april.2019 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud
april 2019.
zondag 28 april 18.00 uur.
Na een drukke dag van gister, vandaag maar weer wat kalmpjes aan. Vanmorgen, het was droog een rustig weer heb ik een korte wandeling gemaakt. Onderweg nog een bezoekje afgelegd bij goede vrienden van ons en verder voor de rest van de dag wat zitten lezen en een paar klusjes op de computer gedaan.

Na un drukke dach fan gister fandaach mar weer us wat kalm an deen. Fanmorren, ut was rustug weer, hef ik noch un slagju om weest. Ok noch eefkus un besoekju afleit bij goeie kennussen fan oans en ferders foar de rest fanne dach wat sitten te lesen en un paar klusjus een oppu kompjoeter.zaterdag 27 april, Koningsdag.
Wat een geweldige sfeer op deze koningsdag in Sneek. De aubade begon in de morgenuren in de regen, maar dat mocht de pret niet drukken. Op het bordes stond onze burgemeester en sprak de mensen toe. Ondanks de regen waren veel ouders met hun kinderen gekomen om mee te doen met de aubade. Clown Sander en de putkapel vermaakten hier de kinderen. Al gauw klaarde het weer op en is het een mooie en droge dag geworden. De jeugd was volop aanwezig op de vrijmarkt en er traden leuke koren en muziekgroepjes op.

Wat un  gewelduge sfeer op koningsdach in Sneek. De aubade begon inne morrenuren inne regen mar dat mogt de pret nyt drukke.Op ut bordes ston oanse burgemeester hur toespraak te houwen. Ondanks de regen waren de faders en moekes met hun kiendus naar ut stadhuus komen om met tu doên an de aubade. Clown Sander en de Putkapel fermaakten du kiendus hyr. Al gauw klaarde ut weer op en de rest fan de dach ist goêt weer weest. De jeugd was folop anwesug oppu vrijmarkt en dur traden veskillende koren en musiekgroepkus op.
zondag 1 ste paasdag, 19.00 uur.
Een prachtige 1 ste paasdag. Vanmorgen heb ik met stramme benen, na de stadswandeling van gister toch weer een flinke wandeling gemaakt, proberen of ik de spieren weer wat los kon lopen, maar dat lukte toch niet helemaal. Toch was het weer een mooie wandeling die gedeeltelijk langs de rondweg ging.

Un skitterende 1ste paasdach. Fanmorren hef ik met stramme benen, na de stadskuier fan gister tog mar weer un flinke kuier maakt, probere of ik de spieren weer wat losloape kon, mar dat is mie nyt helemaal lukt. Tog wast weer un moaie kuier die gedeelteluk langs de rontwech gong.
zaterdag 20 april, 19.00 uur.
Beste mensen, vandaag was dus de dag, weer een echte stadswandeling met een fijn en gezellig echtpaar uit Noordwijk, en het is me gelukt, een mooie stadskuier met een bezoek aan de waterport, deze keer ben ik ook weer voor het eerst boven geweest, dankzij een stuk touw wat door de gemeente op mijn verzoek is aangebracht, nu kunnen oudere mensen die, net als ik slecht ter been zijn ook een kijkje boven in de waterpoort nemen. Ik was erg emotioneel toen ik voor het eerst weer boven was. Ben nu doodmoe, maar had het niet graag willen missen en het geeft goede hoop voor de toekomst voor deze oude kerel.

Beste meensen, fandaach was dan de dach dat ik weer un egte stadskuier deen hef met un fijn en gesellug egtpaar uut Noordwijk, en ut is mie lukt. un moaie kuier met un besoek an de waterpoort, en ik bin ok foar ut eerst sins jaren weer boven weest, dank zij un stuk touw dat op mien vesoek deur de gemeente anbrogt is, nou kenne ouwere  meensen, die krek as mij slegt lope kenne tog boven komme. Ik was erg emotioaal, su  Heabeltje wel sêgge. tBin nou wel bekouw, mar hat ut nyt graag misse willen en ut geeft disse ouwe kerel goeie hoop foar ut kommende seizoen.

woensdag 17 april, 19.00 uur.
Vandaag is het precies twee jaar geleden dat in het ziekenhuis een hartstilstand kreeg. Vanmorgen heb ik voor proef in mijn uppie een stadswandeling gedaan ter voorbereiding op een wandeling die ik aanstaande zaterdag voor twee personen ga doen. Het ging nog wel wat onzeker maar ik ben blij en dankbaar dat ik dit weer kan.

Fandaach ist presies twee jaar leden dat ik int siekenhuus een hartstilstaen kreeg. Fanmorren hef ik in mien uppie foar proef un stadskuier maakt as test foar un egte stadskuier anstaende saterdach, en dat met twee meensen. Ut gong allemaal noch wel wat onseker mar ik bin bliêt en dankbaar dat ut weer lukte.
dinsdag 16 april, 19.30 uur.
Zondag, opening van het zeilseizoen in Grou mocht ik bij het informatiepunt Grou mijn knoopkunsten vertonen bij hun kraam. Het was een drukke en heel gezellige middag. Wij waren niet de enige Sneekers, ook de Putkapel kwam voorbij. Annemieke nog heel veel dank voor deze uitnodiging. Het was mooi droog weer maar de wind was koud. Maandag, gister dus, waren we in de morgenuren en het begin van de middag met de oudwaterpoorters uitgenodigd op het starteiland voor een rondleiding en een lunch, ook weer een leuke  middag. Om 20.00 uur gisteravond werden de nieuwe waterpoorters, Jan Arts en Anne Oosterhaven benoemd door burgemeester Jannewietske de Vries, dit gebeurde in het Fries Scheepvaart Museum, daarna was er nog een gezellige receptie bij de Walrus.

Sundach, opening fant seilseizoen in Grou, mogt ik bij de kraam fan informatiepunt Grou mien knoopkuensten fetoane. Ut was un drukke en heel geselluge middach. Wu waren egt nyt de enuge Sneekers, sels de putkapel kwam foarbij. Annemieke, meiske noch heel feul dank foar disse uutnoadiging. Ut was moai weer mar wel un kouwe wien. Maandach, gister dus, waren wu inne morrenuren en ut begin fanne middach met de oudwaterpoaters uutnoadugd op ut starteilaan foar un rontleiding en un lunch, ok alweer bere gesellug. Om 20.00 uur ‘safens wudden de twee nieuwe waterpoorters, Jan Arts en Anne Oosterhaven, deur burgemeester Jannewietske de Vries benoemd. Dit gebeurde in Fries Scheepvaart Museum en derna was dur un geselluge resepsie bij de Walrus.

Dinsdag 9 april,20.00 uur.
Weer een paar dagen geen dagboek, maar gelukkig heb ik regelmatig weer eens een wat betere dag wat het lopen betreft en dan maak ik dan ook dankbaar gebruik van, soms weleens een beetje te veel denk ik want meestal volgt er dan weer een mindere dag. Zo ook het afgelopen weekend, vorige week heb ik het redelijk druk gehad zeker de zaterdag, toen hadden we de koren-dag van Rolling Home, dit ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileumjaar. Deze dag heeft veel van mijn lichaam gevraagd, maar ik het niet graag willen missen. Zondag waren we uitgenodigd door Annemieke en Adze, vrienden van ons, die in Grou wonen. Hier hebben we een hele fijne middag gehad en van beide dagen heb ik een paar leuke foto’s gemaakt. Ook ben ik ondertussen voorzichtig begonnen met het knopen van sleutelhangers, want het is de bedoeling dat ik aanstaande zondag in Grou ga zitten knopen.

Alweer un paar dachen gjin dachboek, mar gelukkug hef ik regelmatug weer us un betere dach wat ut lopen betreft en der maak ik dan ok dankbaar gebruuk fan, faak weer wat te feul en dan folge dur weer un paar mindere dachen. Dat hef ik nou ok weeer onderfonnen. Ut ouwloapen wiekend hat ik ut druk met de koarendag saterdach 6 april die deur Rolling Home organiseert is int kader fan oans 25 jarug bestaen, disse dach hat ik nyt graeg misse wullen mar ut het feul fan mien body fraacht. Zundach waren wu in Grou op uutnoadiging fan Annemieke en Adze, frienden fan oans die der woane, hyr hewwe un leuke middach hat. Beide dachen hef ik wat foto’s maakt. Ok bin ik foarsigtug begonnen met knopen fan sleutelhangers en as dat wat lukt gaen ik zundach in Grou sitten te knopen.

Terug naar de inhoud