januari 2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Januari 2018
woensdag 31 januari, 17.00 uur.
Zo, daar ben ik weer. De prostaatoperatie is tot nu toe goed geslaagd, en daarom mocht ik alweer naar huis. Wel moet ik me een poosje rustig houden, niet tillen en niet fietsen en ook het plassen moet weer op gang komen, na ongeveer 8 weken met een katheder te hebben gelopen, moet nu de blaas weer helemaal op gang komen. Dat is best wel vervelend, elke dag twee tot drie liter water drinken zodat alle bloedpropjes weer uit je blaas wordt weggespoeld, dus dat blijft voorlopig wc-lopen. Verder gaat het prima, eigenlijk geen pijn gehad. De stukjes die van de prostaat zijn verwijderd worden wel op kweek gezet dus het blijft nog wel een paar weken spannend.

Su der bin ik weer. De prostaatoperasie is tot nou toe goêt slaagt, en derom mogt ik alweer naar huus. Wel mut ik mie un skoftsju rustuch houwe, nyt tille of fietse en ok ut pissen mut eerst weer op gang komme, na ongefeer 8 weken met un katheder rontlopen tu hewwen mut de blaas nou weer helemaal op gang komme. Das best wel ferfelend, elke dach twee tot drie liter water drinke sudat alle bloêtpropkus weer uut ju blaas fut spoêlt wurre, dus ut bliêft foarlopug wc-lope. Ferder gaet ut prima, ik hef ok hast gjin pine hat. De stukjes die su fan de prostaat ouwhaalt hewwu wudde wel op kweek setten dus bliêft ut noch wel un paar weken spannend.

zondag 28 januari, 18.00 uur.
Beste mensen toch nog een klein en kort berichtje. Al dagen geen dagboek maar ja, ik beleef eigenlijk ook niks. Maar hopelijk komt daar nu gauw weer verandering in, morgen word ik namelijk aan mijn prostaat geopereerd en het volgend weekend ben ik weer thuis, daarna kan ik hopelijk dan weer eens wat gaan ondernemen en zeker als ik dan ook weer fysio voor mijn beide benen krijg, dus eerst maar tot volgende week.

Beste meensen tog un klein en kot berigju. Al dachen gjin dachboek, mar ja, ik beleef eigeluk ok niks. Mar hopeluk komt der nou gauw verandering in, morren wur ik nameluk an mien prostaat holpen en ut folgend wiekend bin ik weer thûs, derna ken ik hopeluk dan weer us wat ondernimme en seker as ik dan weer fysio foar mien beide benen krij, dus eerst mar tot de folgende week.

maandag 22 januari, 17.00 uur.
Vandaag eindelijk bericht van het ziekenhuis, ik word aanstaande maandag om negen uur opgenomen en dezelfde dag nog geopereerd door dokter Roos. Ik ken de goede man niet maar de naam klinkt vriendelijk, dus dat zal wel goed komen. Ik ben blij dat de operatie nu binnenkort zal plaats vinden, al is het wel weer wat spannend, maar in het Antonius ben je in goede handen.

Fandaach eindeluk berigt vant siekenhuus, ik wur anstaênde maandag opnomen en deselde dach noch opereert deur dokter Roos. Ik ken de goeie man nyt mar sien naam klinkt friendeluk, dus dat sal wel goêt komme. Ik bin bliêt dat de operasie nou gauw plak vynt, al ist wel weer even spannend, mar int Antonius binne ju in goeie hannen.

zondag 21 januari, 16.00 uur.
Gister, zaterdag de gewone dingetjes gedaan, naar de markt voor een bloemetje en fruit, ik vond het maar koud. Gistermiddag voor het eerst sinds weken weer eens met Ika naar de Walrus geweest voor een kopje koffie met wat lekkers. Verder ben ik bezig om onze stamboom weer aan te vullen met nieuwe gegevens die ik de laatste tijd heb gekregen en zelf opgespoord, kost heel veel tijd. Vanmorgen samen met Ika een leuke wandeling gemaakt, het was mooi weer en een lekker zonnetje, vanmiddag naar het schaatsen op tv gekeken.

Gister, zaterdach de gewoane dinkjes deen, naar de merk foar un bloemke en fruit, ik von ut mar koud. Gistermiddag bin ik foar ut eerst sins weken weer us met Ika naar de Walrus weest foar un kopku koffie met wat lekkers dur bij. Ferder bin ik doênde met oanse stamboom om die weer ant te vullen met gewewus die ik kregen hef of self opspoard hef, kost wel heel feul tied.fanmorren tegare met Ika un leuk kuierke maakt, ut was moai weer met un lekker sontsju dur bij, fanmiddach hef ik naar ut skaatsen op de tv keken.
vrijdag 19 januari. 17.00 uur.
Gister ben ik de deur niet uit geweest door het slechte weer. Maar vanmorgen heb ik een wandelingetje gemaakt en gelijk een boodschapje gedaan. Ik vond het maar frisjes en ook trof ik nog een regenbuitje. Vanmorgen was onze huisarts op bezoek en die zou naar he ziekenhuis bellen en proberen of ik toch zo spoedig mogelijk geopereerd kan worden en zojuist kreeg ik een telefoontje dat ik volgende week bericht kan verwachten met een datum, dus er zit nu wat schot in de zaak.

Gister bin ik de deur nyt uutweest deur ut minne weer. Mar fanmorren hef ik weer un kuierke maakt en geliek un boatskapku deen. Ik fon ut mar koud en ok trof ik noch un regenbuike. Fanmorren was oanse huusarts hyr op bezoek en die su ut siekenhuus belle of ik tog su spoedig mogeluk oppereerd wudde kon en su krek kreeg ik un tillefoantsju dat ik folgende week un berigt met un datum ferwagte kan, dus dur sit nou wat skot inne saak.
dinsdag en woensdag 16 en 17 januari, 16.00 uur.
Gister weer een rotdag, hij begon goed met een wandelingetje en voor Ika wat groente halen op de markt. Maar de rest van de dag was het weer mis, weer was de katheder die bij mij is ingebracht verstopt. Dus thuiszorg gebeld, gelijk kwam er dan ook al een verpleegkundige om het apparaat door te spoelen, dit hielp voor een uurtje, maar weer gebeld en weer geprobeerd te spoelen, nou mooi niet. Daarom om zes uur maar naar de dokterswacht, hier hebben twee artsen me behandeld en weer een nieuwe katheder geplaatst, voorlopig werkt het apparaat nog, maar ja, voor hoelang. Een datum voor een operatie heb ik ook nog niet. Vanmorgen samen met Ika wat boodschappen gedaan. En verder mijn plaszak maar geregeld controleren of alles nog werkt.

Gister hat ik un rotdach, hij begon wel goêt met un kuierke en foar Ika hef ik wat groente oppu merk haalt. Mar de rest fan nu dach wast weer mis, weer was de katheder die su bij mij anbrogt hewwu vestopt dus thuuszorg belt, geliek kwam dur un vepleegkunduge om ut apperaat deur te spoêlen, die hielp foar un uurke en toen wast weer mis. Mar weer belt en weer prebeert tu spoêlem, nou moai nyt. Derom om zes uur mar naar de dokterswagt, hyr hewwu twee dokters mie holpen en die hewwu weer un nieuwe katheder plaatst, foarlopug werkt ut apperaat noch, mar ja, foar hoelang. Un datum foar de operasie hef ik ok noch nyt. Fanmorren hef ik tegare met Ika wat boatskappen deen en ferder kontroleer ik mien plaszak of hij noch goêt werkt, ju mutte tog wat.

maandag 15 januari, 18.00 uur.
Vandaag slecht weer, maar dat hadden jullie ook al gemerkt. Vanmiddag weer naar het ziekenhuis geweest. Onze jongste dochter gaat dan altijd mee en daar ben ik reuze blij mee. Deze keer naar de ICD-technicus, voor controle en daarna naar de cardioloog, alles was in orde. De cardioloog heeft toestemming gegeven voor de prostaatoperatie, dus nu maar weer afwachten, verder geen nieuws.

Fandaach slegt weer, mar dat hewwu jum ok wel merkt. Faniddach weer naar ut siekenhuus weest. Oanse jongste dogter gaet dan altied met, en der bin ik hatstikke blied om. Disse keer naar de ICD- tegnikus, foar kontrole en derna naar de cardioloog, alles was in orde. De cardioloog het toestemming geven foar de prostaat operasie, dus mar weer even afwagte, ferder gjin nieuws.

zondag 14 januari, 19.00 uur.
Vandaag een koude en kille dag. Toch heb ik twee keer een wandelingetje gemaakt van een half uurtje, zowel vanmorgen als vanmiddag, maar de temperatuur viel me flink tegen. Ik wilde graag even wat wandelen want ik slaap erg slecht ik kom ondanks twee slaaptabletten pas tegen drie uur in de nacht in slaap. Misschien helpt een wandeling om wat beter in slaap te komen. Verder heb ik het schaatsen op tv wat gevolgd en wat gelezen.

Fandaach un kouwe en kille dach. Tog hef ik twee keer un kuierke maakt fan un half uurke, su wel fanmorren as fanmiddach, mar ik fon ut mar flink koud. Ik wu graach wat lope want ik slaap snachs stroai min ondanks twee slaaptabletten fal ik teugen drie uur pas us un keerke in slaap. Misskien helpt un kuierke om wat beter in slaap  te kommen. Ferder hef ik wat lesen en naar ut skaatsen op tv keken.

zaterdag 13 januari, 19.30 uur.
Vandaag weer mijn wekelijks bezoekje aan de markt en daarna heb ik een wandelingetje gemaakt. Ik zeg wandelingetje en meer is het ook niet, er ontbreekt mij nog te veel energie. Ik kwam langs het scheepvaartmuseum en daar ben ik ook gelijk even binnen gewipt voor een praatje. Vanmiddag heb ik zelfs nog een eindje gewandeld, deze keer richting Lemmerweg en onderweg heb ik nog een paar foto’s gemaakt.

Fandaach weer mien wekelukse besoekje an de merk en derna hef ik un kuierke maakt. Ik sêg kuierke en meer ist ok nyt, want ik hef hast gjin kondisie. Ik kwam ok langs ut museum en der bin ik even binnenwipt foar un praetsju. Fanmiddach hef ik selfs noch un eintsje lopen, disse keer de Lemmerdiek un eintsju uut, onderwech hef ik ok noch un paar foto’s maakt.
vrijdag 12 januari, 16.00 uur.
Vanmorgen ben ik weer naar het ziekenhuis geweest voor een gesprek met de anesthesioloog over de prostaatoperatie die ik binnenkort moet ondergaan. Dan moet ik aanstaande maandag voor een controlebeurt van mijn ICD en daarna naar de cardioloog voor controle, en die gaat beslissen hoe ik moet worden verdoofd, of met een ruggenprik of onder narcose. Zelf hoop ik dat het met een ruggenprik kan, en wanner de operatie plaats vind dat weet ik nu ook nog niet, misschien dat de cardioloog daar nog enige inspraak bij heeft.

Fanmorren was ik weer us int Antonius foar un gesprek met un anesthesioloog over de prostaat operarie die ik hewwu mut. Dan mut ik anstaende maandach foar un kontrolebeurt fan mien ICD en derna naar de cardioloog foar kontrole, en die gaet beslissen hoe ik vedoafd wudde mut, of un ruggeprik of narkose. Self hoop ik op un ruggeprik, en wanneer ik opereerd wurre sal weet ik ok noch nyt, misskien dat de cardioloog der ok inspraak bij het.

woensdag 10 en donderdag 11 januari, 17.00 uur.
Beide dagen waren rustige dagen. Gistermorgen een wandelingetje gemaakt met vriend Jelte, was gezelliger dan alleen. Gistermiddag alleen nog een klein kuierke gemaakt en wat verpakkingsmateriaal gehaald bij AA-computers. Mijn camera doet het niet goed meer, dus die moet opgestuurd worden. Gisteravond heb ik de camera ingepakt en vanmorgen heb ik die naar post.nl gebracht en daarna heb ik nog een wandelingetje gemaakt, daar was het mooi weer voor.
Beide dachen binne rustuge dachen weest. Gistermorren hef ik un kuierke maakt met  friend Jelte, dat was wel even gesellug, hewwu ju wat praet onderwech, gewoan geselluger dan allienug. Gistermiddach hef ik wat vepakkingsmateriaal bij AA-kpmpjoeters haalt, mien kamera doêt ut nyt goêt meer, dus die mut opstuurd wudde. Gisterafend hef ik de kamera inpakt en fanmorren hef ik um fut brogt naar post.nl, nou mar even afwagte. Ut was knap weer dus hef ik derna noch een kuierke maakt.

dinsdag 9 januari, 19.30 uur.
Gister geen dagboek, gisteravond hadden we nieuwjaarsreceptie en de verkiezing van de Shantyman  bij Rolling Home. Daar zijn Ika en ik naar toe geweest en het was als van ouds een hele gezellige avond. De shantyman voor dit jaar is geworden, Piet Adema. Toen we weer thuiskwamen, was ik te moe om de foto’s nog naar de computer over te brengen, dus daarom vandaag deze foto’s. Vandaag heb ik weer eens samen met Ika wat boodschappen gedaan, veel doe ik dus gezien mijn omstandigheden dagelijks niet, ik ben vaak erg moe en dat zit ik maar wat te lezen. Binnenkort wacht mij nog een operatie en ik probeer tegen die tijd zo fit mogelijk te zijn.

Gister gjin dachboek, gisterafend hadden we nieuwjaarsresepsie en de vekysing fan de Shantyman bij Rolling Home. Der binne Ika en ik naar toe weest en ut was as fan ouds un bere geselluge afend. De shantyman fan dit jaar is wudden, Piet Adema. Toen wu weer thuus kwammen was ik te moêt pm de foto’s noch over te bringen naar myn kompjoeter, dus derom fandaach disse foto’s. fandaach bin ik met Ika weer us om wat boatskapkus weest. Feul doên ik overdach, gesien mien omstandigheden ok al nyt, ik bin faak erg moêt en dan lees ik mar wat. Binnenkot wagt mie noch un operasie en ik probeer derom dan su fit mogeluk te wesen.zondag 7 januari, 16.00 uur.
Gister had ik weer dikke pech, ineens kreeg ik weer pijn en kon ik niet meer plassen, dus naar de dokterswacht. Daar werd ik vlot geholpen, alleen lukte de dokter het eerst niet om mijn plas weer op gang te brengen. Na een keer spoelen ging mijn plasbuis weer open en tot nu toe werkt het weer voortreffelijk. Mooi toch dat er een dokterswacht is. Vandaag heb ik naar het schaatsen gekeken, de deur ben ik niet uit geweest al is het wel mooi weer, alleen door de wind is het flink koud.

Gister hat ik dikke pech, in ien keer kreech ik weer pine en kon ik nyt meer plasse, dus naar de dokterswagt. Der wudde ik vlot holpen, allienug lukte ut de dokter eerst nyt om mien plas weer op gang te krijen. Na ien keer spoêlen gong de pisbuis open en tot nou toe werkt ut weer perfekt. Moai tog dat dur un dokterswagt is. Fandaach hef ik naar ut skaatsen keken, de deur bin ik nyt uut weest, ut liekt moai weer, mar deur de wien ist koud.

zaterdag 6 januari,13.00 uur.
Ik wil beginnen al is het wat laat, met eenieder een gezond 2018 toe te wensen. In de laatste dagen van december had ik weinig nieuws en ik was allesbehalve fit. Toch zijn Ika en ik op zaterdag 30 december nog naar het oliebollen concert van Rolling Home geweest. Meezingen kon ik jammer genoeg niet, maar we hebben genoten van de prestaties van ons koor. Dinsdag 2 januari, zijn onze kinderen en kleinkinderen bij ons op het Hoogend geweest en hebben we een prachtige middag en avond gehad met ons hele gezin, heerlijk courmetten en gezellig gekletst, genoten. Donderdag 4 januari ben ik opgenomen in het Antonius voor een blaas en prostaat onderzoek, vrijdag kon ik weer naar huis en de laatste berichten zijn dat ik zeer binnenkort een prostaatoperatie moet ondergaan. Vanmorgen heb ik weer mijn vertrouwde bezoekje aan de markt gebracht en wat fruit en bloemen gekocht, voor de rest van de dag maar weer wat rust want het onderzoek heeft me ook wel weer wat meer pijn bezorgd, dus hopelijk tot morgen met wat vrolijker berichten.

Ik wil beginne al ist wat laat, om iederien un gezond nieuwjaar toe tu weensen. Inne laaste dachen fan december hat ik nyt su feul nieuws en ik was allesbehalve fit. Tog binne Ika en ik op saterdach 30 december naar ut oliebollekonsert fan Rolling Home weest. Metsinge kon ik jammer genoech nyt, mar we hewwu genoaten fan de prestaties fan oans koar. Dinsdach 2 januwarus, binne al oanse kiendus en kleinkiendus bij oans opt Hoogend weest en hewwu un pragt middach en afend hat met oans hele gezin, heerluk gourmetten en gesellug bijkletst, dus genoaten. Donderdach 4 januwarus bin ik opnoamen foar un blaas en un prostaat onderzoek, frijdach kon ik weer naar huus en de laaste berigten binne dat ik binnenkot un prostaatoperasie hewwu mut. Fanmorren hef ik weer mien vetrouwde kuierke naar de merk maakt foar wat fruit en un bloemke, foar de rest fan disse dach mar weer wat rust want ik hef fan ut ondersoek tog wel wat pine overhouden, hopeluk morren wat plesieruger berigten.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu