dec.2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

december 2018.
zondag 9 december,18.00 uur.
Gistermorgen was ik bij de kerstmarkt in de St. Martinuskerk aan de Singel, een hele mooie en gezellige markt met mooie kerstspulletjes die daar te koop werden aangeboden. Gistermiddag ben ik de hele middag met het clubblad van Rolling Home bezig geweest en het kant en klaar gemaakt om gedrukt te worden. Vanmorgen heb ik een wandelingetje gemaakt door de binnenstad en ben een kijkje gaan nemen bij de bedrijvigheid op de Marktstraat, Grootzand en de Scharnestraat hier werden allemaal kramen opgesteld voor de kerstmarkt van vanmiddag, alles in de sfeer van Charles Dickens. Vanmiddag zijn we samen nog even wezen kijken, het was er weer een gezellig sfeertje.

Gistermorren was ik bij de kerstmerk inne St. Martinuskerk an de Singel, un moaie en geselluge merk met moaie kerstspultsjus die der tu koop waren. Gistermiddach bin ik de hele middach doênde weest met ut clupblad fan Rolling Home, dit hef ik kant en klaar maakt foar de drukker. Fanmorren hef ik un kuierke maakt deur de binnestad en hef even keken bij de bedrievugheit oppe Marktstraat, ut Grootzand en de Scharnestraat, hyr wudden de kraamkus opsteld foar de kerstmerk in Charles Dickenstijl foar fanmiddach. Fanmiddach hewwu Ika en ik dur weest om tu kieken hoe gesellug ut der weer was, en ut was gesellug.

woensdag 5 december, 17.00 uur.
Als ik naar buiten kijk en zie dat het regent dan heb ik het vanmorgen tijdens mijn wandelingetje nog goed getroffen, het was wel waterkoud maar in ieder geval, droog. Heb weer een wandeling gemaakt van ongeveer een uur en ondertussen zo links en rechts wat foto’s gemaakt van alles wat me zo op viel. De komende dagen zal ik zo nu en dan weer achter de computer te vinden zijn want het decembernummer van het clubblad van Rolling Home moet weer gemaakt worden, het laatste blaadje van dit jaar alweer.

As ik su naar buten kiek en siên dat ut regent dan hef ik ut fanmorren noch troffen bij myn kuierke. Ut was wel waterkoud mar in ieder gefal droog. Myn kuierke was dur weer iênstju fan ongefeer un uurke, en su links en regs hef ik wat fotootsjus maakt wat mie su al opviel. De kommende dachen sit ik weer geregeld agter de kompjoeter want ut decembernummer fan ut klupblad fan Rolling Home mut weer maakt wudde, ut laaste bladsju fan dit jaar alweer.

dinsdag 4 december, 17.00 uur.
Vandaag, het was goed weer, heb ik eerst wat boodschappen gedaan en daarna ben ik naar de Leeuwarderkade waar onze dochter woont gewandeld. Hier heb ik een kopje koffiegedronken en ben toen weer naar het Hoogend gelopen. Toen ik thuiskwam was ik best wel moe, en had pijnlijke benen. Ondertussen ben ik ook begonnen om een website in WordPress te maken, maar dit kost wel de nodige studie, ik krijg hierbij hulp van onze schoonzoon Kes.

Fanddaach, ut was goêt weer, hef ik eerst wat boatskapkus deen, en derna bin ik naar de Leeuwarderkade kuiert wer oanse dogter woant. Hyr hef ik un kopku koffie dronken en bin toen weer naar ut Hoogend lopen. Toen ik weer thûs was, was ik best wel moêt en hat sere benen. Ondertussen bin ik ok begonnen om un websiede te maken in WordPress mar dat is noch best wel pittug, mar ik krij hulp fan oanse skoanseun Kes,

maandag 3 dec.17.oo uur.
Vandaag een rustig dagje, vanmorgen moest er bij mij weer bloed worden geprikt, dus kon ik niet wandelen, dat heb ik vanmiddag maar even gedaan. Verder ben ik wat zitten prutsen achter de computer, ik wil namelijk mijn website straks gaan maken in WordPress en dat is eerst een hele uitzoekerij als je anders gewend bent. Maar vanavond eerst maar weer zingen bij Rolling Home.

Fandaach un rusug dachju, fanmorren moest dur bij mij bloêt prikt wudde, dus gjin kuierke, dat hef ik derom fanmiddach mar even deen. Ferders hef ik wat agter de kompjoeter sitten te prutsen, ik wil nameluk mien websiede straks in WordPress make en dat is eerst un hele utzoekerij as ju ut anders went binne. Mar fanafend eerst mar weer even singe bij Rolling Home.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu