maart 2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

maart 2018

zaterdag 31 maart, 15.00 uur.
Vanmorgen, het was mooie weer heb ik samen met Ika nog wat paasboodschappen gedaan. Daarna heb ik op de markt een paar bossen paasbloemen gekocht. Toen ik weer thuis was keek ik op mijn Facebookpagina, waar Janet onze dochter een verhaaltje met foto op mijn tijdlijn had gezet. Dit is voor deelname aan een foto expositie Meesterlijk Sneekers. Diegene die hiervoor worden uitgekozen worden getekend en geschilderd, deze tekeningen worden geëxposeerd in het Atrium en verschijnen ook in boekvorm, ik hou jullie op de hoogte. Als het gaat lukken ga ik vanmiddag samen met Ika naar de Walrus voor een kopje koffie. Dan wil ik jullie allemaal, ook namens Ika, goede en fijne feestdagen toewensen.

Fanmorren ut was moai weer hef ik tegare met Ika noch wat paasinkopen deen. Derna hef ik oppu merk un paar bossen paasbloemen kogt. Toen ik weer thûs kwam sag ik dat oanse dogter Janet op myn Facebook bladsiede un ferhaaltsju met foto setten hat. Dit is foar deelname an un foto eksposisie Meesterlijk Sneekers. Die hyrfoar uutkoasen wut, wut dan tekent en skilderd, disse tekeningen wudde dan eksposeert in ut Atrium en dur wut ok un boek fan maakt, ik hou jum oppu hoagte. Ast fanmiddach lukke wil gaen ik tegare met Ika foar un bakju koffie naar de Walrus. Dan wul ik jum allemaal, ok namus Ika un goeie en fijne paasdachen toe weense.donderdag 29 maart, 19.00 uur.
Vanmorgen heb ik een kort eindje gewandeld. Ik had niet zoveel tijd want ik moest vroeg in de middag naar het ziekenhuis voor een bezoek aan de uroloog. Dit bezoek had een goed verloop, nadat er door een assistente een echo van mijn blaas en prostaat gemaakt was bleek dat alles er goed uit zag. Daarna had ik een gesprek met de uroloog die mij geopereerd heeft vertelde hij mij dat ik een medicijn krijg voor mijn plasprobleem zodat ik ook weer mijn plaspil mag gebruiken, nu heb ik hele dikke benen van het vocht. Het medicijn moet op korte termijn het plasprobleem oplossen, dus wie weet kan ik volgende week al een afspraak kan maken met mijn fysiotherapeute. Ik was blij met dit goede nieuws, weer een stapje vooruit.

Fanmorren un kot eintsju kuiert, feul tyd hat ik nyt, want ik moest al froech inne middach int sieken huus wese foar un besoek an de uroloog. Dit besoek hat foar mij un goêt ferloap, nadat  dur deur un assistente un echo maakt was fan mien blaas en de prostaat bleek dat alles dur goêt uut sag. Derna hat ik un praetsje met de uroloog die mij opereert hat en die fetelde dat ik un medisien krij foar mien plasprobleem sudat ik ok mien plaspil weer gebruke mach, nou hef ik hele dikke benen su feul fogt houd mien lichaam vast. Ut medisien mut ok sorge dat in kotte tyd myn plasprobleem oplost wut, dus wie weet kan ik folgende week al un afspraak make met myn fysiotherapeute. Ik was hatstikke bliêt met dit goeie nieuws, weer un stapku foaruut.


dinsdag 27 maart, 17.00 uur.
Vanmorgen had ik een paar boodschappen te doen op het Grootzand en op de markt. Gelijk heb ik ook maar een wandelingetje door de binnenstad gemaakt en ben ook even binnen gewipt bij de pub. Wandelen in de binnenstad is wel gezellig, overal en met verschillende mensen maak je dan een praatje, maar echt bewegen om wat conditie op te bouwen, nou nee dat is het net niet, maar goed leuk was het wel. Het was lekker weer om een ommetje te maken en het is meteen een leuke afleiding, elke dag binnen is ook niet het prettigst.

Fanmorren hat ik un paar boatskapkus te doên op ut Grootzand en oppu merk. Geliek hef ik ok mar un kuierke maakt deur de binnestad en bin ok noch even bij de pub binnen wipt. Kuiere in de binnestad is gesellug, overal en met veskillende meensen maak je dan un praetsju, mar egt bewege om je kondisie wat op te bouwen, nou nee, dat ist krek nyt, mar goêt leuk wast wel. Ut was lekker weer foar un kuierke en ut is metiên un leuke ouwleiding, elke dach innu huus sitte is ok nyt ut gesellugste.

maandag 26 maart, 17.00 uur.
Gister weer een eind gewandeld en daarna heb ik geen tijd gehad om een stukje dagboek te schrijven, want de hele middag hebben we bezoek gehad van onze kinderen. Wel heb ik tijdens de wandeling een paar foto’s gemaakt. Ook vandaag heb ik een eindje gewandeld en voor Ika wat boodschapjes gedaan. Vanmiddag heb ik bezoek gehad van mijn vriend Gerke.  Gister en vandaag voel ik me goed, dus er is weer wat vooruitgang.

Gister weer un stukje kuiert en derna gjin tied meer vonnen om un stukje dachboek te skriêven, want de hele middach hewwu besoek hat fan oanse kiendus. Wel hef ik tiedus ut kuierke noch wat foto’s maakt. Ok fandaach hef ik weer un eintsju lopen en foar Ika wat boatskapkus deen. Fanmiddach hef ik besoek hat fan mien friend Gerke. Gister en fandaach foêl ik mie goêt, dus dur is weer wat foaruutgang.zaterdag 24 maart, 18.00 uur.
Vanmorgen wat groente en fruit op de markt gehaald en natuurlijk bloemen. Vanmiddag waren we uitgenodigd bij onze nieuwe buurvrouw, haar zoon was jarig. Hier hebben we gezellig zitten praten met verschillende mensen die ook op het verjaardagspartijtje waren uitgenodigd. Hier werd me ook gevraagd of ze een keertje met mij in de waterpoort konden, verschillende mensen wisten dat ik stadsgids was. Dus zo langzamerhand moet ik toch weer eens goed leren traplopen.

Fanmorren wat groênte en fruit haalt oppu merk en natuurluk bloemen. Fanmiddach waren wu uutnoadugd bij oanse nieuwe buurvrouw, hur seun was jarug. Hier hewwu gesellug sitten te praten met feskillende meensen die hyr ok op visite waren, hyr froegen su mie ok of su un keer met mij inne waterpoort konnen, want sommuge wisten dat ik stadgids was. Dus su langsamerhaan mut ik toch weer us lere om te traplopen.

vrijdag 23 maart. 19.00 uur.
Vanmorgen hebben we samen onze weekend boodschappen gedaan bij her Boschplein, maar ik vond het maar frisjes buiten. Vanmiddag had ik om halfvier een vergadering in het scheepvaartmuseum samen met de andere stadsgidsen. Eventjes bijpraten voor het nieuwe seizoen weer begint. Ook samen wat verhalen uitwisselen over Sneek en anekdotes uitwisselen. Het lopen viel me vanmiddag weer tegen, weer ademnoot, ik zou graag willen dat, dat weer eens wat beter wordt.

Fanmorren hewwu tegare oanse wiekend boatskapkus deen op ut Boschplein, mar ik fon ut mar frisjus buten. Fanmiddach was ik om halfvier bij un fegadering fan de stadsgidsen int scheepvaartmuseum. Eefkus bijprate foar ut nieuwe seizoen weer begint. Ok met sien allen wat ferhalen uutwisselen over Sneek en ok wat anekdotes an mekaar tu vertellen. Ut lopen viel mie fanmiddach swaar teugen, weer adumnoad, ik su graach wille dat, dat weer us wat beter wudde.


donderdag 22 maart, 16.30 uur.
Vanmorgen maar een waterkoud windje, toch heb ik maar een wandelingetje gemaakt, richting Lemmerweg. Elke keer probeer ik mijn wandelingen wat langer te maken, soms lukt dat, een ander keertje weer niet. Maar vanmorgen ging het goed, al vond ik het wel wat koud. Op de terugweg naar huis heb ik nog een boodschapje voor Ika gedaan en een paar foto’s gemaakt. Ik was net weer thuis toen er bezoek kwam en wel van René de Romph, één van de muzikanten van de Straatklinkers uit Sassenheim, dat was een leuke verrassing voor ons, we hebben dan ook een poosje gezellig zitten kletsen.

Fanmorren wast mar waterkoud, tog hef ik un kuierke maakt, rigting Lemmerwech. Iedere keer probeer ik mien kuierkus wat langer te maken, en dat lukt soms wel mar ok wel us nyt, mar fanmorren gong ut goêt, mar ik fon ut wel wat koud. Oppu teruchwech hef ik noch un paar foto’s maakt en foar Ika un boatskapku deen. Ik was krek thûs toen dur besoek kwam en wel fan René de Pomph un muzikant fan de Straatklinkers uut Sassenheim, dat was un leuke verassing foar oans, wu hewwu dan ok un skoftsju gesellug sitten te kletsen.


woensdag 21 maart, 16.00 uur.
Vandaag een mooie rustige lentedag met geregeld zon. Ik voelde me gelukkig weer een stuk beter dan gisteren. Vanmorgen hebben Ika en ik samen wat boodschappen gedaan en bij thuiskomst, na het boodschappen, voelde ik me goed en daarna heb ik nog een eindje gewandeld. Ook ben ik voorzichtig weer begonnen met de oefeningen die ik een poos terug van de fysio heb gekregen, zelfs heb ik een paar minuten op de hometrainer gezeten. Vanmiddag kreeg ik bezoek van vriend Fokke, die heeft hier gezellig een poosje zitten praten, en zo is deze dag ook al haast weer voorbij en ik hoop dat de komende dagen voor mij steeds een beetje meer vooruitgang brengen.

Fanaach un moaie rustuge lentedach met ut sontsju dur geregeld bij. Ik foêlde mie gelukkug weer un stuk beter as gister. Fanmorren hewwu Ika en ik  tegare weer un paar boatskapkus deen, toen wu thûs waren na ut boatskappen foêlde ik mie goêt, dus hef ik noch un kuierke maakt. Ok bin ik fandaach weer foarsigtug begonnen met de oefeningen die ik un skoft werom fan de fysio kregen hef, selfs hef ik weer un paar minuten oppu hometrener sitten. Fanmiddach kreech ik besoek fan friend Fokke en hewwu gesellug un skoftsju sitten te praten, en su is disse dach ok al hast weer foarbij en ik hoop dat de komende dachen mie steeds un bitsju foaruutgang bringe.

dinsdag 20 maart, 17.00 uur.
Vanmorgen, het was mooi weer maar er stond een stevige oostenwind, heb ik voor Ika wat boodschappen gedaan op het Boschplein. Vanmiddag was ik samen met Bert n Berge, naar het theater voor een gesprekje met Frouk Oostra over het 25-jarig jubileum van ons koor Rolling Home. Deze wandeling van en naar het theater viel mij zwaar, heel veel ademnood en daardoor vermoeiend. Het wordt tijd dat er zachter weer komt zodat ik wat vaker kan wandelen want ik moet weer conditie opbouwen.

Fanmorren, ut was moai weer, mar dur ston un straffe oastewien, hef ik foar Ika wat boatskapkus deen op ut Boschplein. Fanmiddach bin ik tegare met Bert ten Berge naar ut teater weest foar un praetsju met Frouk Oostra over ut 25-jarug jubileum fan oans koar Rolling Home. Disse kuier fan en naar ut teater fiel mie swaar, heel feul adum te kot en der deur erg vermoeient, ut wut tied dat dur sagter weer komt sudat ik us wat meer kuiere ken want ik mut weer konditie opbouwe.

maandag 19 maart, 19.00 uur.
Vanmorgen was ik om halfnegen bij de Fysio in het Antonius voor een speciaal fysio gesprek.  Vandaag ook voor Ika een bijzondere dag, want ze kreeg huishoudelijke hulp. Vanmiddag was er een monteur bij ons keukenblok om hier een kleine reparatie aan te verrichten. Dat was onze dag zo ongeveer, hopelijk morgen goed weer dan kan ik misschien weer een wandelingetje maken.

Fanmorren was ik om halfnegen bij de fysio in ut Antonius, foar un spesiaal fysio praatsje. Fandaach ok foar Ika ok un biesondere dach, want su kreech huushoudelukke hulp. Fanmiddach was dur un monteur bij oans keukenblok om un kleine reparasie te doên. Dat was oanse dach sun bitsju, hopeluk morren goêt weer, dan kan ik miskien weer un kuierke make.

zondag 18 maart, 17.00 uur.
Vrijdag en zaterdag heb ik geen wandeling gemaakt, ik vond het te koud. Binnenshuis ben ik eens in mijn verzameling oude cd’s gedoken om eens te kijken wat ik nog wilde bewaren. Van mijn muziek verzameling heb ik een paar dubbele cd’s weggedaan. De andere verzameling met foto’s en krantenartikelen koste aanmerkelijk meer tijd, want als je begint om te kijken wat er aan foto’s opstaat ben je voor je het weet uren bezig. Maar het is nu weer zo ver dat ik weet wat waar opstaat. Een paar krantenknipsels die ik ooit eens uit oude tijdschriften heb geknipt, heb ik vandaag op Facebook geplaatst.

Frijdach en saterdach hef ik nyt un kuierke maakt, ik fon ut tu koud. Inne huus bin ik us in myn vesameling ouwe cd’s doken om us tu kieken wat ik noch beware wu. Fan myn musiek vesameling hef ik un paar dubbele cd’s fut deen. De andere vesameling met foto’s en krantestukjes koste aadug wat meer tyd, want as ju beginne om tu kieken wat der an foto’s opstaet bin ju foar ju ut wete uren besug. Mar nou ist weer su ver dat ik weet wat wer opstaet. Un paar kranteknipsels die ik oait us uut ouwe tydskriften knipt hef, hef ik fandaeg op Facebook setten.

donderdag 15 maart, 16.00 uur.
Het lijkt mooi weer en dat is het ook wel, zo lang je maat in de zon blijft en uit de wind. Want toen ik vanmorgen een wandeling ging maken merkt ik pas hoe hard het al waaide en hoe koud het was op sommige plaatsen waar de zon er niet bij was. Heb dan ook de luwte van de binnenstad opgezocht. De weerberichten zijn voor de komende dagen ook weer winderig, ik denk dat er dan door mij niet gewandeld word.

Ut liekt suk moai weer en dat is ok wel, su lang ju mar int sontsju blyve en uut de wien. Want toen ik fanmorren mien kuierke maakte, merkte ik pas hoe hat ut al waaide en hoe koud ut inne wien was. Hef dan ok de leite fan de binnestad op sogt. Foar de kommende dachen binne de weerberigten ok weer kou en hadde wien, dus foar mij gjin kuierweer dink ik.

woensdag 14 maart, 17.00 uur.
Vandaag weer een mooie dag, ik voelde me vanmorgen goed en heb weer een wandelingetje gemaakt. Ook dat ging redelijk goed. Onderweg heb ik nog een paar foto’s gemaakt maar wat me eigenlijk nooit overkomt, nu wel dus, ze zijn mislukt, waar dat van is gekomen, ik weet het niet. Een andere keer maar eens weer proberen.

Fandaach weer un moaie dach, ik foêlde mie fanmorren goêt en hef weer un kuierke maakt, ok dat gong redluk goêt. Onderwech hef ik noch un paar foto’s maakt en wat mie eigeluk noait overkomt, nou dus wel, su binne mislukt, wer ut fan komen is, ik su ut nyt wete. Un ander keerke mar us weer prebere.

dinsdag 13 maart, 19.00 uur.
Vandaag weinig nieuws. Een wandelingetje zat er vandaag niet in. Het regende vanmorgen dus geen wandelweer, en ik denk dat ik de afgelopen dagen een ietsje te veel van mijn benen heb gevergd, want ik had erg veel pijn in mijn knieën, dus maar even een pas op de plaats.

Fandaach gjin nieuws. Un kuierke sat dur nyt in fandaach. Ut regende fanmorren, dus gjin kuierweer, en ik dink dat ik de ouwloapen dachen un ietsje tu feul fan mien knibbels fraagt hef, want ik hef dur flink pine an, dus mar even kalm an.

maandag 12 maart, 12.00 uur.
Het lijkt wel voorjaar vanmorgen, ik heb gelijk een wandelingetje gemaakt richting Lemmerweg. Schitterend mooi weer, bij de vijver aan de Lemmerweg heb ik wat foto’s gemaakt, daarna ben ik over het parkeerterrein van de school gewandeld en via het Kaatsland en de IJlsterkade weer naar het Hoogend. Het lopen ging goed vanmorgen, ben zelfs al twee keer de trap op en neer gelopen, nu de plasserij nog goed beheersen.

Ut liekt wel foarjaar, ik hef geliek un kuierke maakt rigting Lemmerweg. Skitterennd moai weer, bij de vijver an de Lemmerdiek hef ik wat foto’s maakt, derna bin ik over ut parkeerterrein fan de skoal kuiert en via ut Kaatsland en de IJlsterkade weer op ut Hoogend an. Ut lopen gong goêt fanmorren, ik bin selfs al twee keer de trap op en del lopen, nou de plasserij noch even op orde bringe.


zondag 11 maart, 19.00 uur.
Vandaag een keertje niet gewandeld, vanmorgen hadden we bezoek en vanmiddag heb ik de hele middag naar het spannende WK schaatsen gekeken.
Fandaach un keerke nyt kuiert, fanmorren hadden wu besoek en fanmiddach hef ik de hele middach naar ut spannende WK skaatsen keken.

zaterdag 10 maart, 15.00 uur.
Ik heb de smaak een beetje te pakken om een wandelingetje te maken, zo ook vanmorgen. Al moet ik zeggen dat ik wel weer last het van kortademigheid en pijnlijke benen. Mijn wandeling vanmorgen ging door de binnenstad en naar het Martiniplein waar de mensen van de attracties voor de voorjaarskermis druk bezig waren om alles voor vanmiddag in orde te maken, want twee uur vanmiddag gaat deze kermis weer draaien.

Ik he de smaak un bitsje te pakken om un kuierke te maken, su ok fanmorren. Al mut ik sêgge dat ik weer flink last hef fan kotadumughied en pienlukke benen. Mien kuierke gong fanmorren deur de binnestad en naar ut Martiniplein wer de meensen fan de kermisattaksies foar de foarjaarskermus druk besug waren alles in orde te maken foar fanmiddach, want twee uur fanmiddach gaet de kermus weer los.
vrijdag 9 maart, 16.00 uur.
Een mooie dag vandaag, vanmorgen, met rollator, eerst met Ika boodschappen gedaan op het Boschplein. Daarna nog een eindje gewandeld, deze keer met de rollator. Dat gaat toch wat beter dan zonder dat ding. Zo kon ik mijn wandeling weer wat uitbreiden, en ik moet zeggen het gaat elke dag weer wat beter, alleen krijg ik meer pijn in mijn benen, maar ja, het is ook al weer maanden en maanden geleden dat ik wandelingen maakte, mijn spieren zijn dit niet meer gewend en die hematoom in de linker lies is ook nog steeds niet weg. Ik denk maar zo, elke dag is er eentje naar hopelijk volledig herstel.

Un moaie dach fandaach, fanmorren, met de rollator, eerst met Ika boatskapkus deen op ut Boschplein. Derna un eintsju kuiert, disse keer met rollator. Dat gaet tog wat beter, dan sonder dat ding. Su kon ik mien kuierke weer wat uutbreide, ik mut sêgge ut gaet elke dach un stukje beter, allienug krij ik nou meer pine in mien benen, mar ja, mar ut is ok alweer maanden en maanden leden dat ik flinke kuierkus maakte, de spieren biine dat nyt meer went en die hematoom in mien linker lies is ok och steeds nyt fut. Ik dink mar su, elke dach is dur iên naar hopeluk folledug herstel.

donderdag 8 maart, 19.00 uur.
Vandaag geen foto’s, wel gewandeld, zelfs vrij vroeg op de morgen. Ik wandelde, nou wandelen kan ik het eigenlijk nog niet noemen, het is meer schuifelen, maar toch ik was buiten en wel om halftien. Waarom zo vroeg, ik kreeg om halfelf bezoek van twee koorleden om samen een gesprekje te hebben, ja, waarover dat blijft nog een verassing. Vanmiddag heb ook weer bezoek gehad van een koorlid, dus aan belangstelling geen gebrek. Meer nieuws heb ik voor vandaag niet.

Fandaach gjin foto’s, wel kuiert, nou kuiere ken ju ut eigeluk noch nyt noeme, ut is meer skufele, mar toch was ik buten en wel om halftien. Werom su froech, ik kreech om halfelf besoek fan twee koarleden om met mekaar tu praten, ja wer over, dat bliêft noch even un verassing. Fanmiddach hef ik ok weer besoek hat fan un koarlid, dus an belangstelling gjin gebrek. Meer nieuws hef ik foar fandaach nyt.

woensdag 7 maart, 19.00 uur.
Vanmorgen weer een wandelingetje gemaakt, deze keer had ik een camera mee. Dus voor het eerst in lange tijd weer een paar op een wandelingetje gemaakte foto’s op de website.
Fanmorren weer un kuierke maakt, disse keer hat ik mien kameraatsju met. Dus foar ut eerst in lange tyd weer un paar foto’s foar de websiede maakt tiedus un kuierke.
dinsdag 6 maart, 17.00 uur.
Ook vandaag heb ik weer een eindje gewandeld, deze keer wel achter de rollator want ik moest voor Ika aardappelen groente halen, dat had ze besteld bij Ferwerda op de markt. Voor ik de deur uitging kreeg ik eerst nog een injectie vitamine B12. Onze dochter Janet kwam nog een kopje koffiedrinken en is daarna met mij een eindje meegewandeld, hopelijk gaat het nu zo langzamerhand wat beter met het plassen dan kan ik dan naar de fysio en weer wat verder wandelen.
Ok fandaach hef ik weer un eintsju kuiert, disse keer wel agter de rollator want ik moest foar Ika de deur hur bestelde groente ophale bij Ferwerda oppu merk. Foar k de deur uutgong kreeg ik eerst noch un vitamine B12 injeksie. Oanse dogter Janet kwam noch un kopku koffie drinken en die is derna noch un eintsju met mie oplopen, hopeluk gaet ut nou su langsamerhaan met de plasserij ok wat beter dan ken ik dan naar de fysio en weer wat ferder kuiere.


maandag 6 maart 19.00 uur.
Vandaag weer een mooie dag en voor mij helemaal want vanmorgen heb ik voor het eerst weer een heel klein blokje omgelopen. Ik zag dat het goed weer was, ik had nog niet zo heel veel water gedronken, heb mijn spijkerbroek en schoenen aangetrokken, jas aan en zonder rollator de deur uitgelopen. Ik dacht als je moet plassen dan maar in je broek, maar ik wil er even uit. Ben de singel langs gelopen, over de Suupmarkt en via het Grootzand weer terug, moest wel zo nu en dan stilstaan, adem te kort, maar het is gelukt en de broek was nog droog. Ben blij dat, al is het maar een kort stukje, het is gelukt.

Fandaach weer un moaie dach en foar mij helemaal want fanmorren hef ik foar ut eerst  weer us un blokje omlopen. Ik sach dat ut goêt weer was, ik hat noch nyt su feul water dronken, hef mien spiekerbroek en skoenen antrokken, jas an, en sonder rollator de deur uutlopen. Ik dogt as ik plasse mut dan mar inne broek, mar ik wul dur even uut. Bin de Singel del kuiert, over de Suupmarkt en over ut Grootzand weer terug, moest su nou en dan us even stilstaen, adum tekot, mar ut is me lukt en de broek was noch droog. Bin blij, dat, al wast mar un kot stukje, ut is lukt.

zondag 4 maart, 17.00 uur.
Vandaag weer een mooie dag, veel zon en vanmiddag was het bij ons voor het huis in de zon 15 graden. De schaatsliefhebbers konden dan ook vandaag nog genieten, maar jammer genoeg is het morgen al zuidwestenwind met regen, dus echt dooi weer. Vanmorgen heb ik natuurlijk naar et WK schaatsen gekeken. Vanmiddag heb ik een paar oude harde schijven uit mijn vorige computer nog eens na gekeken wat er zoal op stond, hier vond ik nog een map met oude foto’s van de Sneeker meer, die heb ik nu opgeslagen, er zat nog een mooie oude foto bij van schaatsen bij het paviljoen, hoe oud hij is, ik zou het niet weten.

Fandaach weer un moaie dag, feul sonne en fanmiddach wast bij oans foar huus in ut sontsju 15 graden. De skaatsliefhebbers kanne fandaach noch even genyte, morren ist gebeurt met suudwstewyn en regen, dus dan ist egt doaiweer. Fanmorren hef ik natuurluk naar ut WK skaatsen keken. Fanmiddach hef ik us un paar hadde skieven fan mien foruge kompjoeter deurneust en der fon ik noch un mapke met ouwe foto’s fan de Sneekermeer, die hef ik nou oppslagen, dur sat ik noch un moaie ouwe foto bij fan skaatseryden bij ut paviljoen, hoe uod hij is dat su ik nyt wete.


zaterdag 3 maart,16.00 uur.
Vermoedelijk de laatste koude maar mooie winterdag, morgenmiddag gaat het volgens de Sneeker weerman Dirk dooien, jammer voor de schaatsliefhebbers. Vanmorgen zijn Ika en ik samen naar het Boschplein geweest voor wat boodschappen bij de supermarkt, dat lukt mij net, voor we weggingen nog een keertje plassen en bij thuiskomst allereest naar de wc, maar goed het is toch weer een stapje vooruit. Verder noch naar het WK schaatsen gekeken en dat waren mijn belevenissen voor vandaag.

Vermoedeluk de laaste kouwe mar moaie winterdach, morrenmiddach valt de doai in folgus de Sneekerweerman Dirk, jammer foar de skaatsliefhebbers. Fanmorren binne Ika en ik tegare naaar ut Boschplein weest om wat boadskappus, dat lukt mie krekt, foar we weggingen noch even naar de wc en bij thûskomst direkt weer naar de wc om te plassen, mar goêt ut is tog weer un stapku foaruut. Ferder hef ik noch naar ut WK skaatsen keken en dat waren foar fandaach mien belevenissen.

vrijdag 2 maart, 17.00 uur.
Ook vandaag weer een stralend mooie dag, maar nog steeds heel erg koud. De schaatsliefhebbers komen heel dik aangekleed in ieder geval op natuurijs wel aan hun trekken. Ik stond vanmiddag vanuit het slaapkamerraam op straat te kijken en zag mensen op de fiets tegen de koude en harde wind in fietsen en toen dacht ik, blij dat ik er niet naar buiten hoef. Wel hoop ik dat het wat minder koud word want er zijn veel mensen die buiten in deze pool kou buiten moeten zijn. Met mij gaat het steeds beter en hopelijk kan ik binnenkort weer eens proberen om een wandelingetje te maken, maar bij deze temperatuur blijf ik nog maar liever een beetje binnen.

Ok fandaach weer un stralend moaie dach, mar noch steeds hatstikke koud. De skaatsliefhebbers, komme dik ankleden in yder gefal wel an hun trekken op natuuries. Ik ston fanmiddach deur ut slaapkamerruut oppe straat te kieken en sag de meensen teugen de hadde wien inploeteren, toen dogt ik even, blij dat ik dur nyt uut hoef. Wel hoop ik foar de meensen die met dit stiênkouwe weer hun werk buten hewwu dat ut wat minder koud wut. Met mij gaet ut steeds beter en ik hoop dat ik binnenkot weer us prebere ken om un kuierke te maken, mar bij disse temperatuur bliêf ik liever noch mar un bitsju bij de warme kachel.

donderdag 1 maart, 17.30 uur.
Weer een nieuwe maand en berekoud buiten. Moest vanmiddag weer eens naar het Antonius, fijn met onze dochter in de auto. Na afloop van mijn bezoekje aan de arts hebben we samen een kopje koffiegedronken en toen weer naar het parkeerterrein. Ijzig koud daar, je kon zo een ijsbeer verwachten tussen al die auto’s. We waren net weer thuis toen er een buurman aan belde, die had een probleem, geen stroom meer en de centrale verwarming was uit. Gauw mijn jas weer aan en op pantoffels ben ik mee gestruikeld. Want ja, je kan de buren niet in de kou laten zitten. Het probleem was gauw opgelost, de hoofdzekering was uitgevallen. Daarna gauw weer naar huis met de wind in de rug, waaide ik haast uit mijn pantoffels.Weer un nieuwe maand en berekoud buten.

Moest fanmiddach weer us naar ut Antonius, fijn met oanse doger inne auto. Na ouwloap fan myn besoekje an de dokter hewweu tegare un kopku koffie dronken en toen weer naar ut parkeerterrein, iesug koud wast der, je fewagten ydere keer un iesbeer tussen de auto’s. we waren krek weer thûs toe dur un buurman anbelde, die hat un probleemke, gjin stroom meer en de sentrale verwarming dee ut ok nyt meer. Dus gouw myn jas an en op toffels bin ik metstrukelt, want ja, ju late un buur tog ny inne koude sitte. Ut probleem was gauw oplost, de hoofdsekering was uutfallen. Derna gauw weer naar huus met de wien inne rug, ik waaide has ut myn sloffen wech.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu