juli 2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

juli 2018
maandag 16 juli, 17.00 uur.
Vandaag weer eens een bezoekje aan de kapper gebracht, dit was wel weer eens nodig. Gistermorgen een fijne wandeling gemaakt naar het Spoordok en via de rondweg en de Zuidwesthoekweg weer naar huis, wel achter de rollator natuurlijk. Gister tegen de avond zijn we samen uit eten geweest, nog ter gelegenheid van onze beide verjaardagen.

Fandaach mar weer us un besoekje an de kapper brogt en dat was ok wel weer us noadug. Gistermorren un fijne kuier maakt naar ut Spoordok en via de rondweg en de Zuidwesthoekweg weer naar huus, wel agter de rollator natuurluk. Gister teugen de afend binne noch foar oanse jaardachen uut eten weest.
top

woensdag 11 juli,20.00 uur.
Vanmiddag een hele fijne middag gehad. We waren door Gerhard en Attie de Jong uit genodigd voor een vaartochtje. Beste mensen wij hebben genoten, het was prachtig weer, het was voor ons beidjes echt genieten en voor mij helemaal, eens een keertje wat anders dan elke dag een uurtje achter de rollator lopen. Met wat hulp van Gerhard kon ik ook vrij gemakkelijk aan boord stappen. Tijdens het varen kwamen we het Statenjacht nog tegen, met aan boord de commissaris van de Koning Arno Brok. Gelijk vroeg hij aan mij hoe het met mij ging, ja mensen een topmiddag, waar ik erg dankbaar voor ben dat we dit weer mochten beleven.

Fanmiddach un fijn middachje ad. Wu waren uutnoadugt deur Gerhard en Attie de Jong foar un faartogju. Beste meensen wu hewwu genoaten, ut was pragtug weer, ut was foar oans beiden egt genyten en foar mij helemaal, us un keerku wat andus dan elke dach un uurke agter de rollator lope. Met wat hulp fan Gerhard kon ik frij makkeluk an board stappe. Tiedus ut faren kwammen wu ut Statejagt noch teugen met an board de commissaris fan de Koning Arno Brok. Geliek froeg hij mie hoe ut met mij gong. Ja meensen un topmiddach, wer ik egt dankbaar foar bin dat wu dit weer belewe mogten.


donderdag 5 juli, 20.00 uur.
Nadat ik vanmorgen eerst een paar foto’s van Herr Hampelman, de fontein bedoel ik, had gemaakt, hij gaf geen water meer en een viertal monteurs waren druk bezig om hem weer te repareren. Daarna heb ik een eindje gewandeld, ben ik vanmiddag weer eens met mijn oude hobby, splitsen en knopen bezig geweest. Het is al mooi wat jaartjes geleden dat ik een touwtje gesplitst. Deze keer heb ik op verzoek van Gerhard, aan vier stootwillen een lus van touw geknoopt, dat was wel weer even wennen.

Nadat ik fanmorren eerst un paar foto’s maakt hef fan Herr Hampelman, de fontein bedoêl ik, die was nameluk al kapot gaf gjin water meer, vier monteurs waren dur met besug. Derna hef ik eerst un kuierke maakt. Fanmiddach hef ik mien ouwe hobby, splitsen en knopen weer us beoefend. An vier stoatwillen, fan Gerhard hef ik un lus fan touw knoopt. Dit knoopwerk hef ik in jaren nyt mer deen, dus dat was wel weer even wennen.dinsdag 3 juli, 20.00 uur.
Gister en vandaag heb ik elke keer weer een eindje gewandeld. Gister heb ik het Sperkhem met mijn rollator onveilig gemaakt en vandaag, Lemmerweg oost, deze wandeling heb ik gecombineerd met boodschappen doen. Verder heb ik ook eigenlijk niets te melden, ik wil wel graag wat meer ondernemen, maar helaas gaat dit jammer genoeg nog niet.

Gister en fandaach hef ik elke keer mien kuierke maakt. Gister hef ut Sperkhem met mien rollator onfeilug maakt en fandaach Lemmerweg oost, disse kuier hef ik kombineerd met wat boatskapkus doên. Ferder hef ik eigeluk ok niks meer te melden, ik wil su graach wat meer ondernimme, mar dat gaêt jammer genoech noch nyt.
zondag 1 juli,19.00 uur.
Ook vandaag weer een stralende dag en een stevige wind. Vandaag was het weer zoals elk jaar ”Lekker Sneek” zomereditie. Vanmorgen was ik naar de Marktstraat gewandeld om een paar foto’s te maken van de kraampjes die hier opgesteld stonden. De deelnemende horecabedrijven waren drukdoende om alles voor vanmiddag, piekfijn klaar te maken. Dus vanmiddag waren wij ook aanwezig om te proeven van al dat lekkers wat ter plekke klaargemaakt werd. Het was een geslaagde middag en het publiek liep te genieten van de diverse hapjes en het mooie weer.

Ok fandaach weer un stralende dach en un stevug wiendsju. Fandaach wast weer krek as elk jaar ”Lekker Sneek” someredisie. Fanmorren was ik naar de Marktstraat kuiert om un paar foto’s te maken fan de kraamkus die hyr opsteld stonnen. De deelnimmende horecabedriêven waren druk doênde om alles foar fanmiddach pico bello in orde te maken. Dus waren wij der fanmiddach ok weer om te smikkelen fan al dat lekkers wat ter plekke klaar maakt wudde. Het was un goêd slaagde middach en ut publiek liep tu geniêten fan de veskillende hapkus en ut moaie weer.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu