juli.2019 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

juli.2019.
donderdag 25 juli, 14.00 uur.
Ik voelde me vanmorgen redelijk goed, wat minder pijnlijke benen dan de afgelopen week, dus heb ik maar weer een kort eindje gewandeld. Wel heb ik zoveel mogelijk de schaduwkant van de straten opgezocht. Gelukkig ging het lopen redelijk goed, wel moest ik zo nu en dan even een korte pauze nemen, maar het is weer gelukt, en nu vanmiddag maar weer een beetje kalmpjes aan, het is veel te warm voor een hoop inspanning.

Ik foêlde mie fanmorren redeluk goêt, wat minder pine dan de ouwloapen week, dus hef ik mar us weer un kot kuierke maakt. Ik hef su feul mogeluk de skaduwkanten fan de straten opsogt. Gelukkug gong ut loapen redeluk goêt, wel moest ik su nouw en dan even un kotte pause inlasse, mar ut is weer lukt, en nou fanmiddach weer wat kalmer an, ut is ok te warm foar feul inspanning.
Dinsdag 23 juli, 17.00 uur.
Vanmorgen nog even geprobeerd om een eindje te wandelen, maar dat ging echt niet. Tot zondag methadon gebruikt en toen ben ik er mee gestopt. ik was erg suf en moe, nu ben ik wat aan het afkicken en daarom lukt het mij nu nog niet om een eindje te wandelen, erg moe, onzeker en pijnlijk.

Fanmorren noch even probeerd om un eintsju te lopen mar dat wu egt nyt. Tot sundach methadon bruukt en toen ben ik dur met stopt, ik was su suf en moêt. ou bin ik wat ant ouwkikken en derom lukt uy ok mar nyt om un eintsju te loapen, erg moêt, suf en pynluk.

vrijdag 19 juli, 17.00 uur.
Na een weekje methadon gebruik heb ik vanmorgen aar weer eens geprobeerd om een wandelingetje te maken. Ik moet zeggen dat dit me redelijk is gelukt, in het begin had ik nog flink wat pijn maar langzamerhand ging het wat beter, al ben ik nog lang niet zo ver dat ik weer redelijk goed kan lopen, maar het begin is er in ieder geval weer. Onderweg heb ik nog wat foto’s gemaakt want ik wil op mijn site weer starten met een rubriek oud en nieuw, maar eerst moet mijn site ook wat worden aangepast.

Na un weekje methadon gebruukt te hewwen, hef ik fanmorren weer us probeert om un kuierke te maken en ik mut sêgge, ut is mie redeluk lukt, int begin hat ik redeluk wat pine, mar gelijdeluk wudde dat ok wat beter, al bin ik noch lang nyt su fer dat ik weer un flink togje make ken, mar ut begin is dur in ieder gefal weer. Onderwech hef ik noch wat foto’s maakt want ik wil op myn websiede weer startte met de bladsiede oud en nieuw, mar eerst mut myn websiede der foar wat anpast wudde.zondag 14 juli,17.00 uur.
Ja daar zit je dan achter de geraniums met Ischias, lopen gaat moeilijk en geeft veel pijn, en zware pijnstillers, methadon slikken met de nodige bijverschijnselen. Die bijverschijnsels zijn erg vervelend, vooral duizeligheid en sufheid waar ik flink wat last van heb gehad, maar gelukkig gaat het vandaag wat beter. Ik moet bewegen, dus vanmorgen met veel pijn een heel kort stukje gewandeld maar dat is het dan ook wel zo ongeveer wat ik op dit ogenblik kan doen. Wel doe ik nog wat oefeningen maar veel resultaat geeft dit nog niet.

Ja, der sitte ju dan agter de geraniums met ju ischias, lope wul hast nyt en ut is hatstikke pijnluk en derbij noch sware pynstillers, methadon, en rottuge bijfeskiensuls fan die pillen su as duselughyd en sufhyd, der hef ik even flink last fan hat. Gelukkug gaet dat nou wat beter. Ik mut bewege mar dat falt flink teugen. Hef fanmorren un piepklein stukje loapen en dat is op ut ogenblik wat ik sun bitsju kan. Ok doên ik wat oefeingen mar ok dat geeft noch ny su feul.


vrijdag 12 juli, 17.00 uur.
woensdag scheerf ik dat ik toch weer een eindje had gewandeld, maar nu is het wandelen denk ik eerst even gebeurd. Ik was vanmorgen bij de huisarts omdat ik maar steeds pijn in mijn linkerheup heb en steeds slechter ga lopen, en nu blijkt dat ik Ischas heb aan mijn linkerbeen, dus zware pijnstillers. wel proberen zo veel mogelijk te lopen, maar ik kan duizelig worden van dit medicijn dus het is uitkijken geblazen.

Woênsdach was ik optimisties en skreef ik dat ik un stukje loapen hat, mar fanmorren was ik bij de huusarts en toen bleek dat ik Ischas hat an myn linkerheup en der deur steeds beroerder lopen gong. Nou hef ik sware medisienen kregen wer ik knap duselug fan wurre ken, mar tog mut ik prebere su feul mogeluk tu loapen mar ut wut wel uutkyken.


woensdag 10 juli. 18.00 uur.
Schreef ik gister, de eerste dagen geen dagboek, nou dat is dan veranderd, vandaag toch een stukje dagboek. Vanmorgen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben toch, ondanks de pijn een eindje gaan wandelen. Het was eerst meer kreupelen dan wandelen, maar langzamerhand ging het wat beter, niet direct topsnelheid maar ik kwam in ieder geval vooruit. Heb onderweg ook nog een bezoekje afgelegd bij Peter van Egmond en daarna mijn wandeling voortgezet door een aantal straten in het Sperkhem. Vanmiddag heb ik nog 10 minuten gefietst op de hometrainer. Toch weer een klein overwinninkje.

Skreef ik gister, even gjin fachboek nou dat is dan ferandert, fandaach tog un stukje dachboek. Fanmorren hef ik de stoute skoenen antrokken en bin tog, ondanks de pine un eintsju kuieren gaen. Ut was eerst meer kreupele dan kuiere, mar stadugjuswech wudde ut wat beter, nou nyt drekt topsnelhyd mar ik kwam in ieder gefal foaruut. Onderwech hef ik noch un bezoekje brogt an Peter van Egmond en derna bin ik deurkuiert deur un stuk of wat straten fan ut Sperkhem. Fanmiddach hef ik ok noch10 minuten oppu hometrender sitten.
dinsdag 9 juli, 20.00 uur.
Beste mensen de eerste dagen geen dagboek.  Het lopen is erg pijnlijk, dus geen wandelingen. Ik lees geregeld maar een boek, zit wat op de hometraier als het niet al  te pijnlijk is en hoop op betere dagen.
Besten mînsen de kommende dachen gjin dachboek, ut lopen is erg pijnluk dus gjin kuierkus. Ik lees mar wat, sit ast nyt al tu pynluk is us even oppu hometrener en hoop op betere dachen.
zaterdag 6 juli, 20.00 uur.
Donderdag heb ik nog een flinke wandeling gemaakt, alles ging redelijk goed. Vrijdag kwam de pijn weer opspelen dus maar wat kalmpjes aan, we moesten in de namiddag op verjaardagsvisite bij broer en zwager, dat was erg gezellig. Vandaag wat boodschapjes gedaan en een bloemetje gekocht op de markt. Vanmiddag hebben we samen nog een terrasje gepikt en dat was het eigenlijk wel zo ongeveer. Het lopen gaat weer niet zo goed, daarom weinig activiteit door mij hier op het Hoogend.

Donderdach hef ik noch un flink eintsju kuiert, en dat gong redeluk goêt. Frijdach kwam de pine weer opsetten dus mar weer kalm an, wu moesten in de namiddach op jaardach bij un broer en zwager en dat was bere gesellug. Fandaach wat boatskapkus deen en un bloemke oppu merk haalt. Fanmiddach hewwu tegare noch un terraske pikt en dat wast dan ok wel su ongefeer. Ut loapen gaet nyt su goêt, derom nyt su feul aktiviteit fan mij hyr op ut Hoogend.   

woensdag 3 juli, 19.00 uur.
3 juli 1914, de geboortedag van mijn vader. Helaas is hij maar 47 jaar geworden en op deze dag denk ik dan toch extra aan hem die zo intens van het leven en de natuur kon genieten. Ik denk dat ik daar een beetje van heb mee gekregen. Vanmorgen weer aan mijn conditie gewerkt en wat foto’s gemaakt. Zo meteen ga ik genieten van het damesvoetbal Nederland-Zweden.

3 juli, 1914, de geboartedach fan myn fader. Jammer genoech is hij mar 47 jaar oud wudden en op sun dach dan dink ik ekstra an hem, hij kon intens fan ut leven en de natuur genyte. Ik dink dat ik der ok un bitsju fan metkregen hef. Fanmorren hef ik weer wat oan myn kondisie deen en wat foto’s maakt. En daluk gaen ik genyten fan ut damesfoetbal Nederland-Zweden.

maandag 1 juli, 17.00 uur.
Mooi weer vandaag, minder warm dan de afgelopen dagen en een lekker windje. Fijn weer voor een wandeling. Mijn wandeling van deze morgen ging ook weer wat beter dan gisteren, er is geen dag gelijk, wat de pijn aangaat. Tijdens mijn wandeling heb ik nog een bezoekje afgelegd bij Hans, hier nog een bakje koffiegedronken en toen weer op huis aan. Sommige mensen die me zagen lopen zullen wel gedacht hebben, ook al vroeg aan de borrel want ik struikel zo nu en dan weleens een beetje.

Moai weer fandaach, minder warm dan de ouwloapen dachen en un lekker wientsju. Fijn weer foar un kuierke. Mien kuierek fan disse morren gong weer wat beter dan gister, dur is wat de pine an gaet gjin dach utselde. Tydus ut kuierke hef ik noch un besoekje brogt an Hans, hyr hef ik noch un bakje koffie dronken en toen weer op huus an. Sommuge minsen die mie loapen siên hewwu, hewwu miskien wel dogt, nou ok al vroech anne burrel want ik strukel dur su nou en dan raar hene.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu