maart 2017 - Welkom In Sneek.

Welkom op het Hoogend.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Maart 2017
vrijdag 31 maart, 20.00 uur.
Vandaag een mooie dag, maar voor mij een rot dag. Het begon vanmorgen bij het wakker worden met veel pijn in mijn heupgewricht, nu heb ik daar alweer een paar dagen last van, mijn oude kwaal artrose. Maar ook had ik erg veel pijn in de beurt van mijn kunstknie, zo veel pijn dat ik haast niet kan traplopen. Dus de huisdokter gebeld, die mij weer morfinepillen en pleister heeft voorgeschreven. Dus weer niet gewandeld of gefietst, op deze krijg manier lukt het mij maar niet om weer flink wat conditie op te bouwen. Al met al een vervelende toestand waar ik niet echt vrolijk van word. Waar ik vandaag wel met plezier aan terug gedacht heb was de mooie eerste avond van een nieuwe Snecologie cursus.

Fandaach un moaie dach, mar foar mij un rotdach. Ut begon fanmorren bij ut wakker wudden met feul pine in mien heupgewrigt, nou hef ik der alweer un paar dachen last fan, das mien ouwe kwaal artrose. Mar ok hat ik erg feul pine in de beurt fan mien kuensknibbel, su feul pine dat ik hast de trap nyt meer oplope kon. Dus oanse dokter belt, die mie weer morfinepillen en pleisters foarskreven hef. Dus weer nyt fietst of kuiert, op disse manier lukt ut mie noait om weer wat kondisie op tu bouwen. Al met al weer un verfelende toestaen wer nyt blij met bin. Wer ik fandaach wel met plesier an werom dogt hef was de moaie eerste afend fan un nieuwe Snecologie kursus.

donderdag 30 maart, 17.00 uur.
Vandaag weer een mooie dag voor een wandelingetje. Deze keer ben ik naar de Leeuwarderkade gewandeld, naar onze dochter Janet. Janet was een paar dagen op Terschelling en had voor mij een paar boekjes meegebracht, waarvan eentje is geschreven door Teunis Schol, hij was een heel bekende Terschellinger. Zij die weleens, in Formerum, op Terschelling bij de boekenboer zijn geweest kenden allemaal deze markante man. Een man die heel veel van Terschelling wist en van zijn eiland hield en wel met hart en ziel. Zelf bezocht ik in onze vakanties vaak het boerderijtje van Teunis waar hij tweedehands boeken verkocht. Je kon daar werkelijk alles vinden op leesgebied. Zelf heb ik daar nog verschillende boekjes over Sneek gekocht en maakte ik ook zomaar eens een praatje met hem. Ik vond het altijd een prettige man. De boekenboerderij wordt nu door zijn dochter beheerd en als ik straks weer op Terschelling kom zal ik ook zeker weer eens binnen lopen. Op de terugweg naar huis heb ik nog twee fotootjes gemaakt. Vanavond is er dan weer de startavond van een nieuwe cursus Snecologie, en ook ik zal daar weer op een volgende avond mijn steentje aan bijdragen.
Fandaach weer un moaie dach foar un kuierke. Disse keer bin ik naar de Leeuwarderkade kuiert, naar oanse dogter Janet. Janet was un paar dachjus naar Terschelling weest en hat foar un paar boekje metbrogt, wer fan ientsju skreven is deur Teunis Schol, hij was un heel bekende Terschellinger. Diegene die wel us in Formerum op Teschelling bij de boekeboer weest binne, kenden disse markante Terschellinger. Un man die feul wist fan Terschelling en met hart en siêl fan sien eilaan hield. Self gong ik in oanse fakaansies faak naar de boekeboerderij fan Teunis wer hij tweedehaans boeken vekogt. Self hef ik der noch us un paar boekjes over Sneek kogt en faak maakte ik dan un praetsju met um. Ik fon ut altid un prettuge man. De boekeboerderij wut nou deur sien dogter dreven en as ik strakjus weer op Terschelling kom sal ik fast weer us binnen lope. Oppu terugwech naar huus hef ik noch twee fotootsjus maakt. Fanavend is dur weer de startafend fan de nieuwe cursus Snecologie, en ik sal op iên fan de folgende afenden mien stientsju bijdrage.
maandag 27 maart, 17.00 uur.
Weer schitterend mooi weer vandaag. Vanmorgen weer een eindje gewandeld en vanmiddag heb ik nieuwe pasfoto’s laten maken want ik moet een nieuwe ID-kaart. Daarna weer naar mijn fysiotherapeut geweest voor een behandeling aan mijn rechterknie. Vanavond geen repetitie van R.H. maar jaarvergadering. Zojuist zag ik op Facebook een fot voorbijkomen van de twee nieuwe Waterpoorters en wel Yde v Dijk en Nel Veldman, gefeliciteerd.

Weer skitterend weer fandaach. Fanmorren weer un eintsju kuiert en fanmiddach hef ik nieuwe pasfoto’s make laten, ik mut weer un nieuwe ID kaart hewwu. Derna bin ik bij mien fysioterapeut weest foar un behanneling an mien regterknibbel. Fanafend gjin rippetisie fan R.H. mar jaarvegadering. Su krek sach ik op feesboek twee fotootsjus foarbij kommen fan de twee nieuwe Waterpoorters en wel Yde v Dijk en Nel Veltman, gefilisiteerd.

zondag 26 maart, 17.00 uur.
Weer een mooie dag vandaag. Vanmorgen heb ik weer een korte wandeling gemaakt, onderweg kwam ik weer aardig wat mensen tegen die ook een wandelingetje maakten. Hier op het Hoogend was het zelfs vanmiddag even druk. Verschillende groepjes toeristen, kun je direct herkennen aan het fotograferen van de waterpoort, wandelden over het Hoogend. Wijzelf hebben nog een drie kwartier in het zonnetje gezeten, maar als de zon even achter een wolk verdween was het nog niet echt warm.

Weer un moaie dach fandaach. Fanmorren hef ik weer un loopku maakt en ik was de ienuste nyt, onderwech kwam ik aardug wat meensen teugen die ok un kuierke maakten. Hyr op ut Hoogend wast selfs fanmiddach even druk. Feskillende groepen toeristen, ju kenne su dur su uut want de waterpoort mut oppu foto, kuierden hyr over ut Hoogend. Wijself hewwu noch un drie ketierkus in sontsju sitten, mar as de sonne su nou en dan agter en wolk weg kroop wast noch nyt egt warm.vrijdag 24 maart, 17.00 uur.
Vanmorgen tijdens het boodschappen doen vond ik het maar koud, maar vanmiddag was het heerlijk weer. Dus daarom vanmiddag maar een wandelingetje gemaakt. Bij het scheepvaartmuseum heb ik een paar foto’s gemaakt van de tentoonstelling, Ik wou dat ik twee hondjes was. Mijn wandeling vervolgend kwam ik door verschillende straten van het Sperkhem. Vlak bij ons huis, op de Kleine Palen heb ik nog bierbrouwerij De Meerpael, van Rein Zwerver bewonderd, hier worden vijf soorten bier gebrouwen, heel interessant, zelfs heb ik voor het huis weer even in de zon gezeten.

Fanmorren tiedus ut boatskappen doên fon ik ut mar koud, mar fanmiddach wast heerluk weer. Dus derom hef ik fanmiddach noch mar un kuierke maakt. Bij ut scheepvaartmuseum hef ik un foto’s maakt fan de tentoanstelling, Ik wou dat ik twee hondje was. Mien kuierke gong verfolgus deur wat straten fan ut Sperkhem. Flak bij oans huus, an de Kleine Palen  hef ik noch, bierbrouwerij de Meerpael fan Rein Zwerver bewonderd, hatstikke intresant, selfs hef ik noch even int sontsju sitten foar oans huus.

donderdag 23 maart, 18.00 uur.

Ook vandaag een dag met veel zon, maar een koude oostelijke wind. Toch heb ik vanmorgen weer een wandeling gemaakt. Deze keer maar eens langs de Geeuw. Onderweg heb ik veel bloeiende krokussen gezien en veel eenden en meeuwen die ook van de zon zaten te genieten. Daarna ben ik het wandelpad langs de Boate Goate gevolgd tot aan de Lemmerweg en van daar weer naar het Hoogend. Onderweg ben k ook alweer aardig wat wandelaars tegen gekomen, hopelijk is het morgen weer goed weer voor een wandeling.
0k fandaach un dach met ut sontsju dur volop bij, mar ok un kouwe oastewyn. Tog hef ik fanmorren weer un kuierke maakt. Disse keer mar us langs de Geeuw. Onderwech hef ik feul bloeiende krokussen en feul eenden en meeuwensiên, die ok int sontsju satten tu genyten. Derna hef ik ut wandelpad nomen langs de Boate Goate tot an de Lemmerwech en fan der weer naar ut Hoogend. Onderwech kwam ik alweer aardug wat meensen teugen die krekt as mij, un kuierke maakten, hopeluk ist morren weer goêt weer foar un kuierke.
woensdag 22 maart, 16.00 uur
Vandaag weer een dag met mooi weer. Dus de wandelschoenen aan en een eindje wandelen en wat foto’s maken. Door de oostelijke wind was het op plaatsen in de schaduw nog wel fris. Ben deze keer weer eens langs de boulevard gelopen langs het Somerrak en door het Sperkhem weer richting Hoogend. Ika gaat vanavond voor het eerst weer een uurtje zingen met popkoor Flair en wel bij de Ielânnen.

Fandaach weer un dach met moai weer. Dus de wandelskoenen an en un eintsju kuiere en wat foto’s make. Deur de oastelukke wien wast op plakken in de skaduw noch wel fris. Bin disse keer weer us over de boulefaar lopen bij ut Somerrak en deur ut Sperkhem weer naar ut Hoogend. Ika sal fanafend foar ut eerst weer un uurke singe met popkoar Flair en wel bij de ielânnen.
maandag 20 maart, 18.00 uur.
Vanmorgen samen met een buurman naar onze kapster geweest en dat was ook wel nodig, ik ben aardig gekortwiekt. Vanmiddag was ik bij de therapeut en ik merk toch langzaam maar zeker een lichte verbetering in mijn pijnklachten, hopelijk zet dat door. Vanavond is er weer de wekelijkse repetitie van ons koor en dat was mijn nieuws voor vandaag.
Fanmorren tegare met un buurman naar oanse kapster weest, en dat was ok wel noadug, ik bin aardug kotwiekt. Fanmiddach was ik bij de terapeut en ik merk tog langsamerhaan un ligte vebetering in mien pineklagten. Fanafend ok weer rippetisie fan ons koar en dat was mien nieuws foar fandaach.
zondag 19 maart, 20.00 uur.
Vanmiddag ben ik met Klasien, Ika haar zus naar het de Walrus geweest naar het theaterkroegstuk ”Krediet”, het was een geweldig optreden. Navertellen kan ik het niet, je moet het gewoon ondergaan. Twee fotootjes heb ik gemaakt meer lukte niet, het ging allemaal zo snel en iedere keer weer in een andere rol.
Fanmiddach bin ik met Klasien, Ika hur sus naar de Walrus weest naar ut kroegenteaterstuk ”Krediet”, ut was un geweldug optreden. Navetelle lukt gewoan nyt, ju mutte ut gewoan ondergaen. Twee fotootsjus hef ik maakt meer lukte nyt, ut gong allemaal su snel en iedere keer weer in un andere rol.zaterdag 18 maart,18.00 uur.
Ik was vanmorgen op de markt voor een bloemetje, maar helaas geen enkel kraampje met bloemen. Eigenlijk kan je het ook haast geen markt meer noemen, er stonden maar enkele kramen. Wat wel opviel was het grote aantal toeristen in de stad. Ook vanmiddag was het vrij druk in de stad en ook zaten er op verschillende terrasjes alweer wat mensen, weliswaar op een beschut plekje, maar toch. Voor het eerst zijn Ika en ik ook weer eens samen een keertje door de stad gewandeld en hebben daarna bij de Walrus een kopje koffiegedronken. Morgenmiddag ga ik met mijn schoonzus naar het toneelstuk Krediet wat bij de Walrus wordt opgevoerd.
Ik was fanmorren oppu merk foar un bloemku, mar jammer genoech was dur gjin bloemekoopman te bekennen. Eigeluk ken ju ut ok hast gjin merk meer noeme, der stonnen mar enkele kramen. Wat wel opfiel was ut groate aantal toeristen inne stad. Ok fanmiddach wast druk inne stad en ok waren dur al weer wat terraske sitters, wel inne leite natuurluk, mar tog. Foar ut eerst hewwu Ika en ik tegare ok weer us un slagju deur de stad maakt en derna hewwu bij de Walrus un bakje koffie dronken. Morrenmiddach gaen ik met mien skoansuske naar ut toneelstuk Krediet wat bij de Walrus opfoert wut.
vrijdag 17 maart,17.00 uur.
Vanmorgen is Ika voor het eerst naar de therapeut om oefeningen met haar haar pols te doen. Zelf heb ik wat boodschappen voor het weekend gedaan. Vanmiddag is er voor de eerste keer een dame van de thuiszorg geweest om wat huishoudelijke werkzaamheden te doen.

Fanmorren is Ika foar ut eerst bij de terapeut west om der oefeningen te doên met hur pols. Self hef ik foar ut wiekend wat boatskappen deen. Fanmiddach kwam dur foar de eerste keer un dame fan de thuiszorg om wat huushoudelukke werksaamheden tu doên.
donderdag 16 maart, 17.00 uur.
Vandaag was het nog mooier weer dan gister, nadat ik eerst een paar boodschapjes had gedaan heb ik weer een wandelingetje gemaakt, weer ongeveer een uur. Ik moet eerlijk zeggen dat ik na afloop best moe ben en een erg pijnlijke knie heb, maar toch was het weer de moeite waard. Deze keer was de wandeling langs het Spoordok. Op de Stationsstraat is een meer dan honderd jaar oude boom, deze was ziek, omgezaagd. Bij het Dok trof ik een paar ganzen aan en een grote reiger di tussen het riet stond te zonnen. Verder stond er hier en daar alweer een boom te pronken met hele kleine bloempjes.

Fandaach was ut noch moaier weer as gister. Nadat ik un paar kleine boatskapkus deen hat, hef ik weer een kuierke maakt fan un uur. Ik mut eerluk sêgge dat ik na ouwloop best moêt bin en un flinke pienlukke knibbel hef, mar tog wast de moeite weer weerd.disse keer was de kuier naar ut Spoordok. Oppu Stationsstraat is un meer dan horderjaruge ouwe boom omsaagt,  hij was siek. Bij ut Dok trof ik un paar gaansen an en un groate reiger die tussen ut riet ston tu sonnen. Ferder ston her en dar alweer us un boom tu pronken met kleine bloemkus.


woensdag 15 maart, 17.00 uur.
Vandaag weer een mooie dag, vandaag voor het eerst, wel met veel pijn aan mijn rechterknie, een wandeling gemaakt van een uur. Ook vandaag dat veel Nederlanders naar de stembus gingen of nog gaan. Ook wij hebben vandaag gestemd. Voor het eerst in haar leven heeft Ika links gestemd, nee, niet op een linkse partij, maar met haar linkerhand en dat ging heel goed. Daarna hebben we samen nog een boodschapje gedaan en een kopje koffie bij de Walrus gedronken.

Fandaach weer un moaie dach, fandaach weer foar ut eerst , wel met flink wat pine an mien regterknibbel, tog un kuier fan un uur maakt. Ok fandaach, dat weer feul Nederlanders naar de stembus gaen of noch stemme mutte. Ok wij hewwu fanmiddach tu stemmen weest. Foar ut eerst fan hur leven het Ika links stemt, nee nyt op un linkse partij, mar met hur linkerhaan en dat gong goêt. Derna hewwu tegare un boatskapku deen en un bakju koffie bij de Walrus dronken.


dinsdag 14 maart, 17.00 uur.
Het belangrijkste nieuws voor vandaag is wel, dat vanmorgen bij Ika haar onderarm alle hechtingen zijn verwijderd, de breuk in het bot er goed uit ziet, dus nu de komende weken naar een therapeut om oefeningen te doen en dan kan ze over een week of vier vijf haar hand weer volledig gebruiken. Mijn taak was verder weer een boodschapje en mantelzorg, maar verschillende klein dingetjes die kan ze al weer zelf. Blij dat het alweer zo goed gaat en over een week of vijf worden er dan weer foto’s gemaakt.

Ut belangrykste nieuws foar fandaag is wel, dat fanmorren bij Ika hur onderarm alle hegtingen dur uuthaalt binne, de breuk in ut bot siêt dur goêt uut, dus nou de kommende weken bij un terapeut oefeningen doên en dan kan su over un week of vijf hur haan weer folledug gebruke. Mien taak fandaach was weer wat boatskapkus doên en weer wat mantelsorg. Mar feskillende kleine dinkjus kan su self alweer. Blij dat ut alweer su goêt gaet en over un week of vijf wudde dur dan weer foto’s maakt.

maandag 13 maart, 17.00 uur.
Alweer een mooie dag vandaag. Vanmiddag weer een haluurtje fysio gehad voor mijn rechterbeen, rond mijn knieschijf constant pijn. Vanmiddag ook een mevrouw van de WMO op bezoek gehad i.v.m. de door ons aangevraagde hulp. Vanavond weer naar repetitie van Rolling Home, heb er weer zin in, alleen heeft mijn therapeut me aangeraden om niet de volledige repetitietijd te staan.

Alweer un moaie dach fandaach. Fanmiddach weer un half uurke fysio hat foar mien regterpoat, ront de knieskiêf hef ik konstant pine. Fanmiddag ok besoek hat fan un mefrouw fan de WMO. Dit in verbaan met un anfraach fan oans foar wat huushoudelukke hulp. Fanafend weer rippetisie fan Rolling Home, hef der weer sin an, allienuch het mien therapeut mie anraden om nyt de folleduge rippetisietied te staen.
zondag 12 maart,18.00 uur.
Een mooie dag deze zondag. Voor de eerste keer dit jaar een uurtje in de zon voor ons huis gezeten. We zaten net, toen Nico ons met een bezoekje vereerde. Ik was van plan om nog een eindje te wandelen maar Ika haar broer, Meinte belde, die wilde graag een bezoekje aan ons brengen. Verder was het een rustige dag. Het gaat goed met Ika haar arm, weinig of haast geen pijn meer, hopelijk blijft dit zo, aanstaande dinsdag worden de hechtingen verwijderd.

Un moaie dach disse sundach. Foar de eerste keer dit jaar hewwu un uurke foar oans huus int sontsje sitten. We satten der krek, toen Nico oans met un besoekje vereerde. Ik was fan plan om un kuierke te maken, toen Ika hur broer Meinte belde, die wu graach even op besoek komme. Ferder was un rustug dachje. Ut gaet goêt met Ika hur arm, weinug of hast gjin pine meer, hopeluk bliêft dat su, anstaende dinsdach wudde de hegtingen verwijderd.
zaterdag 11 maart 18.00 uur.
Vanmorgen bloemen gekocht, deze keer niet alleen voor Ika maar ook voor onze buurvrouw die vandaag haar verjaardag viert en ons hierbij had uitgenodigd. Maar door de gebroken arm van Ika konden we niet op de uitnodiging ingaan, Ika wil graag haar arm zo veel mogelijk rust geven want aanstaande dinsdag moet ze weer voor controle. Vanmiddag heb ik een eindje gefietst en op de lentekermis een paar foto’s gemaakt. Hier kwam ik dochter Janet met vriend Kes tegen, die vertelde dat dochter Tico met vriend Sjaak bij de Walrus op het terras zaten, met hun heb ik een frisje gedronken en daarna weer naar huis, plicht riep weer.

Fanmorren un bloemke kogt, dis keer nyt allienug foar Ika mar ok foar oanse buurvrouw die fandaach hur jaardach fiert en oans uutnoadugd hat mar der konnen we jammer genoech nyt hene, Ika wil hur arm graach su feul mogeluk rust geve want anstaende dinsdach mut su weer foar kontrole. Fanmiddach hef ik un eintsju fietst en oppu lentekermus un paar foto’s maakt. Hyr kwam ik dogter Janet met friend Kes teugen, die fetelde dat dogter Tico met friend Sjaak bij de Walrus op ut terras sat, met hun hef ik un frisje dronken en derna weer naar huus, de pligt riep weer.vrijdag 10 maart, 19.00 uur.
Vanmorgen heb ik weer eens een wandeling gemaakt, Ika had de kapster op bezoek dus kon ik met een gerust hart een eindje gaan wandelen. Het was mooi weer en bij mijn thuiskomst was de kapster net vertrokken en stonden Ika en Tico onze dochter buiten van het zonnetje genieten, ook haar, haar was geknipt. Vanmiddag hadden we een vergadering van de stadsgidsen over het komende seizoen. Hierbij is ook gesproken over een historische stadsrit met een enkele shuttle.

Fanmorren hef ik weer us un kuierke maakt, Ika hat de kapster op besoek dus kon ik met un gerust hart un eintsju kuiere. Ut was moai weer en toen ik thûs kwam, de kapster was krek wech, ston Ika en dogter Tico buten fan ut suntsju te genieten, ok hur haar was even knipt. Fanmiddach hadden wu fegadering fan de stadsgidsen over ur nieuwe seizoen. Hyr bij is ok sproken over un historiese stadsrit met de shuttle.

donderdag 9 maart, 19.00 uur.
Vanmorgen was ik op pad, tijdens een regenbui, om voor Ika nieuwe medicijnen te halen. Dit zijn medicijnen tegen botontkalking, ook mocht het verband van haar arm verwijderd worden. Vanmiddag was ik voor mezelf op pad, deze keer naar de huisarts voor een vitamine B12 injectie. Daarna heb ik bij de supermarkt wat boodschappen gedaan en voor de rest was de dag weer gevuld met mantelzorg, maar dat doe ik met plezier en mijn eigen bezigheden moeten maar een beetje op een laag pitje.
Fanmorren was ik op pad, tiedus un regenbui, om foar Ika nieuwe medisienen tu halen. Dit binne medisienen teugen botontkalking. Ok mogt fanmorren ut verbaan fan hur arm af. Fanmiddach was ik foar mie self op pad, disse keer naar se huusarts foar un vitamine B12 injeksie. Derna hef ik bij de supermerk wat boatskappen deen en ferder was mien dag weer fult met mantelsorg, mar dat doên ik met plesier en mutte mien eigen besugheden mar even lêggen blieve.
woensdag 8 maart, 19.00 uur.
Gister geen nieuws en vandaag eigenlijk ook niet. De dagen zijn voor mij snel voorbij met een keertje boodschappen doen en verder eens een ogenblikje wat lezen en de rest van de dagen is het eigenlijk een beetje mantelzorgen. Er zijn werkzaamheden die mij niet zo erg gemakkelijk afgaan maar alles leert natuurlijk. Met Ika haar arm gaat het tot nu toe heel goed, morgen mag het verband eraf en dan maar eens kijken hoe het verder gaat.

Gister gjin nieuws en fandaach eigeluk ok nyt. De dagen binne foar mij snel foarbij met us un keerke un boatskapku doên en ferder us un ognblikje om wat te lesen de rest bin ik sun bitsju an ut mantelsorgen. Dur binne putsjus die mij ok nyt su makkeluk afgaên, mar alles leert natuurluk. Met Ika hur arm gaet ut tot nou an toe heel goêr, morren mach ut verbaan dur af en dan mar us kieke hoe ut ferder gaet.
maandag 6 maart, 20.00 uur.
Maar even een koert berichtje, vanmorgen heb ik samen met dochter Janet, Ika naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie aan haar gebroken onderarm. Hier is een plaatje in aangebracht om te voorkomen dat ze misschien later last kon krijgen aan haar polsgewricht. Vanmiddag konden we haar weer ophalen. Ze heeft geen gips meer en nu maar rustig wachten tot alles weer goed aan elkaar groeit.

Mar even un kot berigju, fanmorren hewwu Janet en ik Ika naar ut siekenhuus brogt foar een operasie an hur onderarm. Hyr hewwu su un plaatsju in anbrogt om te foarkommen dat su misskien later last met hur polsgewricht krije su. Fanmiddach konnen we su weer ophale. Su het gjin gips meer en nou mar rustug wagte tot alles weer goet an mekaar groeit is.
zondag 5 maart, 17.00 uur.
Vandaag weer en dag goed weer, al regent het op dit moment. Maar vanmorgen was het goed weer voor een wandelingetje. Onderweg kon je toch wel merken dat er een klein beetje lente in de lucht hangt. Een beetje van de lente heb ik op de foto gezet. Direct na een uur heb ik de tv aangezet en heb het schaatsen gevolgd. Vanmiddag hebben we nog bezoek gehad van onze kleindochter en haar vriend, even oma een cadeautje brengen voor ze morgen wordt geopereerd. Ja morgen om halftwaalf krijgt Ika een plaatje in haar onderarm om de breuk goed te laten genezen.

Fandaach wast weer un dach met goêt weer, al regent ut op dit moment. Mar fanmorren wast goêt weer foar un kuierke. Onderwech kon ju tog wel merke dat de lente dur an staat te kommen. Un bitsju fan die lente hef ik oppu foto setten. Direkt na één uur hef ik de tv ansetten om ut skaatsen te folgen. Fanmiddach hewwu noch besoek hat fan oanse kleindogter en hur friend , even oma un kadootsju bringe foar su morren opereerd wut. Ja morren om halftwaalf kreit Ika un plaatsju in hur onderarm om de breuk goêt geneze te laten.


zaterdag 4 maart, 19.30 uur.
Vandaag weer eens een wat rustiger dag, tijd voor een bootschapje en nog even naar de markt voor een bloemetje. Vanmiddag een poosje naar het schaatsen zitten kijken. Daarna ben ik in mijn uppie voor een kopje koffie naar de Walrus geweest om daar aan verschillende vrienden van ons te vertellen waarom we al twee weken niet meer in de Walrus zijn geweest. Verder heb ik de tijd gevuld met mantelzorg.

Fandaach weer us un wat rustug dachje, tied foar un boatskapku en un boske bloemen kope oppu merk. Fanmiddach noch un skoftsju naar ut skaatsen keken, derna in mien uppie foar un bakje koffie  naar de Walrus om der an veskillende frienden tu vetellen werom wu al twee weken nyt weest binne. Ferder was mien dach vult met mantelsorg.
vrijdag 3 maart, 19.00 uur.
Vandaag een drukke dag, natuurlijk weer een groot gedeelte van de dag bezig met mantelzorg maar daar naast was er vanmorgen de uitnodiging over de plaats van de fontein. Beste mensen, Henk v/d Veer heeft tijdens op deze bijeenkomst heel duidelijk stelde hoe de 800 Sneekers die de petitie hebben getekend niet werden gehoord. Op al zijn vragen kreeg hij geen redelijk antwoord, ik durf haast wel te zeggen dat vooral de wethouder Mirjam Bakker probeerde hem de mond te snoeren, maar dat lukt natuurlijk nooit. Tussen de bedrijven door werd hij door mevr. Anne Tilroe ook nog een leugenaar genoemd, dat kan je natuurlijk nooit doen. Er werden nog wat andere vragen gesteld, maar de wethouder Mirjam Bakker wist dan ook niet hoe snel ze de vergadering kon beëindigen. Al met al, een verloren uurtje vond ik, en een fonteincommissie die om moeilijke vragen te voorkomen nooit eens een keertje met de mensen van het Hoogend heeft gesproken. Ik denk dan ook dat de keuze van de voorzitter van deze kommissie misschien beter had gekund. Even later had ik nog een vergadering over een nieuwe stadswandeling, maar hierover binnenkort meer.

Fandaach un drukke dach, natuurluk weer un groat gedeelte fan de dach besug met mantelzorg mar dernaast was der fanmorren de uutnoadiging over ut plak fan de fontein. Best meensen Henk v/d Veer het tiedus disse bijeenkomst heel dudeluk stelt, hoe de 800 Snekers die de petitie tekent hewwu nyt hoart wudde. Op al sien fragen kreeg hij gjin redeluk antwoard, ik durf wel tu sêggen dat de wethouwer Mirjam Bakker probeerde um de moan te snoeren, mar dat lukt natuurluk noait. Tussen de bedrieven deur wudde hij deur Anne Tilroe ok noch us foar leugenaar uutmaakt, dat kan ju natuurluk noait make. Dur wudden noch un paar andere fragen stelt mar Mirjam Bakker wist nyt hoe gauw su de vegadering slute moest. Al met al un veloaren uurke vond ik, en un fonteinkommissie die om moeilukke fragen te foarkommen noait de moeite nomen het om ok us met de bewoaners fan ut Hoogend tu praten. Ik dink dan ok dat de keuse fan de foarsitter fan disse kommissie miskien wel wat beter kent hadde. Even later was dur noch un vegadering over un andere stadswandeling, mar der un andere keer meer over.
donderdag 2 maart,19.00 uur.
Weinig nieuws vandaag, vanmorgen in een dikke regenbui wat groente gehaald bij de groenteboer in de Galigastraat en vanmiddag boodschappen gedaan bij de supermarkt op het Boschplein, de rest van de dag, mantelzorg en is vanmiddag de huisarts bij Ika geweest voor o.a. de bloeddruk controleren dit i.v.m. de operatie van aanstaande maandag.

Weinug nieuws fandaach, fanmorren in un dikke bui naar de groenteboer weest inne Galigastraat en fanmiddach boatskapkus deen bij de supermerk op ut Boschplein, de rest fan de dach mantersorger en fanmiddach is de huusdokter noch even weest foar o.a. bloeddruk controle, dit in verbaan met de operasie fan anstaende maandach.

woensdag 1 maart, 18.00 uur.
Vandaag een dag met goed weer, vanmorgen heb ik eerst wat boodschappen gedaan en daarna een eindje gewandeld. Onderweg schoot me te binnen dat ik nog bloed moest prikken. Dus heb ik mijn wandeling eerst maar onderbroken en ben ik in het begin van de middag nog een eindje gaan wandelen. Ik moet zeggen dat het wandelen steeds pijnlijker wordt. Vanmiddag zat er een brief namens de fonteincommissie in de bus, met hierin een uitnodiging om de presentatie te bekijken die nu voorgesteld gaan worden aan B&W. O, ja, ik heb ook nog een paar fotootjes gemaakt.

Fandaach un dach met goêt weer, fanmorren hef ik eerst weer wat boatskapkus deen en derna un eintsju kuiert. Onderwech skoat mie tu binnen dit ik noch bloêd prikke moest. Dus hef ik mien kuier afbroken en bin ik in ut begin fan de middach noch maar un blokje om weerst. Ik mut wel sêgge dat ut lopen steeds pienlukker wut. Fanmiddach sat dur un brief inne bus namus de fonteinkommissie, met derin un uutnoadiging om de prisentatie te bekieken die nou an B&W foarstelt wut. O, ja, ik hef ok noch un paar foto’s maakt.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu