu, hewwu miskien wel dogt, nou ok al vroech anne burrel want ik strukel dur su nou en dan raar hene.top
juni.2019.
zondag 30 juni, 17.00 uur.
Vanmorgen een wandeling gemaakt, het was nog niet zo warm, wel geregeld pijn maar toch ben ik zo ongeveer een uur onderweg geweest. De rest van de dag, nog een poosje buiten gezeten in het zonnetje en in de middag toen er wat meer wind en bewolking kwam, binnen in mijn nieuwe boek ge lezen.

fanmorren un eintsju kuiert, ut was noch nyt su warm, wel hat ik geregeld pine mar tog bin ik noch un uurke onderwech weest. De rest fanne dach hef ik noch un skoftsju int sontsju sitten en later oppu middach, ut begon wat hadder te waaien en dur meer bewolking kwam hef ik binnen in mien nieuwe boek sitten tu lesen.

top
zaterdag 29 juni, 21.00 uur.
Vanmorgen al vroeg boodschappen gedaan want mijn maatje en vrouw is vandaag jarig en dat moet natuurlijk gevierd worden. Gezien de temperatuur wordt het een warm feestavondje. Ondanks de warmte is het een gezellige boel geworden, ook hebben we gelijk maar even mee gefeest op de overwinning van de oranje voetbaldames.
Fanmorren al froech boatskappen deen, want fandaach ik mien maatsju en frouwtsje jarug en dat mutte wu natuurluk fiere. Ut wut dink ik un warm feesje, mar ondanks de warmte ist un geseluch feesje wudden en geliek hewwu even metfeesten oppu overwinning fan de oranje foetbaldames.


top
vrijdag 28 juni,17.00 uur.
Vanmorgen voor het al te warm werd heb ik nog een korte wandeling gemaakt. Om 16.00 uur waren we samen op de afscheidsreceptie van Frouk Oostra, zij nam afscheid bij Cultureel Kwartier Sneek. Frouk was een gedreven dame in haar werk en een goede vriendin voor velen.
Fanmorren hef ik foar ut al tu warm wudde un kuierke maakt. Om 4 uur binne wu tegaren naar de afskeidsresepsie weest fan Frouk OOstra. Zij nam afskeid fan ut Cultureel kwartier Sneek. Fouk was un gedreven dame in hur werk en foar feul minsen un goeie friendin.
top

maandag en dinsdag 24 25 juni, 19.00 uur.
Gister mocht ik mijn 80 ste verjaardag vieren, wat we ondanks de warmte, bescheiden hebben gevierd. Voor vandaag gold rust, het is te warm voor een wandeling of wat voor activiteit dan ook.
Guster mogt ik myn 80 ste jaardach fiere, dat hewwu dan ok, ondanks de warmte heel beskeiden deen. Fandaach wast rust, ut was te warm foar un kuierke of wat foar aktiviteit dan ok.
top
zondag 23 juni, 19.00 uur.
Het was een druk weekend in Sneek. Zeker vrijdagavond toen Maarten van der Weijden tegen elf uur door de Sneeker grachten zwom om de Elfstedentocht zwemmend te gaan afleggen, om met deze super prestatie geld in te zamelen voor de kankerbestrijding, heel veel mensen stonden langs de grachten om hem aan te moedigen. Gister was er de Mar-athon, de start en finish in Sneek, een echte marathon, een halve marathon, een wandelmarathon over 10-20 en 42 km. Alle deelnemers kwamen voorbij ons huis. Onder de deelnemers van de 42 km. Wandelen een koorvriend van mij, Meine v/d Wal, een andere koorvriend Klaas Doevendans deed de 20 km. Wandelen en bij de tien kilometer hardlopen, onze vriend Hen van der Veer. Vanmiddag was er dan nog de familie fietstocht met een groot aantal deelnemers.

Ut was dit wykend druk in Sneek. Seker frijdachavend met de deurkomst fan Maarten van der Weijden die swemmend de Elfstedentogt doêt foar de kankerbestrijding, heel feul minsen stonnen langs de gragten om hem an te moedugen. Gister was de start en finis fan de Mar-athon in sneek, je konnen wandele en hatlope. Wandele kon 10, 20 en 43 km. Hatlope kon 10 km, un halfe en un hele marathon alle deelnimmers kwammen an oans huus foarbij, weronder un zangmaat fan mij, Klaas Doevendans, die 20 km  wandelen dee, en Meine v/d Wal die eefkus de 42 km wandelde. Bij de hatlopers oppe 10 km. liep oanse friend Henk van der Veer met knappe prestasie foar de eerste keer. Fanmiddach was dur dan noch un familie foetstogt, der eden ok feul minsen an met.


top

vrijdag 21 juni, 19.00 uur.
Vanmorgen, naar aanleiding van mijn bezoek aan de neuroloog vanmorgen een bezoek aan de huisarts gebracht. hier heb ik een nieuwe verwijsbrief gekregen voor een bezoek aan de revalidatiearts in het ziekenhuis, misschien dat men daar nog iets kan doen aan mijn benen.

fanmorren bin ik naar anleiding fan myn besoekje an de neuroloog  op ut spreekuur weest fan oanse huusarts.
Hyr hef ik un nieuwe verwysbriêf kregen foar de revalidatiearts int siekehuus, misskien sien se der noch kaans om wat an myn benen te doên.
top
donderdag 20 juni,17.00 uur.
Vanmorgen samen met Theo en twee dubbele shuttles een korte rondrit met een bezoek aan de waterpoort gedaan voor een groep mensen die waren uitgenodigd door gemeente Sûdwest Fryslân. We hadden maar en uurtje om het een en ander over onze stad te vertellen, maar ik kan wel zeggen dat het geslaagd is. En dan nu naar het Nederlands damesvoetbal kijken.

Fanmorren tegare met Theo en twee dubbele shuttles un kot rontritsju met un besoekje an de waterpoort maakt, foar un groep minsen die uutnoadugd waren deur de gemeente Sûdwest Fryslân wu hadden mar un uurke om ut ien en ander over oanse stad te fetellen, mar ik kan wel sêgge dat ut wel slaagt is. En dan nou naar ut Nederlandse damesvoetbal elftal kieke.
top

woensdag 19 juni, 17.00 uur.
Vanmorgen nor een klein eindje gewandeld mar het begon flink te regenen, dus maar gauw weer naar huis. Vanmiddag nog een paar plantjes buiten in de drinkbakken aan de muur geplant. Op het Martiniplein zijn ze druk bezig met de opbouw van stellingen en podia voor de Mar-athon van aanstaande zaterdag.
Fanmorren noch un klein eintsju kuiert, mar ut begon te regenen, dus mar gauw weer naar huus. Fanmiddach hef ik noch wat plantsjus in de drinkbakken an de muur planten. Op ut Martiniplein binne se druk ant opbouwen fan stellingen en podiums voor de Mar-athon fan ankommende saterdach.
top

dinsdag 18 juni,19.00 uur.
Ook vandaag weer een mooie dag. Vanmiddag had ik een afspraak en onderzoek met de neuroloog in het Antonius voor mijn benen. Er is weinig positiefs uit het onderzoek gekomen allen weten we nu dat het vermoedelijk iets met de spieren en pezen is, dus moet ik weer een afspraak met de orthopedie maken en zo blijven we bezig.

Ok fandaach weer moai weer. Fanmiddach hat ik un ouwspraak en ondersoek bij de neuroloog faor myn benen. Feul het dit nyt oplefert, allienug dat ut vermoedeluk iets is met myn spieren en pezen. Dus nou mut ik weer un ouwspraak make met de orthopedie, en su blieve wu mar wat besug.
top

maandag 16 juni, 17.00 uur.
Vandaag een rustige dag, kon vanmorgen geen wandeling gemaakt, ik moest wachten op de trombosedienst, vanmiddag heb ik wat geluierd en een poosje buiten in mijn nieuwe boek gelezen.
Fandaach un rustuch dachju, ik kon fanmorren nyt kuiere make, ik moest wagte oppu trombosedienst, fanmiddach hef ik mar wat luiert en buten in myn nieuwe boek sitten te lesen
top
zondag 17 juni, 19.00 uur.
Altijd voor mij weer een speciale dag, omdat ik dan aan mijn vader denk, er gaat geen dag voorbij of ik denk wel aan hem maar toch op Vaderdag wel wat meer. Ook al omdat hij heel jong is overleden, hij was nog maar 47 jaar oud. Zelf ben ik op deze dag blij gemaakt met een heel mooi boek, wat eigenlijk in geen Sneeker huis mag ontbreken, de titel is 21 man, meer zeg ik er hier niet over maar voor mij is het een prachtig boek. O. ja zou het haast vergeten maar ik heb ook nog een wandeling gemaakt.

Altyd foar mij weer un speciale dach, omdat ik dan an myn fader dink, dur gaet gjin dach foarbij of ik dink wel an hem mar tog op faderdach wel wat meer, ok al omdat hij heel jong is overleden, hij was noch mar 47 jaar. Self bin ik op disse dach blij maakt met un heel moai boek wat eigeluk in gjin enkel Sneeker huus ontbreke mach, de titel is 21 man, meer sêg ik dur nyt over mar foar mij is un pragt boek. O, ja ik hef ok noch un kuierke maakt.
top

zaterdag 15 juni, 19.00 uur.
Vanmorgen heeft Rolling Home het laatste optreden gedaan voor dit seizoen, nu houden we vakantie. Het optreden was vanmorgen in de feesttent in Lippenhuizen, samen met ons koor zong ook een leuk kinderkoor een nummer met ons mee, het was voor ons, kinderkoor en publiek een leuk optreden. Vanmiddag heb ik samen met Ika en Klasien nog een terrasje gepikt op de Marktstraat. Hier was een smartlappenmiddag georganiseerd, dus allemaal zang, zo wel zelf zingen als luisteren.

Fanmorren het Rolling Home ut laaste optreden deen foar dit seizoen, nou houwe wu eerst vakaansie. Ut optreden was inne feesttent in Lippenhuizen, tegelyk deed dur ok un leuk kienderkoarke met oans met, ut was foar oans, ut kienderkoar en ut publiek un leuk optreden. Fanmiddach hef ik noch, tegare met Ika en Klasien un terraske pikt oppu Marktstraat, der was un smartlappefestival organiseert, dus allemaal singerij self singe en luustere.
top
vrijdag 14 juni, 18.30 uur.
Vanmiddag een leuke middag gehad, we waren namelijk op verjaardagsvisite bij onze schoonzoon Kes. Het was goed weer dus lekker buiten in het zonnetje genieten met een drankje erbij, wat wil je nog meer.
Fanmiddach un leuke middach hat, wu waren op jaardach bij oanse skoanseun, Kes. Ut was goêt weer dus wu konnen moai buten in sontsju sitte met un drankje dur bij, wat wille je dan moch meer.
top

woensdag 12 juni,17.00 uur.
Vandaag heb ik weer een zevental mensen, op verzoek van Henk v/d Veer een plezier gedaan door in de Waterpoort voor dit gezelschap wat over Sneek en de waterpoort te vertellen. Pinkstermaandag had Henk me hiervoor gevraagd en later dacht ik, zou dit gaan lukken, ik had er een hard hoofd in. Vanmiddag was het dan zo ver en het ging voor mijn gevoel goed. De draaitrap om boven te komen is nog wel een hindernis die wat spanning opleverde, maar ook dat ging goed. Ik ben dan ook blij dat het gelukt is, dat geeft weer moed voor de toekomst.
Fandaach hef ik weer seven meensen, op vesoek fan Henk v/d Veer un plezier deen deur inne waterpoort wat over Sneek en de waterpoort tu vetellen. Pinkstermaandach hat Henk fraagt of ik dit doên wu, mar later dogt ik, as dat mar lukt, ik hat dur un hat hoofd in. Fanmiddach wast sufer en naar myn gefoêl gong ut goêt. De draaitrap om boven te kommen is noch wel un hindernis om te nimmen, mar ok dat gong goêt. Ik bin dan ok blij dat ut lukt is dat geeft weer moêd foar un folgende keer.
top
dinsdag 11 juni, 17.00 uur.
Weer een regenachtige dag, een dag dat ik niet even een wandeling kon maken, in een dikke regenbui heb ik nog een paar boodschappen gedaan, vanavond nog naar repetitie van R. Home, alweer de laatste van dit seizoen.
Weer un regenagtuge dach, un dach werop ik gjin kuierke make kon, in un dikke regenbui hef ik wat boatskapkus deen, fanavend naar rippetisie fan R. Home , de laaste keer fan dit seizoen.
top

Pinkstermaandag, 18.00 uur.
Vandaag samen met heel veel mensen genoten van de fiets Elfstedentocht. Vanmorgen om 11 uur waren we op de Geeuwkade, waar we samen met Klasien, Jan en Meinte mooi op het terras bij dansschool Vergonet hebben genoten van de stroom fietsers die voorbij kwamen.
fandaach tegare met heel feul meensen genoaten fan de fiets Elfstedentogt. Fanmorren om 11 uur waren wu oppu Geeuwkade wer wu met Klasien, Jan en Meinte op ut terras fan dansschoal Vergonet genoaten hewwu fan de stroom fietsers die foarbij kwammen.


top
zondag 9 juni,19.00 uur.
Vandaag was het goed weer en voor mij een mooie gelegenheid om vanmorgen een wandeling te maken. Ik zal het meteen maar zeggen, de wandeling viel niet mee, was behoorlijk pijnlijk, maar toch ben ik blij dat ik ben gegaan. Door het mooie weer was er vandaag ook weer grote belangstelling voor Herr Hampelman en zowaar hij straalde weer.

Fandaach wast goêt weer en foar mij un moaie gelegenhiet om fanmorren un kuierke te maken. Ik sal ut gelyk mar zêgge, ut kuierke fiel swaar teugen ut was behoarluk pynluk, mar ik bin tog weer blij  dat ik ut deen hef. Deur ut moaie weer was dur ok aarduch wat belangstelling foar Her Hampelman en ju wulle ut love of nyt hij straalde weer us.top
zaterdag 8 juni, 17.00 uur.
Over vandaag kan ik kort zijn, slecht weer en een stormachtige wind, niet het weer voor mij. Heb dan ook vlug wat fruit bij de groenteboer gehaald en bij de bakker wat lekkers bij de koffie en voor de rest van de dag wat gelezen en een poosje achter de computer gezeten.

Over fandaach kan ik kot wese, slegt weer en un stormagtuge wien, nyt ut geskikste weer foar mij. Hef dan ok vlug wat fruit bij de groenteboer haalt en bij de bakker wat lekkers bij de koffie en foar de rest fan de dach hef ik wat sitten te lesen en wat kompjoetert.
top

vrijdag 7 juni, 16.00 uur.
Ook vanmorgen weer een wandeling gemaakt en twee bezoekjes afgelegd. De eerste was bij een jarige vriend van mij en het tweede bezoekje was aan drukkerij Drie in 1. Hier heb ik met René een babbeltje gehad over het maken van een fotoboek in het formaat A4. Zelf wil ik graag het boek samenstellen met foto’s van mij, gekoppeld aan verhalen van andere personen. Na dit praatje heb ik mijn wandeling voortgezet, het was lekker weer en voldaan kwam ik weer thuis, dat is wat het lopen betreft de laatste dagen weleens anders geweest

Ok fanmorren weer en kuierke maakt en twee besoekjes ouwlijd. De eerste was an un jaruge friend fan mij, en ut tweede besoekje was an drukkerij Drie in 1. Hyr hef ik met Remé sproken over ut maken fan un fotoboek op A4 formaat. Self wil ik graech ut boek samenstelle met foto’s fan mij en ferhalen fan anderen. Na dit praetsju hef ik mien kuierke ouwmaakt, ut was lekker weer, en ik kwam met un goêt gefoêl weer thûs, dat is de laaste tyd wel us andus weest.top

donderdag 6 juni, 20.00 uur.
Vanmorgen een wandelingetje gemaakt en wat boodschappen gedaan.  Onderweg een praatje gehad met wat oudere Sneekers die net als mij ook een wandeling maakten. Vanavond werd k gebeld door Henk v/d Veer met de vraag of ik aanstaande woensdagmiddag in de waterpoort voor een klein gezelschapje iets over de poort wilde vertellen. Dit ga ik proberen, meestal heb ik in de middag last met mijn ademhaling, maar ik wil het graag proberen. Heb ook nog eventjes een foto gemaakt van ons huis in de steigers.

Fanmorren en kuiert, en boatskappen deen. Onderwech un praêtju maakt met ok wat ouwere sneekers die krekt as mij ok un kierke maakten. Fanafend wudde ik belt deur Henk v/d Veer of ik folgende week woensdachmiddach ok an un klein geselskapku wat over de waterpoort vetelle ken. Ik gaen dit proberen al bin ik smiddachs nyt op syn best wat myn adumhaling betreft. Ik hef ok noch eefkus un fotootsju maakt fan oans huus inne steigers.

top
woensdag 5 juni,19.00 uur.
Over vandaag kan ik kort zijn, vanmorgen moest ik voor de laatste keer naar fysio actief, en heb voorlopig mijn laatste behandeling gehad. Eerst moet ik 18 juni naar de neuroloog en daarna word er besloten of en nog meer fysio behandelingen zullen volgen of, misschien pijnbestrijding, we wachten maar even af, dit was het wel voor vandaag.

Over fandaach kan ik kot wese, fanmorren moest ik foar ut laast naar fysio actief, en hef ik foarloapug mien laaste behanneling hat. Eerst mut ik nou un gesprek en ondersoek hewwu bij de neuroloog en derna wut dur besloaten  of dur noch meer fysio agterwech komt, of misskien pijnbestrijding, wu wagte mar even af, dit wast wel foar fandaach.
top
dinsdag 4 juni, 17.30 uur.
Vanmorgen wat boodschappen gedaan voor Ika en een eindje gewandeld, dat ging eerst wel maar het laatste eindje naar huis toe ging zwaar. Maar voor ik aan mijn activiteiten begon moest ik eerst nog even een vitamine B12 injectie krijgen. Vanmiddag heb ik bezoek gehad van vriend Bertus en kreeg ik een schrijven van he Antonius ziekenhuis voor een bezoekje aan de neuroloog op 18 juni.

Fanmorren wat boatskapkus deen foar Ika en geliek ok un kuierke maakt, mar ut laaste stukje naar hûs toe gong moeiluk. Mar foar mien actifiteiten moest ik eerst noch un vitamine B12 injeksie hewwu. Fanmiddach is friend Bertus bij mie op besoek weest en kreeg ik un skrieven fan ut Antonius siekenhuus foar un besoekje an de neuroloog op 18 juni.
top

maandag 3 juni,17.00 uur.
Vandaag maar eens een rustdag gehouden, ik was na alle drukte van Hemelvaartsdag en het weekend moe en zo nu en dan duizelig. Dus maar even een dagje rust. Ook moest ik alle materiaal van een middag knopen nog opruimen, ben ook niet naar repetitie van R.H. geweest. Ondertussen zijn de schilders en dakdekkers begonnen om ons huis en van de buren onderhanden te nemen.

Fandaach mar us un rustdachju nomen, ik was na alle drukte fan Hemelvaartsdag en ut wykend moêt en su nou en dan duselug. Dus mar even un dachju rustug an. Ok moest ik al mien knoopspullen fan un middachju knopen noch oprume, bin ok nyt naar rippetisie fan R.H weest. Ondertussen binne de skilders en dakdekkers begonnen met ut opknappen fan oans hûs en dat fan de buren.
top


zondag 2 juni,18.00 uur.
Vandaag was het Lekker Sneek. Vanmorgen ben ik even wezen kijken bij de opbouw van de markt, vanmiddag zijn Ika en ik nog samen een keertje wezen kijken. Erg druk was het niet, jammer voor de hele organisatie, maar het was te mooi weer, de mensen zochten denk ik verkoeling op het water of in het bos.

Fandaach wast Lekker Sneek. Vanmorren hef ik even keken bij de opbouw fan alle kramen, fanmiddach binne Ika en ik, dur tegare noch even weest. Erg druk wast nyt, jammer foar de organisasie, mar ut was tu moai weer, de meensen sogten ut water of de bossen op der wast koeler.


top

zaterdag 1 juni,18.00 uur.
Eindelijkweer eens een stukje dagboek. Ja, sinds 3 mei heb ik niets meer in mijn dagboek geschreven, en dat kan natuurlijk niet. Maar dat zo zijn reden, het moet goed weer zijn zodat ik een eindje kan wandelen, dan beleef je nog eens wat of je maakt wat foto’s tijdens je wandelingen. Helaas is dat dus niet zo goed gelukt daar kwam nog bij dat we in de maand mei nog twee weken met vakantie zijn geweest naar ons geliefde eiland Terschelling, wat voor ons twee hele mooie weken zijn geweest. Het was niet elke dag stralend weer maar we hebben ook haast geen regen gehad. Na de vakantie hadden we nog een optreden met Rolling Home bij Ût Sneek en toen moest ik me voorbereiden op een demonstratie touwknopen op Hemelvaartsdag op het Starteiland, tot slot dan nog een optreden met ons koor, gistermiddag bij Omrop Fryslân in het programma Noardewyn, vandaag heb ik maar een rustdag genomen, en toen was de maand mei om en is het vandaag alweer juni. Hierbij dus wat foto’s van mijn activiteiten in de afgelopen maand.

Eindeluk weer us un stukje dachboek. Ja sins 3 mei ist dur nyt meer fan koamen om wat tu skrieven, en dat lykt natuurluk nergus op. Mar ja, alles het syn reden, ut mut goêt weer weze foar un kuierke, want dan beleef ju noch us wat of ju make wat fotootsjus. Dat is jammer genoech nyt lukt en der komt ok noch bij dat wu 14 dachen op vakaansie weest binne op oans geliefde eilaan Terskelling. Wu hewwu un moaie fakaansie hat, nyt elke dach stralend weer mar ok hast gjin regen, foar oans waren ut twee fijne weken. Na de fakaansie hewwu noch met Rolling Home optrden, bij Ût Sneek, en derna moest ik mie foarbereide op un demonstrasie splitsen en knopen op ut Starteilaan, as laaste dan noch un optreden fan oans koar bij Omro Fryslân in ut programma Noardewyn, fandaach hef ik dan ok mar un rustdach nomen, en toen was de maand mei ok alweer foarbij en binne wu alweer juni. Bij disse noch wat foto’s fan myn besugheden fan de oulopen maand.
       
   


top
mei 2019.
Vrijdag 3 mei, 23.00 uur.
Vanavond hebben we een mooi optreden gehad van Rolling Home, bij de Walrus. We hadden een heel leuk publiek, maar der hadden wel wat meer mensen bij gekund. Het koor was geweldig op dreef en zong de sterren van de hemel. Zelf heb ik weer wat foto’s gemaakt want meezingen ging niet, had erg veel last van mijn benen, maar wie weet, gaat het een volgende keer weer wat beter.

Fanavend hewwu met Rolling Home un moai optreden versorgt bij de Walrus. Wu hadden un heel leuk pubkie, mar der hadden noch wel wat meer besoekers bij kennen. Ut koar wa geweldug op dreef en song de sterren fanne hemel. Self hef ik mar wat foto’s maakt, want su lang te staen tiedus ut singen dat sit dur noch nyt in, feul last fan myn benen, mar un folgende keer miskien wel weer.


top
Zaterdag 4 mei, 21.00uur.
Helaas waren we dit jaar niet aanwezig bij de dodenherdenking bij de grote kerk. Ik had veel pijn bij het staan en ook last van hartfalen en dat belemmerd het ademhalen, ik vind het jammer dat ik er niet ben geweest want we moeten hen die voor ons zijn gesneuveld altijd blijven gedenken.

Jammer genoech waren wu dit jaar nyt bij de dodenherdenking bij de groate kerk. Ik hat feul pine an myn benen en ok fan hartfalen en dan gaet ut ademhalen moeiluk, ik fien ut jammer dat ik dur nyt weest bin want we mutte hun die foar oans sneuveld binne altyd gedenken bliêve.
top
Zondag 5 mei, 14.00 uur.
Vanmorgen toch weer een eindje gewandeld, het ging niet vlekkeloos en zonder pijn, maar toch. Ben gelijk naar de Martinikerk gelopen om wat foto’s te maken van de kranslegging van gisteravond. Vandaag vieren we voor de 74 ste keer Bevrijdingsdag en dat wij dit nu nog kunnen en mogen meemaken en hopelijk blijven we dit tot in lengte van dagen doen.

Fanmorren tog weer un eintsju kuiert, ut gong nyt su goêt en sonderpine, mar tog. Bin gelyk naar de Marinikerk loapen om wat foto’s te maken fan de kraanslegging fan gisterafend. Fandaach  fiere wu de 74 ste keer de befrijding en dat we dat noch in legte fan jaren doên magge.top
mei 2019.
Vrijdag 3 mei, 23.00 uur.
Vanavond hebben we een mooi optreden gehad van Rolling Home, bij de Walrus. We hadden een heel leuk publiek, maar der hadden wel wat meer mensen bij gekund. Het koor was geweldig op dreef en zong de sterren van de hemel. Zelf heb ik weer wat foto’s gemaakt want meezingen ging niet, had erg veel last van mijn benen, maar wie weet, gaat het een volgende keer weer wat beter.

Fanavend hewwu met Rolling Home un moai optreden versorgt bij de Walrus. Wu hadden un heel leuk pubkie, mar der hadden noch wel wat meer besoekers bij kennen. Ut koar wa geweldug op dreef en song de sterren fanne hemel. Self hef ik mar wat foto’s maakt, want su lang te staen tiedus ut singen dat sit dur noch nyt in, feul last fan myn benen, mar un folgende keer miskien wel weer.


top
Zaterdag 4 mei, 21.00uur.
Helaas waren we dit jaar niet aanwezig bij de dodenherdenking bij de grote kerk. Ik had veel pijn bij het staan en ook last van hartfalen en dat belemmerd het ademhalen, ik vind het jammer dat ik er niet ben geweest want we moeten hen die voor ons zijn gesneuveld altijd blijven gedenken.

Jammer genoech waren wu dit jaar nyt bij de dodenherdenking bij de groate kerk. Ik hat feul pine an myn benen en ok fan hartfalen en dan gaet ut ademhalen moeiluk, ik fien ut jammer dat ik dur nyt weest bin want we mutte hun die foar oans sneuveld binne altyd gedenken bliêve.
top
Zondag 5 mei, 14.00 uur.
Vanmorgen toch weer een eindje gewandeld, het ging niet vlekkeloos en zonder pijn, maar toch. Ben gelijk naar de Martinikerk gelopen om wat foto’s te maken van de kranslegging van gisteravond. Vandaag vieren we voor de 74 ste keer Bevrijdingsdag en dat wij dit nu nog kunnen en mogen meemaken en hopelijk blijven we dit tot in lengte van dagen doen.

Fanmorren tog weer un eintsju kuiert, ut gong nyt su goêt en sonderpine, mar tog. Bin gelyk naar de Marinikerk loapen om wat foto’s te maken fan de kraanslegging fan gisterafend. Fandaach  fiere wu de 74 ste keer de befrijding en dat we dat noch in legte fan jaren doên magge.top
maart 2019
donderdag 28 maart, 17.00 uur.

Een poosje geleden kreeg ik een E mail met daarin een vraag of ik bereid was om een korte wandeling te maken vanaf het Martiniplein, kruizebroederstraat en naar de Kleine Kerkstraat en onderweg over een paar gebouwen iets te vertellen dit in verband met een onderzoek waar deze meneer mee bezig was, dit heb ik vanmorgen gedaan, het echtpaar was om halfelf op present. Op het Martiniplein ging het over de plaats waar het politiebureau had gestaan, Kruizebroederstraat ook daar even gekeken in welk pand hier het politiebureau geweest. In de Kleine Kerstraat bij de oude gevangenis een praatje gehouden en daarna nog bij de Febo, waar vroeger de Waag heeft gestaan. Dit echtpaar had nog verschillende vragen over deze gebouwen en ik heb beloofd om voor zo ver mogelijk hierop een antwoord te vinden. De wandeling hebben we afgesloten met een kopje koffie bij de Walrus. Ben ik toch weer eens een keertje als stadsgids bezig geweest.

Un skoftsju leden kreeg ik ut verzoek of ik ok un kotte stadskuier doên kon langs un paar gebouwen in oanse stad, de meneer die dit froeg was met un ondersoek besug en hat wat fragen over die gebouwen, dit hef ik fanmorren deen. Wu begonnen op ut Martiniplein, hyr moest ik fetelle wer ut plisieburo staen hat. Inne Kruizebroederstraat hef ik veteld in welk gebouw later ut Plisieburo was. Inne Kleine Kerkstraat un praetsju houden over de gevangenis en derna bij de Febo, wer froeger de Waag was. Dit egtpaar hat noch veskillende fragen en ik hef belooft of ik der de kommende tied un antwoard op fiene ken. Wu hewwu de kuier ouwsloaten met un bakje koffie bij de Walrus. Tog weer us un keerke as stadsgids besug weest.
top

woensdag 20 maart 23.30 uur.
Gisteravond mooi optreden gehad met Rolling Home Voor Stichting Leergeld en Stichting Jarige Job.


top
zondag 17 maart, 16.00 uur.
Na een slechte week met veel regen en harde wind eindelijk weer een dag met zon, dus vanmorgen een wandelingetje gemaakt, het was wel fris en zo nu en dan een klein buitje maar verder was het goed weer. Maar eerst maar even over de afgelopen week, echt veel beleefd heb ik niet, tweemaal fysio en tussen de buien door een boodschapje, o, ja we hebben nog drie nieuwe stoeltjes gekocht voor de huiskamer. Lichamelijk ging het ook niet zo ik wel graag wil, maar dat is vaak ook per dag anders. Gisteravond nog met Rolling Home voor een optreden naar de Skans te Gorredijk geweest, was van plan om zowel voor als na de pauze mee te doen maar helaas dat is weer niet gelukt, voor de pauze nog wel maar daarna ging het niet meer. Nu moet ik naar beneden want we krijgen bezoek van onze dochter Tico.

Na un weekje met slegt weer, feul regen en hadde wien, fandaach eindeluk weer us un sontsju, dus fanmorren eerst weer un kuierke maakt, ut was wel fris en su nou en dan un buike mar ferder wast goêt weer. Mar eerst mar even over de ouwloapen week, feul beleefd hef ik nyt, twee keer fysio tussen de buien deur en us un boatskapku, o, ja wu hewwu noch drie nieuwe stoeltsjus kogt foar inne kamer, ferder wu ut ligameluk ok ny su ik wel graach wu, mar ja, dat is tog veskillend de iene dach of de andere. Gisterafend noch met Rolling Home foar un optreden naar Gorredijk weest foar un optreden inne Skans. Ik was fan plan om suwel foar as na de pauze met te doên, mar dat sat dur nyt in, foar de pauze gong ut noch mar derna nyt meer. Nou mut ik naar beneden want wu krije besoek fan oanse dogter Tico.


top
zondag 10 maart, 17.00 uur.

Vandaag een complete regendag. Vanmiddag wat naar het schaatsen op tv gekeken en dat was het wel ongeveer. Maar even wat over zaterdag, en dan de middag, we waren die middag met Rolling Home in  hotel Oostergoo in Grou voor een optreden voor de ouderenbond. Het is een leuke zangmiddag geworden met een fijn publiek wat het maar jammer vond dat er na twee optredens een eind aan ons programma kwam.

Fandaach un komplete regendach. Fanmiddach wat naar ut skaatseryden op tv keken en dat wast wel su ongefeer. Mar noch even wat over saterdach, en wel de middach. Wu waren die middach met Rolling Home bij hotel Oostergoo in Grou, hyr moesten wu optrede foar de ouderen bond. Ut is un hele leuke middach wudden met un leuk publiek dat ut jammer fon dat dur na twee optredens un eind an oans programma kwam.top
woensdag 6 maart, 17.00 uur.
Beste mensen, ik heb het de afgelopen dagen redelijk druk gehad met het25 jarig bestaan van Rolling Home en met de korendag die wij op 6 april gaan organiseren in onze oefenruimte het Convenant. Ook ben ik gisteren weer gestart met het inzamelen van kopij voor het clubblad van R.H. wat ik vier keer per jaar in elkaar zet. Verder heb ik als het weer het toe liet gewandeld en vanmorgen was het weer fysiotijd, na afloop van de fysio ben ik dan ook erg moe dus veel heb ik vandaag ook niet meer gedaan.

Beste meensen, ik hef ut de ouwlopen dachen redeluk druk hat met ut 25 jarug bestaen fan Rolling Home en de koredach die wij op 6 april organisere salle in oans klupgebouw ut Convenant. Ok bin ik gister weer starten met kopij insamelen foar ut klubblad fan R.H. dat doên ik vier keer per jaar. Ferder hef ik ast goêt weer is un kuierke maakt en fanmorren wast weer fysiotied, na ouwloap bin ik dan hatstikke moêt dus feul hef ik dan fanaach ok nyt meer deen.
top

zondag 3 maart, 17.00 uur.

Vandaag maar een natte dag, dus binnen zitten, maar ook dat is weleens leuk. Gister heb ik een aantal foto’s gemaakt van de carnavalsoptocht, er waren minder praalwagens en hier door was de optocht aanmerkelijk korter maar toch wel mooi. Gisteravond tot halfeen vannacht het schaatsen op tv gevolgd het was best spannend. Vanavond het vervolg van de wedstrijden volgen, wie weet wordt er nog een van onze schaatsers/sters winnaar.

Fandaach mar un suterig dachju, dus binne sitte, mar og das ok wel us leuk, gister hef ik un hussie foto’s maakt fan de carnavalsoptogt, dur waren minder praalwagus en der deur was de optogt flink kotter, mar ut was wel un moaie optogt. Gisterafend het ik tot fannagt ut skaatsen folgt, en dat was best spannend. Fanafend sal ik ut verfolg fan de wedstrieden bekieke, wie weet wut dur noch een fan oanse skaatser.sters winnaar.februari 2019.
woensdag 27 februari, 17.00 uur.
Vanmorgen was het mooi wandelweer en ben ik eens een keertje door een oud stukje Sperkhem gelopen. Op Facebook schreef ik, onveilig gemaakt en daar lijkt mijn manier van lopen zo nu en dan ook op, het is meer zwalken dan lopen, maar ik kom waar ik wil wezen en dat is toch de bedoeling van mijn wandeltochtjes. Het is altijd weer leuk om weer eens in deze straten rond te lopen, het grootste gedeelte van mijn jeugd heb ik hier door gebracht spelend en voetballend in deze straten en steegjes.

Fanmorren wast moai kuierweer en bin ik us un keerke deur un oud stukje fan ut Sperkhem lopen. Op Feesboek skreef ik, onfeilug maakt, en der liekt myn manier fan loapen su nou en dan ok wel wat op, ut is meer zwalken dan loapen, mar ik kom wer ik wese wul en dat is tog de bedoêling fan mien kuierkus. Ut is altied weer leuk om us dur die ouwe straten en steegjus te loapen wer je froeger speult en foatbalt hewwu.
top

vrijdag 24 februari, 17.00 uur.
Toch maar weer een stukje schrijven. Maandagavond naar repetitie van R.H. geweest, de eerste helft niet meegezongen, de commissie voor het 25-jarig bestaan van ons koor moest toch maar eens weer vergaderen want langzaam maar zeker komt een beetje jubileumkoorts om het hoekje kijken en we hebben grootse plannen voor ons 25-jarig bestaan. Verder bestond mijn week uit twee keer fysio en tussen de regenbuitjes door een paar wandelingetjes maken. Vanmorgen regende het niet, het was goed weer en daarom vanmorgen weer eens een wandeling met wat foto’s.

Tog mar weer us un stukje skrieve. Maandachafend bin ik naar rippetisie weest fan R.H. de eerste helte hef ik nyt metsongen, de kommissie foar ut 25 jarug bestaen fan oans koar mut tog wel us weer fegadere want su sunnugjus an komt de jubileumkoorts tog wel un bitsju om ut hoekje kieken en we hewwu groatse plannen foar oans 25 jarug bestaen. Ferder beston myn week uut twee keer fysio en un kuierke tussen de buikus deur. Fandaach was moai weer dus fandaach weer un kuierke met wat fotootsjus.

top

zondag 17 februari, 17.00 uur.
Gisteravond met de Gesmeerde Kelen, het shantykoor uit Den Oever en ons koor Rolling Home wat dit jaar 25 jaar bestaat, een jubileumjaar dus, een mooi concert gegeven in het Vikingschip in Den Oever. Het is een prachtige muzikale avond geworden. Voor de pauze heb ik meegezongen in het koor en na de pauze heb ik een serie foto’s gemaakt. De komende tijd komt er over dit jubileumjaar en de optredens die we gaan doen wel het nodige in mijn dagboek. Vanmorgen heb ik een pijnlijke wandeling gemaakt en voor de rest van deze mooie dag kalmpjes aangedaan.

Gisterafend met de Gesmeerde Kelen, ut shantykoor uut Den Over en oans koor Rolling Home, wat dit jaar 25 jaar bestaat, un moai optreden hat in ut Vikingschip in Den Oever. Ut is un pragtuge musikale afend wudden. Foar de pauze hef ik metsongen in ut koor en na de pauze hef ik foto’s maakt. De kommende tied salle jum hyr wel meer lese over dit jubileumjaar en de optredens die we dit jaar doên salle. Fanmorren hef ik un pynluk kuierke maakt en foar de rest fanne dach kalmkus an deen.
top

donderdag 14 februari, 17.00 uur.
Vanmorgen weer een eindje gewandeld en eens wat foto’s gemaakt terwijl ik door verschillende steegjes liep. Als je dan om je heen kijkt of eens omhoogkijkt bij de gevels omhoog aan de achterkant van verschillende huizen zie je soms iets wat je daar eigenlijk helemaal niet verwacht.

Fanmoren weer un eintsju kuiert en wat foto’s maakt. Terwyl ik su deur de veskllende steegjus kuierde. As je dan su om ju heen kieke en omhooch bij de agtergevels langs fan de veskillende huzen, siên ju soms dingen die ju noch nooit opfallen binne en je der ok nyt verwagte.top

woensdag 13 februari, 16.00 uur.
Vanmorgen heb ik weer eens een keertje een korte wandeling door de stad gemaakt. Dit heeft me weer een paar leuke gesprekken opgeleverd met een paar bekende van mij en tijdens de wandeling heb ik nog een paar foto’s gemaakt, deze keer heb ik eens wat omhooggekeken en dat leverde toch weer een paar leuke plaatjes op. Verder gaat het weer een ietsje beter met het lopen en hopelijk blijf t dat de komende dagen zo want aanstaande zaterdag moet ons koor Rolling Home optreden in Den Oever en daar wil als het kan graag bij zijn.

Fanmorren hef ik weer us un kot kuierke maakt deur de stad, dit het mie weer un paar leuke gesprekjus op leverd met un paar bekenden fan mij, en tydus dit kuierke hef ik noch wat foto’s maakt, disse keer hef ik us wat omhoag lopen te kieken en dat leverde weer un paar leuke plaatsjus op. Ferders gaet ut met ut loapen weer un ietsju beter en hopeluk bliêft dat su want anstaende saterdach mut oans koar Rolling Home optrede in Den Oever en dar wul ik ast kan graeg bijwese.

top

zondag 10 februari,17.00 uur.
Na woensdag hebben jullie eigenlijk niets meer van me gehoord, heb dan ook een paar rotdagen, moeilijk en pijnlijk lopen, achter de rug. Gister ging het weer een beetje, maar toen was het geen wandelweer met die harde wind. Gistermiddag hadden we een verjaardagfeestje, twee van onze kleinkinderen zijn de afgelopen weken jarig geweest. Gisteravond zijn we naar de Sneeker bonte avond geweest, de verjaardag van Heabeltje de Jong, het is weer een schitterende avond geworden en na afloop nog een poos staan kletsen met alle bekende vrienden en snekers.

Na woênsdach hewwu jum eigeluk niks meer fan mie hoart, hef dan ok un paar rotdachen hat, met moeiluk en pynluk lopen. Gister gong ut weer un bitsju, mar toen wast nyt egt kuierweer, un hadde wien. Gistermiddach hadden wu un jaardachfeesju, twee fan oanse kleinkiendus binne jaruch weest in de ouwloapen weken. Gisterafend binne wu naar de Sneeker bonte afend weest, de jaardach fan Heabelstju de Jong, ut is weer un skitterend afentsju wudden en na ouwloap noch un skoftsju staen te kletsen met bekende frienden en Snekers.
top

woensdag 6 februari, 17.00 uur.
Vanmorgen tussen de buien door weer een eindje gewandeld, echt wandelweer was het niet, maar ik voelde me goed en het lopen ging ook redelijk.  Tijdens mijn wandeling heb ik nog een paar kleine boodschapjes gedaan en een bezoekje aan het museum gebracht waar momenteel een tentoonstelling is over schippersvrouwen. Het is beslist de moeite waard om daar eens een kijkje te gaan nemen.

Fanmorren tussen de buien deur weer un kuierke maakt, egt kuierweer wast nyt mar ik foêlde mie goêt en ut lopen gong ok redeluk. Tiedus de kuier hef ik un paar kleine boatskapkus deen en un besoekje brogt an de tentoanstelling ofer skippersfrouwen. Dit is beslist de moeite weert om der us tu gaen kieken.top

zondag 3 februari,19.00 uur.
Alweer februari, wat gaat de tijd toch snel, zeker als je de afgelopen dagen weer wat bezigheden hebt. Was het vrijdag nog een rustig dagje met een wandelingetje en fysio. Zaterdag was het voor mij wel een mooie maar vermoeiende dag. Om een uur of elf in de morgen eerst een wandelingetje gemaakt en om halfdrie moest ons koor Rolling Home aanwezig zijn in het nieuwe ontmoetingscentrum van S.W.F. hier heeft Rolling Home met succes twee keer opgetreden. Vandaag, zondag, ook weer een moeizaam wandelingetje gemaakt en vanmiddag hadden we een gezellige afsluiting met de vrijwilligers van Meesterlijk Sneekers. Je begrijpt wel dat dit voor mij een hoop energie heeft gekost, maar ik denk iederekeer, toch maar weer gelukt Harm.

Alweer februari, wat gaet die ttd tog snel, zeker as je de ouwloapen dach weer wat besugheden hat hewwu. Wast frijdach noch un rustuch dachju met un kuierke en fysio, zaterdach was foar mij un moaie mar ok un vemoeiende dach. Om elf uur smorrens eerst un kuierke en om half drie moest oans koor om half drie in ut nieuwe ontmoetingscentrum fanne gemeente S.W.F. wese foar twee leuke optredens. Fandaach , sundach, hef ik eerst un pienluk kuierke maakt en fanmiddach hadden wu un geselluge afsluting met de frijwillegers fan Meesterlijk Sneekers. Ju begrype wel dat dit foar mij un hoap enersjie fraagt het,mar ik dink ieder keer,ut is tog mar weer lukt Harm.top
januari 2019.
woensdag 30 januari, 17.00 uur.
Vandaag een druk dagje, vanmorgen om kwart over elf naar fysio en vanmiddag om kwart over twee naar de ICD-deskundige en om kwart over drie naar de dermatoloog. Bij ICD-deskundige kreeg ik een goed bericht, alles was prima in orde. Bij de dermatoloog was het even anders, daar is het kleine plekje op mijn voorhoofd bekeken en er is gelijk een stukje weg gehaald, het plekje is wel een vorm van huidkanker, maar goed geneesbaar. Op maandag 11 februari krijg ik hierover uitslag, dus dat is weer even afwachten.

Fandaach weer us un druk dachju, fanmorren om kwat over elf naar fysio en fanmiddach om kwat over twee naar de ICD-deskunduge en om kwat over drie naar de dermatoloog. Bij de ICD-deskunduge kreeg ik un goêt berigt, alles was prima in orde. Bij de dermatoloog wast even andus, der ist kleine plakje op myn foarhoofd bekeken en geliek hewwu su un stukje wechhaald, ut plakje is un form fan huudkanker, mar goêt geneesbaar, op maandach 11 februari krij ik uutslach, dus dat is weer even afwagte.
top

dinsdag 29 januari,17.30 uur.
Alweer haast een week geleden dat ik hier een stukje heb geschreven, maar ja, zoals ik wel vaker heb vermeld, ik beleef niet zo veel tegenwoordig. Als het goed weer is dan wandel ik een eindje, maar echt mooi wandelweer hebben we de afgelopen dagen niet gehad, althans voor mij niet. Ik moet in de ochtend goed weer hebben dan kan ik wandelen maar in de middaguren heb ik geen lucht meer, hartfalen. Verder doe ik zo nu en dan een boodschapje, ga naar fysio en dat is het wel zo ongeveer elke dag weer. Gister was ik naar de kapper, dat moet ook gebeuren en morgen moet ik twee bezoekjes afleggen aan het ziekenhuis, eentje bij de afd. dermatologie en eentje aan de ICD-deskundige, ik ga het haast als een uitje beschouwen.

Alweer hast un week leden dat ik hyr un stukje skreven hef,mar ja, su as ik wel faker seit hef, ik beleef teugenwoardug ok nyt su feul. Ast goêt weer is dan maak ik un kuierke, mar egt knap kuierweer hewwu de laast dachen ok nyt, seker nyt foar mij want ik mut ut fan de morrenuren hewwu, want inne middachhef ik gjin lugt meer, hartfalen. Ferder doên ik su nou en dan un boatskapku, gaen naar fysio en dat ist wel su ongefeer. Gister was ik noch bij de kapper, ja, dat mut ok gebeure en morren hef ik twe besoekjes an ut siekenhuus, iên an de afd. dermatologie en ien an de ICD deskunduge, ik siên dit hast as un uutstapku.
top

donderdag 24 januari, 17.00 uur.
De afgelopen dagen heb ik regelmatig een wandelingetje gemaakt en ben ik naar fysio geweest. Dinsdag begon er wat sneeuw te vallen, gelijk heb ik een paar foto’s gemaakt, en woensdagmorgen heb ik geen wandeling gemaakt, ik was bang dat ik uit zou glijden, ik moet beslist voorkomen dat ik val. Wel moest ik naar fysio en toen ben ik maar op de rijweg gaan lopen want op verschillende stukken trottoir was het flink glad. Vanmorgen heb ik voor Ika wat boodschapjes gedaan en daarna nog een wandeling door de binnenstad gemaakt.

De ouwlopen dachen hef ik regelmatug mien vepligte kuierke maakt en bin ik naar fysio weest. Dinsdach begon ut wat te sneeuwen, der hef ik geliek un paar foto’s fan maakt, en woensdachmorren hef ik nyt kuiert, ik moest naar fysio. Ik was bang dat ik uutgliede su, ik mach beslist nyt falle, derom bin ik mar over de rijbaan lopen want sommuge stukken stoep waren flink glad. Fanmorren hef ik eerst foar Ika wat boatskapkus deen en toen noch un kuierke deur de binnestad maakt.


top

zondag 20 januari, 18.00 uur.
Vanmorgen weer eens naar het Spoordok gewandeld, en ik heb ondanks de pijn genoten. Het was alweer een mooi tijdje geleden dat ik hier voor het laatst ben geweest. Het was er heel stil en ik heb een paar leuke foto’s kunnen maken. Moest nu vanmiddag wel weer kalmpjes aan en ben wel moe, maar heb vanmorgen genoten en ben blij dat dit me weer is gelukt.

Fanmorren weer us naar ut Spoordok loapen, en ondanks de pine hef ik dur fan genoaten. Ut is al weer un moai skoftsju leden dat ik der foar ut laast weest bin. Ut was dur heel stil en ik kon dur un paar leuke foto’s make. Ik moest nou fanmiddach wel weer rustug an en bin erg moêt, mar ik hef genoaten fanmorren en dat ist foarnaamste.

top

zaterdag 19 januari,19.00 uur.
Vandaag prachtig winterweer, weer om eens te proberen een wat langere wandeling te maken. Dat is me vanmorgen redelijk gelukt, ik heb zo ongeveer een uur gewandeld, langer gaat echt nog niet want dan wordt het lopen pijnlijker, maar goed dit is me toch weer gelukt. Ook twee keer per dag vijf minuten fietsen op de hometrainer gaat steeds beter.

Fandaach pragtug winterweer, weer om us tu proberen un wat langer kuierke te maken. Dit is mie fanmorren redeluk lukt, ik hef su ongefeer un uurke kuiert, langer lukt noch nyt su, want dan wut ut loapen pijnluk, mar goêt dit is weer lukt. Ok twee keer op un dach vijf minuten fietse oppu hometrener gaêt steeds wat beter.


top

vrijdag 18 januari, 17.00 uur
Vanmorgen, het was mooi weer, met de eerste hagelsteentjes op onze stoep, was ik tegen elf uur voor mijn tweede behandeling bij de fysio, deze keer kreeg ik krachtoefeningen voor mijn benen, dit was behoorlijk pittig voor mijn verkrampte onderstel. Daarna, ik was toch in de binnenstad, heb ik een paar boodschapjes gedaan en nog een korte wandeling gemaakt, even proberen de pijn wat uit mijn benen weg te lopen.

Fanmorren ut was moai weer, met de eerste hagelstientsjus bij oans oppu stoepen, was ik teugen elven foar mien tweede behanneling bij de fysio, disse keer kragttrening foar myn benen, dit was behoarluk pittug foar myn vekramptu onderstel. Derna ik was toch in de binnestad, hef ik wat boatskapkus deen en noch un kotte kuier maakt, even de pine dur wat uut tu loapen.

top

woensdag 16 januari, 17.00 uur.
Vanmorgen naar Fysio Actief gewandeld voor een intake gesprek met een goed resultaat, de verwachting is wel dat er wel wat verbetering mogelijk is, aanstaande vrijdag  wordt ik verwacht voor de eerste keer fysio. Voor thuis heb ik alvast een paar oefeningen mee gekregen. Daarna heb ik nog een korte wandeling gemaakt in een miezerig tegenbuitje met een harde wind.

Fanmorren naar Fysio Actief weest foar un inteek gesprek met goêt resultaat, de fewagting is dat dur noch wel wat vebetering in sit, anstaende frijdach wur ik vewagt foar de eeste fysio behanneling. Foar thûs hef ik ok wat oefeningen metkregen. Derna hef ik in un sutterug regenbuike met een hadde wien noch un kuierke maakt.
top

dinsdag 15 januari, 18.00 uur.
Al dagen is het donker en nat weer met regelmatig een harde wind. Ik heb zo nu en dan eens een wandelingetje gemaakt, maar het lopen gaat niet zo ik graag zou willen. Gisteravond een leuke repetitieavond van ons koor gehad, zelf heb ik niet in het koor staan zingen, want er waren vijf aspirant koorleden waarvan twee die op uitnodiging van mij waren gekomen. Een mooie gelegenheid om de mensen een beetje uit te leggen hoe het op een repetitie avond van ons koor gaat. Vandaag naar de huisdokter geweest voor de uitslag van mijn bloedonderzoek, dat viel gelukkig nogal mee, wel krijg ik er weer een pilletje bij maar verder was de dokter wel tevreden en dan moet ik het zeker wel zijn.

Al dachen ist donker en nat weer met regelmatug hadde wien. Ik hef su nou en dan us un kuierke maakt, mar ut lopen gaet nyt su ik ut graach wil. Gisteravend hewwu un leuke rippetisie afend fan oans koar hat. Self hef ik nyt metsongen, want we hadden vijf aspirant koarleden wer fan twee die op myn uutnodiging komen waren. Un moaie gelegenhied om de meensen un bitsju uut te lêggen hoe ut dur bij oans koar om en toe gaet. Fandaach bin ik bij de huusdokter weest foar de uutslag fan ut bloêtondersoek en dat fiel gelukkug noch al met, ik krij dur wel weer un pilsju bij, mar ferder was de dokter wel tefreden en dan mut ik ut seker wel wese.
top

donderdag en vrijdag 10/11 januari, 17.00 uur.
Woensdagavond een heel gezellige nieuwjaarsreceptie gehad van popkoor Flair. Ook was het voor Ika haar laatste avond bij dit koor, ze had al eerder aangegeven om te stoppen als koorlid, daarom werd ze op die avond nog eventjes in de bloemen gezet. Ja en dan komen de dagen, donderdag en vrijdag, wat moet ik weer schrijven, een boodschapje gedaan of een eindje gewandeld en iedere keer pijn tijdens het lopen, helaas meer beleef ik momenteel niet, dus vandaar dat ik weleens een dag oversla. Graag zou ik net als vroeger schrijven over een stadswandeling met een leuke groep, of andere bezigheden die ik altijd deed, maar het zit er op dit moment helaas niet in. Het kan dus wel gebeuren dat er een paar dagen geen dagboekstukje is.

Woênsdachafend un heel gesellug nieuwjaarsresepsie hat fan popkoar Flair. Ut was foar Ika hur laaste afend bij dit koar, su hat al eerdeer angeven om te stoppen as koarlid, derom wudde su op disse afend noch us eefkus in de bloemkus setten. Ja, dan komme de dachen, donderdach en frijdach en wat mutte ju dan weer skrieve, un boatskapke deen, en eintsju kuiert en iedere keer piene bij ut lopen, jammer mar ik beleef nyt meer, dus derom slaen ik ok wel us un dach ofer. Graeg wu ik krek as froeger us wat skrieve over un stadskuier met un leuke groep of over andere besugheden die ik deed, mat dat sit dur op ut ogenblik nyt is. Ut sal dus wel us gebeure dat dur un paar dachen nyt un dachboekstukje is.[image:image-14]
top

woensdag 9 januari, 17.00 uur.
Vanmorgen, het was goed weer, weer eens een eindje gewandeld, maar dat ging niet gemakkelijk en was pijnlijk, maar wie weet gaat het morgen wel weer wat beter. Vanmorgen kreeg ik uitsluitsel over mijn bloedonderzoek, dit was volgens de assistente van onze huisdokter niet goed, dus zal ik morgenochtend een afspraak met onze huisdokter maken. Vanavond is er de nieuwjaarsreceptie van popkoor Flair waar Ika bij zingt, dus vanavond nog een gezellig avondje.

Fanmorren ut was goêt weer, weer us un kuierke maakt, mar ut gong nyt su vlot en ut was pijnluk, mar wie weet gaet ut morren wel weer wat beter. Fanmorren kreech ik uutsluutsul over myn bloêtondersoek, dit was folgus de doktersassistente nyt goêt, dus sal ik morren un afspraak met oanse huusdokter make. Fanafend is dur nieuwjaarsresepsie fan popkoor Flair wer Ika bij singt, dus fanafend  noch weer un gesellug afentsju.
top

zondag 6 januari,16.00 uur.
Vandaag maar weer eens een rustig dagje. Heb eigenlijk nergens zin in, dus zoals het hoort, zondag is een rustdag.
Fandaach un rustug dachje hef eigeluk nergus nogt an, dus su at ut haort op sundach, un rustdach.
top

maandag 7 en dinsdag 8 januari,17.00 uur.
Vanmorgen wat boodschappen gedaan, maar eerst moest ik thuisblijven en wachten op de trombosedienst, mijn bloed moest op meerdere dingen onderzocht worden. Gisteravond hadden we nieuwjaarsreceptie van ons koor, Rolling Home. Dit was een heel gezellig avondje met alle koorleden en hun partners. Er werd veel gezongen, er was de benoeming van de Shantyman van het jaar, met het bijpassende shantyman poppetje, de shantyman is geworden, is geworden Sipke Kampstra. Ook werden onze hofmeester, Gerhard  en zijn vrouw Attie in het zonnetje gezet met een cadeaubon en bloemen. Er was voor een hapje, nou hapje, vorstelijke salades en drankjes gezorgd, al met al een mooie avond.

Fanmorren wat boatschapkus deen, mar eerst moest ik thus bliêve en wagte oppu trombosedienst, myn bloêt moest op veskillende dingen ondersogt wudde. Gisterafend hewwu nieuwjaarsresepsie hat fan oans koar, Rolling Home. Dit was un erg gesellug afentsju met alle koarleden en hun partners. Dur wudde feul songen, der was de benoeming fan de shantyman fan ut jaar,met ut bijpassende shantypopku, dat is wudden Sipke Kampstra. Ok wudde oanse hofmeester, Gerhard  en sien frouw Attie int sontsju stten met un kadobon en bloemen. Dur was foar un hapku, nou un hapku, forsteluke salades en drankjus sorgd, al met al un moaie afend.
top


zaterdag 5 januari, 20.00 uur.
Vanmorgen weer mijn wekelijks mloemetje gehaald en een bezoekje aan het museum heb gebracht. Vanmiddag hebben we een paar gezellige uurtjes met onze dochters, schoonzoon en kleindochter en vriend bij de Walrus gezeten. Leuk om in het nieuwe jaar elkaar weer te ontmoeten.

Fanmorren weer mien wekelukse boske bloemen kogt en un besoekje ant museum brogt. fanmiddag hewwu un paar gesellug uurkus met oanse dogters, skoanseun en klijndogter met friend, bij de Walrus sitten. Leuk om ju in ut nieuwe su weer even tu siên.
top
vijdag 4 januari, 16.45 uur.
Om half elf moest ik bij onze huisdokter zij, daar zijn we samen naar toe gewandeld. ik heb een verwijsbrief voor een compleet bloedonderzoek mee gekregen, misschien komt uit dit onderzoek iets wat aantoond waar de pijn in mijn benen  van komt, verder een rustige dag.

Om half elg moest ik bij de huusdokter wese, der binne wu tegare heen kuiert. ik hef un verwiêsbriefke metkregen foar un kompleet bloêt ondersoek. misskien komt uut dit ondersoek iets wer de pine in mien benen nou fan komt, ferder un rustug dachje.
top

donderdag 3 januari, 17.00 uur.
Een dag met goed weer, in de morgenuren heb ik eerst een wandeling gemaakt. Omstreeks half vier zijn we samen naar onze jarige schoonzus gewandeld war we samen met de broers en zussen een gezellig verjaardagsfeestje hebben gehad.

Un dach met goêt weer, smorgus hef ik un eintsju kuiert. su teugen half vier binne wu tegare op jaardachvisite weest bij oanse jaruge skoanzus wer wu tegare met de broers en zussen un gesellug fesie hat hewwu.
top

woensdag 2 januari, 17.00 uur.
Vandaag een donkere dag, even was het zonnetje te zien, maar ook maar heel even. Vanmorgen heb ik een wandeling gemaakt en een verwijsbrief gehaald bij onze huisarts. Vanmiddag kwamen ze weer nieuwe medicijnen brengen. Het was mijn bedoeling om nog een poosje aan een programma op mijn laptop te werken, maar vermoedelijk is de videokaart stuk, ik heb alleen maar een streperig scherm, morgen maar voor een onderzoekje naar de computerwinkel.
Fandaach un donkere dach, eefkus wast sontsju derbij, mar dat was ok mar eefkus. Fanmorren hef ik een kuierke maakt en bin ik bij de huusdoker langs weest foar un verwysbriêf. fanmiddach brogten su mie weer medisienen, ut was myn bedoêling om fanmiddach oppu leptop wat met un programma te doên, mar ik hat allienug mar strepen op ut skerm, ik dink dat de videokaat stukken is, morren mar even naar de kompjoeterwinkel.
top

1 januari, nieuwjaarsdag,17.00 uur.
Januari 2019, wat gaat het nieuwe jaar ons brengen. Het begin is in ieder geval beter dan januari 2018, toen stond en weer een ziekenhuisopname voor mij op het programma plus een operatie, nu is dat gelukkig niet het geval. Vanmorgen heb ik een korte wandeling door de stille, ik mag wel zeggen superstille binnenstad gemaakt. geen mens benik tegengekomen, gezellig was het dus niet, daarom ben ik maar weer naar huis gelopen en ook het lopen ging niet zo soepel.


Jannewarie 2019, wat staat dur te gebeuren in nieuwe jaar foar oans. Ut begin is in ieder gefal beter dan jannewarie 2018, toen ston dur weer un siekenhuusopname foar mij op ut programma plus un operasie, nou is dat gelukkug nyt ut gefal. fanmorren hef ik un kot kuierke maakt deur un stille, ju ma wel sêgge doatstille binnestad, gjin meens bin ik teugenkomen, gesellug wast dus nyt, derom bin ik mar weer naar huus lopen en ok dat loapen gong nyt su goêt.


top
Terug naar de inhoud