april 2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud
juni 2018
zaterdag 30 juni,19.00 uur.
Vandaag weer een warme en zonnige dag. Vandaag heb ik niet een wandeling gemaakt, heb flink last van beide benen en dat geeft me bij het lopen een onzeker gevoel. Dus vandaag rustig aan. Wel ben ik samen met Ika naar de Walrus geweest waar we een kopje koffie hebben gedronken. Er waren ook al een aantal mensen bezig om tenten op te zetten voor Lekker Sneek, morgenmiddag.

Fandaach weer un warme en zonnuge dach. Fandaach hef ik us un keer gjin kuierke maakt, hef flink last fan myn beide benen en dat geeft bij ut lopen un onzeker gefoêl. Dus fandaach rustug an. Wel bin ik tegare met Ika foar un bakje koffie naar de Walrus weest. Dur waren ok al un stel mannen druk doênde om tenten op te sitten oar Lekker Sneek, morren middach.

vrijdag 29 juni, 17.00 uur.
[image:image-27]Vandaag is mijn maatje in goede en slechte tijden Ika, jarig. Beiden zijn we blij dat we dit nog samen mogen beleven en we hopen dan ook dat we dit nog een poosje mogen vieren de komende jaren.

Fandaach is mien maatsje in goeie en minder goeie jaren,Ika jarug, beide binne we blied dat we dit tegare weer beleve magge en wu hope dat wu dit de kommende jaren ok noch un skoftsju viere magge.


woensdag 27 juni, 21.00 uur.
[image:image-23]Vandaag voor het eerst een wandeling gemaakt, die ik altijd met de rollator, maar vandaag zonder de rollator. In ongeveer dezelfde tijd heb ik de afstand afgelegd. Bij thuiskomst was ik erg moe en had ik flink pijn, maar toch wel ik het morgen weer proberen.

Fandaach foar ut eerst un kuier maakt, die ik andus doên met un rollator, mar fandaach dus sonder.in ongefeer de selde tied as anders hef ik de ouwstand ouwlijd. Toen ik thus kwam was ik erg moêt en flink pine, mar tog gaen ik ut morren weer preberen.
[image:image-24]
[image:image-25]
[image:image-26]

zondag 24 juni, 17.00 uur.
[image:image-16]Gisteren was er weer de Mar-Athon rond de Sneekermer, 42 km, ik geef het je te doen. Zelf moesten we gistermiddag op verjaardagsvisite bij een zus van Ika, maar na 19.00 uur waren we weer thuis en konden we lopers aanmoedigen van de halve en de hele marathon. Vandaag was het mijn verjaardag, alweer 79 jaar oud geworden, waar blijft de tijd. Maar jarig of niet er moest gewandeld worden, deze keer maar weer eens zonder rollator, dat valt me toch elke keer wat tegen. Onderweg weer een paar foto’s gemaakt en op de terugweg even bij de Lemmerwegbrug stil gestaan, hier was de politie drukdoende het water af te zoeken naar iemand die gisternacht in het water is gevallen bij de waterpoort. Het zoeken heeft tot nu toe niets opgeleverd, misschien is die persoon ook zelf wel weer uit het water gekomen.

[image:image-17]Gister was dur weer de Mar-Aton om de Sneekermeer, 42 km, ik geef ut ju te doên. Self moesten wu gitermiddach op jaardach bij un zus fan Ika, mar na zeuven uur waren wu weer thûs en konnen we de lopers en loopsters weer anmoeduge fan de hele en halve marathon. Fandaach wast mien jaardach, alweer 79 jaar , wer is de tied bleven, mar jarug of nyt dur moest kuiert wudde en mar weer us sonder rollator, dat falt mie tog elke keer wat teugen. Onderwech hef ik noch un paar foto’s maakt en oppu weromwech naar huus even bij de Lemmerwechbrûgge keken, hyr was de plisie druk doênde ut water ouw tu soeken naar un man of frouw die gisternagt int water vallen is bij de waterpoort. Ut zoeken het tot nou toe niks oplevert, miskkien is de man of frouw ok self wel weer uut het water klommen.
[image:image-18]
[image:image-19]
[image:image-20]
[image:image-21]
[image:image-22]

vrijdag 22 juni, 17.00 uur.
Net als voorgaande week bestaat mijn dagindeling uit wandelen, soms wat foto’s maken of wat boodschapjes doen en een bezoek aan de fysiotherapeute. Wat er de afgelopen dage dan als extra bij komt is aan voorbijgangers en toeristen, vragen te beantwoorden over de fontein Her Hampelman. Ik probeer het zo veel mogelijk te voorkomen, maar ja, de mensen de rug toekeren en weglopen dat is ook niet beleefd. Ik maak me er meestal met een kort en eerlijk antwoord af. Dat is de laatste twee dagen niet zo moeilijk, want wat er aan water ut de hoorn des overvloed uit komt is de moeite niet meer waard, het is een fooitje. Als je goed kijkt is het nu een zielig mannetje met een prostaataandoening, het is druppeltjes werk.

Krek as de ouwloapen week bestaat mien dagbedoêning uut kuieren, soms us wat foto’s make of wat boatskapkus doên en un besoekje an de fysiotherapeute. Wat dur de ouwloapen dachen we bij komt is, an foarbijgangers en toeristen, frachen beantwoarde over de fontein Herr Hampelman. Ik prebeer om dat su feul moageluk tu faorkommen, mar ja, de meensen de rug toekere is ok nyt netsjus, ik maak mie dur dan meestentieds af met un kot mar eerluk antwoart. Dat is de laaste dachen nyt su moeiluk, want wat dur an water uut de hoorn des overfloeds komt, houd nyt over, un klein foaitsju. As ju goêt kieke ist un sielug mantsju met un prostaatandoêning, meer fan dat druppelsjuwerk.
[image:image-15]

woensdag 13 juni, 16.00 uur.
[image:image-11]Mijn dagelijkse bezigheden bestaan uit, in de morgenuren een wandeling van een uur en in de middag als het goed weer is, buiten op het bankje wat lezen of wat computeren, zo ook vandaag en gister. Vandaag heb ik weer eens een paar foto’s gemaakt. Gister ben ik bij de huisarts geweest en heb oogdruppels gekregen ik heb namelijk al een hele poos wat last van mijn ogen, maar verder gaat het goed met me, iedere keer een klein stapje vooruit.

Mien dagelukse besugheden bestaen uut, inne morrenuren un kuierke make fan un uur en inne middach ast goêt weer is, buten op ut bankje wat sitte te lesen of wat kompjoetere, su wast fandaach en gister ok. Fandaach hef ik ok weer un paar fotootsjus maakt. Gister bin ik noch bij oanse dokter weest, foar wat oogdruppen, ik hef al un skoftsju last fan mien ogen, mar ferders gaet ut goêt met mie, iedere keer un stapku foaruut.
[image:image-12]
[image:image-13]
[image:image-14]

zaterdag 9 juni, 19.00 uur.
[image:image-6]Vandaag niet gewandeld, maar vanmiddag genoten van Ut Sneek. Heb een paar bandjes gezien en op het Oud Kerkhof een gedeelte van het optreden van Must bekeken, supermooi. Er was natuurlijk nog veel meer mooie muziek, maar veel kennissen wilde weten hoe het met mij ging, en ja, dan sta je wat tijd te verkletsen. Toch heb ik nog een nieuwtje, drie weken ben ik nu aan het oefenen geweest om de trap weer te bestijgen en gisteravond heeft onze schoonzoon op mijn verzoek, nadat ik het stoeltje van de traplift op de overloop had geparkeerd, de trapleuningen weer geplaatst en loop ik weer, nog niet zo elegant, maar toch de trap weer op en neer. Weer een stapje in de goede richting.

Fandaach nyt kuiert, mar fanmiddach genoaten bij Ut Sneek. Ik hef un paar bendsjus siên en op ut Oud Kerkhof bij un optreden fan Must weest, supermoai. Dur was natuurluk noch feul meer moaie musiek, mar kennissen wuden graach wete hoe ut met mie gong, en dan staên ju, ju tied te verkletsen. Tog hef ik noch un nieuwstje, drie weken bin ik ant oefenen weest om weer gewoan te traploapen, en gisterafend het oanse skoanseun, op mien vesoek, nadat ik ut stoeltsju fan de traplift oppu overloap parkeerd hat, de trapleuningen weer an de muur skroeft en loap ik weer, noch wel nyt flekkeloas , tog weer de trap op en neer. Weer un stapku in de goeie rigting.
[image:image-7]
[image:image-8]
[image:image-9]
[image:image-10]

donderdag 7 juni, 19.00 uur.
[image:image-0]Ik ben tegenwoordig niet zo actief op mijn dagboek, dat komt omdat ik weinig te melden heb. Elke dag loop ik een uur, soms met de camera mee, er is altijd wel wat om te fotograferen. Dan moet er daarna een poosje gerust worden want dan ben ik kortademig. Met dit warme weer ben ik natuurlijk ook niet zo actief. Maar vanmiddag heb ik me in het zweet gewerkt, ik heb namelijk een nieuw bankje voor buiten, in elkaar gezet. Afgelopen week ben ik door de zitting van ons oude bankje gezakt, dus je begrijpt er moest wat gebeuren. Zo dus toch nog wat gedaan met deze hitte.

Ik bin teugenwoadug nyt su aktief op myn dachboek, dat komt omdat ik eigeluk niks te melden hef. Elke dach loop ik un uur, soms hef ik dan de kamera met, dur is altied wel wat tu fotograferen. Dan mut ik derna un skoftsju rust nimme, want na sun kuier bin ik kotadumug. Met dit warme weer bin ik natuurluk ok nyt su aktyf. Mar fanmiddach hef ik mie in swit werkt, ik hef nameluk un nieuw bankje foar buten in mekaar setten. Ouwlopen week bin ik deur de sitting fan oans ouwe bankje heen gaen, dus dan begriepst wel dan mut dur wat gebeure. Su dus fandaach ondanks de hitte tog noch wat nuttugs  deen.
[image:image-1]
[image:image-2]
[image:image-3]
[image:image-4]
[image:image-5]

zondag 3 juni, 19.00 uur.
Gister haddden we op het Hoogend bezoek van een kanoclub. vandaag heb ik weer een wandeling gemaakt langs de Boate Goate, en daar zag ik de sloep van de winnende dames van de Harlingen-Terschelling sloepen race voorbij komen. natuurlijk gauw even een foto gemaakt, ook al omdat één van de winnende dames een nichtje van ons is.

Gister hadden wu opt Hoogend bezoek fan un kanoklup, fandaach weer un kuier maakt langs de Boate Goate, en der kwam mie de winnende sloep fan de Harlingen-Terschelling sloeperees mie foarbij faren. natuurluk gauw even un fottotsju fan maakt, ok al omdat iên fan de damesn un nogju fan oans is.
[image:image-45]
[image:image-46]
[image:image-47]

Terug naar de inhoud