augustus 2017 - Welkom In Sneek.

Welkom op het Hoogend.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

augustus 2017
donderdag 31 augustus, 17.30 uur.
Vandaag wel weer goed weer voor een wandeling eerst vanmorgen samen met Ika gewandeld en boodschappen gedaan. Daarna ben ik nog alleen op pad geweest eerst om wat tekenpotloden naar de Bruna, ook nog een boek gekocht over tekenen en daarna nog naar het VVV om een cadeaubon te kopen. Vanmiddag kregen we te horen dat er maandag wordt gestart met de werkzaamheden aan de badruimte en de centrale verwarming, dit werk duurt een week en dan zijn alle aanpassingen die voor mij nodig zijn klaar. Dus dat wordt nog een weekje behelpen.

Fandaach weer un goêt weerdach foar un kuierke, eerst fanmorren tegare met Ika kuiert en boatskappen deen. Derna bin ik noch allienug op pad weest, eerst om wat tekenpotloaden tu kopen bij de Bruna, ok noch un boek kogt en derna noch naar ut VVV foar un kadobon. Fanmiddach kregen we tu hoaren dat du maandach starten wut met ut werk an de badruumte en de centrale ferwarming, dit wer duurt un week en dan binne alle anpassingen die foar mij noadug binne, klaar. Dus dat wut noch un weekje behelpen.

woensdag 30 augustus, 17.00 uur.
Een complete regendag, hier moeten we wel weer even aan wennen, dus geen wandelweer. Daarom ben ik maar achter de computer gekropen en heb de laatste hand gelegd aan de uitnodigingen aan de shantykoren die meedoen aan het komende shantyfestival op zaterdag 16 september. Alle koren die meedoen moeten weer een plattegrond krijgen van de vier podia, plus de volgorde van optredens en op welke podia ze op de juiste tijd aanwezig moeten zijn. Een mooi karweitje dus op een regendag.

Un komplete regendach, hyr mutte ju wel weer even an wenne, dus gjin kuierweer. Derom bin ik mar agter de kompjoeter kropen en hef de laaste haan leit an de uutnoadigingen an de shantykoaren die metdoên salle an ut shantyfestival op saterdach 16 september. Alle koaren die metdoên mutte weer un plattegroan hewwu fan de vier podiums, plus de folgorde fan hun optreden en op welk podium su oppu juuste tied wese mutte. Un moai klusju op un regendach.

dinsdag 29 augustus, 18.00 uur
Alweer een prachtige dag. Vanmorgen een eindje gewandeld en op de markt in opdracht van Ika, groente, fruit en aardappelen gekocht en met deze handel in mijn rollator daarna gelijk maar een eindje gewandeld. Weer thuis gekomen ben ik eens bij de Dorcas winkel binnen gewandeld. In deze winkel verkopen ze tweedehands artikelen voor een goed doel. Hier heb ik twee boeken over tekenen gekocht, ik ben namelijk van plan om weer eens wat te gaan tekenen. Gisteravond was ik nog op repetitie van Rolling Home, meegezongen heb ik niet, dat lukt nog niet en ik raak ook te vermoeid dus eerst maar wat meer op krachten komen voordat weer gaat lukken, ik wil nog teveel in één keer.

Alweer un pragt dach. Fanmorren in opdragt fan Ika groente, fruit en eerappels oppu merk kogt. En geliek met de hele hannel inne rollator un kuierke maakt. Toen ik weer thûs kwam bin ik noch even bij de Dorcaswinkel binnen loapen der vekope su tweedehaans spul foar un goêt doel. Hyr hef ik twee boeken kogt over tekenen, ik bin nameluk fan plan om us weer tu gaen tekenen. Gisterafend bin ik naar rippetisie fan Rolling Home weest, met songen hef ik noch nyt want dat is allemaal noch feul tu vermoeiend, dus eerst mar weer op kragten komme, mar ik wul tefeul dink ik in één keer.

maandag 28 augustus, 18.00 uur.
Voor vandaag weing nieuws, het was weer een mooie dag. vanmorgen heb ik weer zoals elke maandag wat boodschapjes gedaan in combinatie met een wandelingetje. Verder een poosje in de zon gezeten met een goed boek. Vanavond startte we weer met ons koor, met de repetitie's en tijdens deze repetitie krijgen we bezoek van een delegatie uit Purmerend. eind september moeten we daar een optreden verzorgen.

Foar fandaach nyt su feul nieuws. ut was weer moai weer. Su as elke maandach hef ik fanmorren wat boatskapkus deen en geliek mien kuierke maakt. Ferder hef ik och un skoftsju in sontsju sitten met un goêt boek. fanafend gaen wu weer los met de rippetiesies fan Rolling Home, en tiedus disse rippetisie komt dur un dillegasie uut Purmerend op besoek, hyr mutte wu eind september un optreden fersorge.
zondag 27 augustus, 18.00 uur.
Een prachtige dag vandaag. Vanmorgen hebben we samen het uitgestelde wandelingetje langs de Lemmerweg gedaan. Het was nog niet echt warm en onderweg heb ik een paar foto’s gemaakt. Jammer genoeg was het haast niet mogelijk om bij de vijver die daar langs de weg ligt, foto’s te maken, het gras en riet staat daar huizenhoog. We zijn tot aan de Potterzijlflat gewandeld en vandaar langs het Kaatsland weer richting Hoogend. Bij de stadsherberg hebben we nog een frisje gedronken. Een mooie wandeling maar eigenlijk een beetje te ver voor mij, ik was dan ook best moe toen we thuis waren.

Un pragt dach fandaach. Fanmorren hewwu tegare, de steeds weer uutstelde kuier langs de Lemmerweg maakt. Ut was noch krek nyt te warm en onderwech hef ik ok noch wat foto’s maakt. Allienug bij de vijver die der langs de Lemmerdiek leit, wast moeiluk om wat foto´s te maken want ut gras en ut riet staat husenhoog. Wu binne tot an de Potterzijlflet toe kuiert en derna langs ut Kaatsland weer op huus an. Onderwech hewwe bij de stadsherberg noch n frisku dronken. Un moaie kuier mar eigeluk foat mij tog wel wat te ver, ik was best moêt toen wu thûs waren.zaterdag 26 augustus, 20.00 uur.
Jaja, daar zijn we dan eindelijk weer. Vier en een halve maand heeft mijn trouwe computer rust gehad, een paar dagen weer flink zijn best gedaan, en toen dacht hij denk ik, bekijk het maar, ik wil weleens een goede schoonmaakbeurt. Dus die heb ik hem maar gegeven, alles verwijderd en weer helemaal van de nieuwste software voorzien, en nu bromt hij weer van plezier. Dus vanaf morgen weer, als het er is, nieuws en foto’s.

Ja,ja, der binne wu dan weer. Fier en un hale maand het mien trouwe kompjoeter rust hat, derna un paar dachen flink sien best deen, en toen dogtie, dink ik, bekiek ut mar, ik wil wellus un goeie opknapbeurt hewwu. Dus die lol hef ik hem geven, alles dur uut haalt, de nieuwste software dur weer in, en nou bromt hij weer fan de lol. Dus fanouw morren weer, ast der is, nieuws en foto’s.

dinsdag 22 augustus, 17.00 uur.
Vandaag een mooie dag, niet alleen was het mooi weer, maar ook omdat vanmorgen de traplift is geplaatst en het bed weer is opgehaald wat door mij elke avond en nacht is gebruikt zo lang ik niet naar boven kon. Vanmorgen dus al om zeven uur uit ons bed want acht uur stond de monteur voor de deur. Twaalf uur was de lift klaar voor gebruik en op hetzelfde moment stond er een vrachtrijder op de stoep om het bed weer op te halen. Ondertussen is onze kamer weer in oude staat teruggebracht en ben ik al verschillende keren in mij schietstoel op en neer geweest naar boven. Dus jammer, vandaag niet gewandeld, maar er komen vast meer dagen voor een wandeling, wij zijn in ieder geval blij met de nieuwe situatie.

Fandaach un moaie dach, nyt allienug omdat ut moai weer was mar ok omdat fanmorren de traplift plaatst is en ut bed wat wu tiedeluk inne kamer hadden ophaald is. Al om zeven uur uut oans bed, want om agt uur ston de monteur foar de lift oppu stoepen. Twaalf uur was de lift klaar foar gebruuk en op ut selde moment ston de fragtryder foar de deur om ut bed op te halen. Ondertussen is oanse kamer weer as fanouds en bin ik al ettelukke keren met de skiêtstoêl op en neer weest naar boven. Dus, jammer fandaach gjin kuierke mar der komme fast noch wel meer dachen, wij binne in ieder gefal bliêd met de nieuwe situasie.


maandag 21 augustus,17.00 uur.
Voor vandaag had ik een wandelingetje gepland langs de Lemmerweg tot de hoge flat bij de Piekezijlstraat en dan weer terug, maar helaas daar is niets van gekomen. Bij de apotheek zou ik voor Ika wat medicijnen halen maar toen ik kwam lagen ze niet klaar, sterker nog men moest eerst het recept nog zoeken. Na een poosje gewacht te hebben, heb ik eerst nog maar een andere boodschap gedaan en toen nog maar eens vragen hoe het er met het recept voor stond, ze waren het net aan het klaarmaken. Na een poosje was het gereed maar voor mij was het ondertussen te laat geworden voor mijn wandeling. Vanmiddag moest ik thuis zijn want toen hebben ze de onderdelen gebracht voor de traplift die morgen wordt geplaatst.

Foar fandaach hat ik un kuierke plent langs de Lemmerweg naar de hoge Flet, bij de Piekezijlstraat en weer terug, mar der is niks fan komen. Bij de apotheek wer ik foar Ika un recept hale moest lag niks klaar, sterker noch su moesten eerst ut recept opzoeke. Nadat ik un skoftsju wagten hat hef ik eerst noch mar un ander boatskapku deen en toen noch mar us frage hoe fer ut was met ut recept, toen waren su ut krekt ant klaarmaken un poaske later wast klaar mar foar mij ondertussen tu laat foar mien kuierke. Fanmiddach moest ik thûs bliêve want toen hewwu su de onderdelen brogt foar de traplift, die salle su morren plaatse.


zondag 20 augustus, 18.00 uur.
Vandaag weer een fijne dag vergeleken bij gisteren. Vanmorgen rond halfelf heb ik een wandelingetje gemaakt en een paar foto’s. Deze keer van een paar stokrozen die op verschillende plaatsen bij een muur of stoep staan te bloeien. Het was goed weer, het waaide stevig maar het was droog. Vanmiddag hebben Ika en ik samen nog een wandeling gemaakt, het waaide nog steeds hard, maar de zon scheen, lekker terrasweer en dus hebben wij ook maar even een terrasje gepikt. Al met al een geslaagde dag, al ben ik wel flink moe geworden. Nu vergeet ik nog een kleinigheid, in de Scharnestraat heeft Ika een eindje achter de rollator gelopen en ik liep ernaast, een vreemde gewaarwording maar blij dat het steeds een ietsje beter gaat dat ben ik zeker.

Fandaach weer un fijne dach vergleken bij gister. Fanmorren ront half elf hef ik un kuierke maakt en un paar foto’s. disse keer fan un paar stokrosen die op veskillende plakken bij un muur of stoepen staen tu bloeien. Ut was goêt weer, ut waaide hat, mar ut was droag. Fanmiddach hewwu Ika en ik noch un kuierke maakt, ut waaide noch steeds, mar ut sontsju skeen, lekker terrasweer en dus hewwu wij ok mar un terraske pikt. Al met al un slaagde dach, al bin ik best moêt wudden. Nou vegeet ik noch un kleinughietsju, inne Skarnestraat het Ika un eintsju agter de rollator lopen en ik liep dur naast, un freemd gefoêl mar blij dat ut steeds un bitsju beter gaet dat bin ik seker.
zaterdag 19 augustus,16.30 uur.
Nee, dit was mijn dag niet vandaag, de hele dag wat last van mijn ingewanden, komt vermoedelijk van de grote hoeveelheid medicijnen per dag en dan heb ik zo nu en dan een vervelende dag, ik voel me dan niet lekker en heb nergens zin in. Ben vanmorgen nog wel met Ika mee geweest en hebben we wat boodschappen gedaan en natuurlijk mijn oude zaterdagse klus weer opgepakt, juist ja, een bloemetje op de markt gehaald. Dat was het dan voor vandaag, saai, maar zo voel ik mij ook een beetje, morgen vast weer beter.

Nee, ut was mien dach nyt fandaach, de hele dach wat hangerug en last fan mien ingewanden, komt dink ik fan de groate hoefeulhied pillen die ik elke dach innimme mut en dan hef ju su nou en dan sun dach der tussen, ik foêl mie dan nyt heppy en hef nergus nog sin an. Wel bin ik fanmorren met Ika om wat boatskapkus weest en natuurluk ok mien ouwe saterdaache klus weer oppakt, juust ja, un bloemku haalt oppe merk. Dus dat wast dan foar fandaach,saai, mar ja, su foêl ik mie ok un bitsju, morren salt wel weer wat beter wese.

                                                                                         vrijdag 18 augustus, 16.00 uur.
Vanmorgen voor Ika een paar boodschappen gedaan op het Boschplein. Toen ik weer thuis kwam zag ik langs de kademuur tegen het houtwerk van het panorarium een grote groene plant staan, wel onkruid natuurlijk maar het heeft wel iets fleurigs, net als de grote groepen lisdodden in de grachten, zo nu en dan zie je de vissen er tussen door zwemmen. Bij ons huis bij de stoep bloeien kleine viooltjes tussen de stenen. Het was goed weer dus gauw de boodschappen uit mijn rollator gehaald en daarna ben ik nog maar een eindje gaan wandelen. Vanmiddag is het Skutsjusilen op de Sneekermeer, elk jaar was ik erbij, maar ja, dit jaar niet dus ik heb het als troost gevolgd op de tv.

Fanmorren foar Ika un paar boatskapkus deen op ut Boschplein. Toen ik weer thûs kwam sach ik langs de kademuur teugen ut houtwerk fan ut panorarium un groate groene struuk staen, wel onkruud  natuurluk mar ut staat tog wel fleurug, krek as de groate groepen lisdodden inne gragten, je siên de vissen dur su nouw en dan tussen deur swemmen. Bij oans thûs staen kleine fioaltsjus tussen de stoepstienen. Ut was goêt weer dus hef ik gouw de boatskappen ut de rollator pakt en hef derna noch un rontsju lopen. Fanmiddach ist skutsjusilen oppu Sneekermeer, elk jaar bin ik der bij, mar ja, dit jaar dus nyt en moest ik ut met de tillevisiebeelden doên.donderdag 17 augustus, 16.00 uur.
Vanmorgen moest ik een klein boodschapje en ik dacht dit te combineren met een wandelingetje. Maar ik was nog maar net van huis vertrokken of het begon te regenen. Ach ik dacht een paar drupjes dat moet kunnen, maar halverwege het Grootzand begon het best nat te worden, dus daar maar even schuilen. Op het Grootzand bleek ook zomermarkt te zijn maar door de regen was het niet erg druk. Wel heb ik nog een bakje zomerkoninkjes gekocht. Toen de regen een beetje af nam heb ik toch mijn wandelingetje afgemaakt en dat was het voor vandaag.

Fanmorren moest ik un boatskapku doên en ik dogt dat kombineer ik met un kuierke. Mar ik was noch mar krek fan huus en der begon ut tu regenen. Ag dogt ik, un paar drupkus dat mut kenne, mar halverwege ut Grootzand begon ut best nat tu wudden, dus toen mar eefkus skule. Op ut Grootzand  was ok somermerk, mar deur ut natte weer wast nyt egt druk. Der hef ik noch un bakje somerkoninkjus kogt. Toen de regen wat minder wudde hef ik toch mien kuierke mar afmaakt en dat wast foar fandaach.woensdag 16 augustus, 16.00 uur.
Vanmorgen was ik bij de apotheek om hier een aantal injectiespuitjes te halen, ik moet namelijk weer een vitamine B12 injectie krijgen en dat wordt nu gedaan door een verpleeghulp van de Thuiszorg. De dame die mij hielp was kennelijk nieuw, want die zei toen ik mijn vraag stelde, ik zal eerst even voor u informeren, dit informeren duurde nogal lang zodat ik dacht, ze ziet me zeker als een drugsgebruiker, maar na een poosje kwam ze te terug met de mededeling dat ze voor mij klaarlagen. Daarna heb ik nog een wandeling gemaakt, deze wandelingen zijn natuurlijk nog geen wandelingen van een uur, nog steeds een beetje in de binnenstad maar toch, worden ze steeds wat langer. Onderweg heb ik toen nog een paar foto’s gemaakt, veel bijzonders is het wel niet maar ja, zo onderweg moet je toch ook nog wat doen dan alleen lopen.

Vanmorren was ik bij de apotheek om der een stel injeksiespuiten te halen, ik mut nameluk weeer un injeksie vitamine B12 hewwu en dat wut nou deen deur un verpleegkunduge fan de Thushulp. De dame die mij hielp was kenneluk nieuw want su sei, ik zal even voor u informeren, nou dat infermeren duurde nochal un skoftsje, ik begon al tu dinken dat su mie foar un drugsveslaaafde an sach, mar na un skoftsju kwam su terug en sei dat su foar mij klaar lagen. Derna hef ik noch un kuierke maakt, disse kuierkus binne natuurluk noch gjin loopkus fan un uur, noch steeds un bitsju inne binnestad mar tog su wudde steeds wat langer. Onderwech hef ik ok weer us un paar fotootsjus maakt, nyt su feul biesonders mar ja, su onderwech mutte ju tog ok noch us wat andus doên dan allienug lope.


dinsdag 15 augustus, 16.00 uur.
Gisteren had ik niet zo veel nieuws, alleen gisteravond hadden we een gezellige inloopavond van ons koor Rolling Home. Vanmorgen, het was nog droog weer heb ik weer een wandelingetje gemaakt en een bezoekje gebracht aan vriend Henk v/d Veer. Elke dag een eindje wandelen en zo steeds de wandeling wat uitbreiden. Als ik dan weer thuis ben krijg ik in de loop van de dag wel vaak weer flink pijn aan mijn linkerbeen, maar toch heb ik het gevoel dat steeds een beetje beter gaat. Hopelijk krijg ik binnenkort ook bericht van het Antonius over mijn hartrevalidatie. Meer nieuws heb ik eigenlijk voor vandaag ook al niet, dus stop ik er eerst maar weer mee.

Gister hat ik nyt su feul nieuws, allienug gisterafend hadden wu un geselluge inloopafend fan Rolling Home. Fanmorren ut was noch droog weer, hef ik weer un kuierke maakt en un besoekje brogt an friend Henk v/d Veer. Elke dach un stukje kuiere en su steeds mien kuierke wat uutbreide. As ik dan weeer thûs bin krij ik inne loop fanne dach wel weer flink pine an mien linkerpoat, mar tog hef ik ut gefoêl dat ut steeds un bitsju beter gaet. Hopeluk krij ik nou ok binnenkot berigt fan ut Antonius over mien hartrevalidasie. Meer nieuws hef ik eigeluk nyt meer dus stop ik eerst mar weer.

zondag 13 augustus, 17.30 uur.
Het was mooi weer vanmorgen en Ika en ik zijn daarom een eindje gaan wandelen. Onderweg hebben we bij Feike en Sjoukje nog een kopje koffiegedronken. Ika is daarna naar huis gewandeld en ik heb daarna mijn wandeling voortgezet. Onderweg op de Waterpoortgracht nog een fotootje gemaakt. Ika is samen met haar zus, Margriet vanmiddag naar het grachtenconcert, graag had ik mee gewild maar helaas laat mijn gezondheid dit nog niet toe, maar wie weet een volgende keer.

Ut was fanmorren moai weer en Ika en ik hewwu dan ok un kuierke maakt. Onderwech hewwu bij Feike en Sjoukje noch un kopke koffie dronken. Ika is derna naar huus gaen en ik hef noch un eintsju kuiert. Onderwech oppu Waterpoortgragt hef ik noch un fotootsje maakt. Ika is tegare met  hur zusku, Margriet, naar ut gragtekonsert disse middach. Graach hat ik met wullen mar jammer genoech laat mien gesondheid dit noch nyt toe, mar wie weet miskien un folgende keer.

zaterdag 12 augustus, 16.30 uur.

Vandaag een donkere dag met zo nu en dan een regenbuitje. Op het Hoogend was vandaag weer de jaarlijkse rubberboot race, met om halftwee de start van de junioren en om halfdrie konden de senioren aan de bak. Stroom voor de geluidsinstallatie word elk jaar door ons geleverd. Zelf ben ik wat minder fit dan de afgelopen dagen dus vandaag maar even een pas op de plaats. Onze huisarts zei gister tegen mij, rustig aan en naar je lichaam luistere en dat doe ik dan maar, morgen maar weer eens proberen. Ika is ondertussen naar de stad voor wat boodschapjes.

Fandaach un donkere dach met su nouw en dan un regenbuike. Op ut Hoogend was fandaach weer de jaarlukse rubberboatrees, met om half twee de start foar de junioren en om half drie konnen de senioren an de bak. Stroom foar de luudsinstallasie liene su dan fan oans. Self bin ik fandaach wat minder fit dan de ouwloapen dachen dus mar even un paske oppu plaats. Oanse huusdokter sei guster noch teugen mij, rustug an en naar je lichaam luustere en dat doên ik dan mar, morren mar weer us probere. Ika is ondertussen foar un boatskapku naar de stad.

vrijdag 11 augustus,17.00 uur.
Vandaag een rustige dag, vanmorgen een flink stukje gewandeld en een cadeaubon gekocht voor een jarige zwager. vanmiddag nog een keertje een wandelingetje gemaakt en gelijk een bootschapje gedaan. Ika is op verjaardagvisite bij haar broer, zelf ben ik thuis gebleven want voor mij is het nog te vermoeiend om hier bij aanwezig te zijn.

Fandaach un rustug dachju, fanmorren un flink stukje lopen agter de rollator, geliek ok un kadobon kogt foar un jaruge swager. fanmiddach noch un keer un loopku maakt en geliek un boatskapku deen. Ika is op jaardach bij hur broer, ik bin thûs bleven want foar mij is dit allemaal noch tu vermoeiend.


donderdag 10 augustus 17,00 uur.
Vandaag twee keer een wandelingetje gemaakt. Vanmorgen ben ik eens wezen kijken op de Haringsmakade, de nieuwbouw daar is vrijwel klaar, begin september zijn deze woningen klaar. Vanaf de binnenplaats hebben de bewoners straks een mooi uitzicht op de zijkant van de Katholieke kerk. Vanmiddag was het een boodschappen wandelingetje samen met Ika naar het Boschplein. Hier heb ik o.a. een paar ordners gekocht want door mijn ziekte krijg je steeds meer papparassen toegestuurd van o.a. de WMO, ziekenfonds en de traplift, deze papieren moeten goed worden bewaard, o.a. belasting teruggave.

Fandaach hef ik twee keer un kuierke maakt. Fanmorren hef ik us even keken bij de nieuwbouw an de Haringsmakade, der binne de woaningen begin september klaar om bewoand tu wudden. Fanauw de binneplaats hewwu ju un moai gesigt op de siedkant fan de Katholieke kerk. Fanmiddach wast un boatskappekuierke tegare me Ika naar ut Boschplein. Hier hef ik o.a. un paar ordners kogt want deur mien ziekte krij ik steeds meer papiereboêl toestuurd fan o.a. de WMO, siekefoâns en de traplift, disse papieren mutte goêt bewaard wudde, o.a. belasting teruggave.woensdag 9 augustus 17,30 uur.
Vandaag Hardzeildag met de jaarlijkse markt in de binnenstad. Dus vanmorgen de stoute schoenen aangetrokken en met de rollator laverend en Ika aan mij zij tussen de kramen en de bezoekers door. Er viel vanmorgen zo nu en dan een buitje maar verder hebben de bezoekers en standhouders een dag met goed weer gehad. Voor mij zelf viel het wel wat tegen om met de rollator door de drukte te worstelen en daarbij kwam ook nog dat je regelmatig werd staande gehouden voor een praatje. Voor ons huis stond een kraampje van een nicht van ons die boeken te koop had, al met al wel weer een fijne maar ook vermoeiende dag.

Fandaach wast Hardzeildach met de jaarlukse merk inne binnestad. Dus fanmorren de stoute skoenen an en laverend agter de rollator met Ika an mien siede tussen de kramen en de besoekers deur. Dur fiel su nou en dan un buike mar ferder wast goêt weer en hewwu de standhouwers en besoekers ut wel troffen.foar mij fiel ut wel wel wat teugen om met de rollator tussen de  meensen deur te worstelen en ok wudde ik ok noch regelmatug anhouden foar un praetsju. Foar oans huus hat un nigju fan oans un kraamku wer su boeken tu koop hat, alweer un moaie dach mar foar mij wel vermoeiend.

maandag 7 augustus 18.00 uur.
Vandaag weer een mooie dag, ik heb vanmiddag lekker even in de zon gezeten en vanmorgen heb ik weer een eindje achter de rollator gewandeld. Vanmiddag kreeg ik nog wel een goed berichtje en wel dat onze traplift al op 22 augustus kan worden geplaatst, ook kreeg ik te horen dat ik binnenkort een pas voor taxivergoeding krijg, dat is in ieder geval positief.

Fandaach weer un moaie dach, ik hef derom fanmiddach lekker even int sontsju sitten en fanmorren hef ik mien loopku weer agter de rollator maakt. Fanmiddach kreeg ik tu horen dat de traplift al op 22 augustus plaatst wudde kan, ok kreech ik tu hoaren dat ik binnenkot taxivegoêding krij, dat is allemaal in ieder gefal positief.
Zondag 6 augustus 19.30 uur.
De eerste zondag weer thuis na al de maanden. Een mooie zondag met mooi weer, daarom vanmorgen weer een eindje gewandeld achter mijn rollator onder begeleiding van Ika die me constant in de gaten hield. Ook voor het eerst een terrasje gepikt bij de Walrus, ik weet soms niet wat me overkomt na zo lang gerevalideerd te hebben. Natuurlijk vanmiddag het vrouwenvoetbal gevolgd op de tv, een mooi resultaat voor de dames, Europees kampioen, hulde.

De eerste sundach weer thuus na al die maanden. Un moaie sundach met moai weer, derom fanmorren weer un eintsju kuiert agter mien rollator onder begeleiding fan Ika die mie goêt inne gaten hield. Ok foar ut eerst un terraske pikt bij de Walrus, ik weet soms nyt wat mie overkomt na al die maanden revalidasie. Natuurluk fanmiddach ut frouwefoetballen folgt oppu tv, un moai resultaat fan de dames, Europees kampioen, hulde dames.Zaterdag 5 augustus 19.00 uur.
Gisteravond naar het vuurwerk zitten kijken vanaf het Hoogend, had ik nog nooit eerder gezien, een mooi gezicht, het hele panorarium zat vol met kijkers. Vanmorgen heb ik een wandelingetje gemaakt achter mijn rollator. Over de Singel door de Lange Pijpsteeg en langs het Grootzand weer naar huis dit is me goed bevallen. Morgenochtend bij goed weer, weer een eindje wandelen en hopelijk weer een eindje verder.
Gisterafend naar ut vuurwerk keken fanouw ut Hoogend, hat ut noch noait su siên, un moai gesigt. Ut hele panorarium sat vol kiekers. Fanmorren hef ik un kuierke maakt agter de rollator. Over de Singel deur de Lange Pijpsteeg en over ut Grootzand weer naar huus, dit is mie goet befallen. Morrenfroech bij goet weer, weer un eintsju kuiere en dan misskien weer wat ferder.

vrijdag 4 augustus 17.00 uur.

Eindelijk dan na vijf maanden weer op mijn oude plekje het Hoogend terug waar Ika al die maanden op mij heeft moeten wachten. Vijf maanden beste mensen heb ik doorgebracht in Ziekenhuis en revalidatiecentrum de Ielânnen, de langste tijd hiervan in de Ielânnen. Woensdag 12 april kreeg ik in het ziekenhuis tijdens een controle een hartstilstand. Ik ben gelijk gereanimeerd, na een paar weken ben ik voor revalidatie naar de Ielânnen gegaan want door de val die ik in het ziekenhuis heb gemaakt heb ik een hematoom, dit is een grote bloedprop, opgelopen en deze belemmerd de functie van mijn linkerbeen, zodat bij het minste of geringste kom te vallen. Door middel van therapie ben ik weer in staat oom een klein eindje achter de rollator te lopen. Hopelijk verdwijnt deze bloedprop de komende tijd. Traplopen kan ik niet, dus het wachten is nu op een traplift, deze is aan gevraagd bij de WMO, maar door allerhande miscommunicatie daar duurt het nog zeker een maand voordat deze traplift kan worden geplaatst en moet ik in de kamer slapen en in de keuken bij het aanrecht me maar wat af poedelen. Ondanks deze vervelende bijkomstigheid ben ik blij weer thuis te zijn samen met Ika. Morgen meer nieuws over de Sneekweek voor zo ver ik het mee kan maken.

Su beste meensen der bin ik dan eindeluk weer op ut Hoogend, fijn thûs bij Ika. Vijf maanden hef ik deur bragt in siekenhuus en de Ielânnen, wer fan de langste tied in de Ielânnen. Op woensdach de 12 de april kreech ik int siekenhuus un hart stistaen, geliek hewwu su mie de reanimeerd. Deur de fal die ik der maakt hef kreeg ik un hematoom, dit is un bloedprop in mien lies en die prop belemmerd ut gebruuk fan mien linkerpoat. Deur middel fan therapie bin ik weer su  fer dat ik un eintsju agter de rollator lope ken, hopeluk vedwient die prop in de kommende tied sudat ik weer gewoan ken lope. Traplope is du nog nyt bij, dus ist wagten op een traplift, disse is anvraagd bij de WMO mar deur allerhande geklunnel der duurt ut noch wel un maand foar dat de lift plaatst wudde ken, su lang mutte wu oans dus redde met un bed inne kamer en ouwpoedele bij ut aanregt. Mar ondanks disse stomme bijkomstugheden bin ik blij dat ik weer thûs bin. Morren wat nieuws over de Sneekweek al kan in der self nyt bij wese.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu