april 2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

mei 2018
donderdag 31 mei, 19.00 uur.
[image:image-39]Vandaag weer een hele warme dag met vanmiddag een zware stortbui, met onweer. Even waande ik mij weer in de jaren vijftig, de Singel weer water, prachtig in mijn verbeelding zag ik weer bootjes drijven, maar helaas het mocht niet zo zijn. In korte tijd was het water ook weer verdwenen. Maar je zal wonen op de Singel of de Gedempte pol, wateroverlast is geen pretje. De hele week heb ik geen dagboek geschreven, het was me te warm om achter de computer te kruipen. Wel heb ik alle dagen een stuk gewandeld, zo ook vanmorgen, dat viel me wel tegen, het was gewoon te warm. Ik had een wandeling van een uur bedacht en dat is het ook geworden, maar ik was blij dat ik weer thuis was, het zweet gutste me van mijn hoofd af, blij dat het nu aardig is afgekoeld.

Fandaach un hele warme dach met fanmiddach un sware stortbui met onweer. Even dogt ik fanmiddach, bin ik weer inne jaren fieftuch, de Singel weer water, in mien vebeelding sach ik weer boatsjus dryven, mar jammer genoech is dat un droom weest. Ik kotte tyd fiel dur su feul water, mar ut was ok al gauw weer fut. Mar ju salle dan mar woane anne Singel of op de Gedempte pol, wateroverlast is nyt prettug. De hele week hef ik niks skreven, ut was mie tu warm agter de kompjoeter. Wel hef ik elke dach un stuk kuiert, fanmorren ok weer, mar dat fiel dik teugen, ut was gewoan te warm. Ik hat un kuier fan un uur in mien hoofd en dat hef ik ok deen, mar ik was bliet dat ik weer thûs was, ur swit liep mie bij alles neer, blij dat ut nou aardug ouwkoelt is.
[image:image-40]
[image:image-41]
[image:image-42]
[image:image-43]
[image:image-44]

zondag 27 mei, 19.00 uur.
Alweer een warme dag, vanmorgen een fijne wandeling gemaakt, achter de rollator, en vanmiddag heb ik wat foto's gemaakt van de 4 mijl van Sneek, nee niet mee gelopen, dat zit er niet meer in.

Alweer un moaie dach, fanmorren hef ik un fijne kuier maakt, agter de rollator, en fanmiddach hef ik wat foto's maakt fan de 4 mijl fan Sneek, nee, nyt metloapen, dat sit dur nyt meer in.

[image:image-35]
[image:image-36]
[image:image-37]
[image:image-38]
zaterdag 26 mei,20.00 uur.
Vandaag nam Theo Ruis onze enige echte Sneeker bloemenman afscheid samen met zijn vrouw Janneke van zijn eigen stekje en zijn klanten op de Markt van het Grootzand. Vanmiddag brachten zijn oud-medewerkers den laatste bloemen aan de man bij de terrasjes in de stad. Theo en Janneke we wensen jullie nog heel veel jaartjes in goede gezondheid door in jullie eigen stad Sneek.  

Fandaach wast de laaste dach oppu markt op ut Grootzand fan onze bloememan Theo Ruis, tegare met sien frouw Janneke. Fanmiddach vekogten sien oud metwerkers de laaste bloemen langs de terraskus inne stad. Theo en Janneke  we wense jum noch heel feul jaarkus in goeie gesondhied deur in jimme eigen stadsju Sneek.

donderdag 24 mei, 18.00 uur.
Ook vandaag weer een mooie dag, vandaag heb ik een wandeling gemaakt naar en door het burgemeester de Hooppark. Vanmiddag heb ik weer een behandeling bij de fysio gehad, dit was vrij pijnlijk.
ok fandaach weer un moaie dach, fandaach hef ik un kuier maakt fan en deur ut burgemeester de Hooppark. fanmiddach hef ik weer un behanneling bij de fysio hat, dat was frij pienluk.
[image:image-32]
[image:image-33]
[image:image-34]

woensdag 23 mei, 19.00 uur.
Vandaag weer een mooie dag, ik heb deze keer een wandeling naar en door het Wilhelminapark gemaakt.
Fandaach hef ik met ut moaie weer un kuierke naar en deur ut Wilhelminapark maakt.
[image:image-28]
[image:image-29]
[image:image-30]
[image:image-31]
dinsdag 22 mei, 17.00 uur.
[image:image-23]Na een prachtig mooie dag gister als kijker bij de Elfstedentocht moest en vandaag weer aan de conditie gewerkt worden. Dus, ook vandaag was het schitterend weer, de rollator naar buiten en de wandelschoenen aan en op pad. Vandaag heb ik weer eens een andere route gekozen, deze keer langs de IJlsterkade, een stukje Partuurstraat en daarna langs de Boate Goate richting Lemmerweg en zo weer naar het Hoogend, toch weer een wandelingetje van een stijf uurtje en dat is ook nodig en nog veel meer wandelingen want zo snel is je conditie niet weer op peil, morgen weer een andere route uitstippelen.

Na un pragt dach fan gister as kieker bij de Elfstedentogt moest dur fandaach weer an de kondisie werkt wurre. Dus fanmorren, ut was skitterend weer, de rollator naar buten, de kuierskoenen an en op pad. Fandaach hef ik weer us un andere route koasen, disse keer langs d IJlsterkade, un stukje Partuurstraat, de Westhemstraat langs naar de Boate Goate rigting Lemmerwech en fan der naar ut Hoogend, tog weer un kuierke fan un stiêf uurku en dat is ok wel noadug  en noch feul meer fan dit soart kuierkus want su snel hewwu ju, ju kondisie nyt weer opbouwd, morren mar weer us un andere route uutstippele.
[image:image-24]
[image:image-25]
[image:image-26]
[image:image-27]

maandag 2 de pinksterdag.
[image:image-17]Een gezellige dag met mooi weer. Omstreeks kwart over elf waren we vanmorgen bij dansschool Vergonet. Hier hebben we tot vanmiddag halfvier de deelnemers aan de fiets Elfstedentocht voorbij zien komen, er was een geweldige sfeer met muziek van onder andere de Heegemer Dekdweilers en Rudolf Vergonet draaide leuke plaatjes, ja we hebben een leuke dag gehad.

Un geselluge dach met moai weer. Su teugen kwat over elf waren wu fanmorren oppu Geewkade bij dansschool Vergonet. Hyr hewwu tot fanmiddach halfvier de deelnimmende fietsers an de fiets Elfstedentocht foarbij kommen siên, ut was der un gewelduge sfeer met musiek fan onder andere de Heegemer Dekdweilers en Rudolf Vergonet draaide de leukste plaatsjus, ja wu hewwu un pragt dach hat.
[image:image-18]
[image:image-19]
[image:image-20]
[image:image-21]
[image:image-22]

zondag 20 mei, 19.00uur.
[image:image-15]Alle drukte van vrijdag voor de fontein Heer Hampelman is weer afgelopen, gister zo nu en dan nog eens een verdwaalde fotograaf en dat was het dan. Gister en vrijdag heb ik beide keren weer een korte wandeling gemaakt, beide keren gecombineerd met wat boodschappen doen en vrijdag heb ik nog een bezoekje aan de therapeut gebracht. Vandaag, eerste pinksterdag hebben Ika en ik eerst samen een wandeling gemaakt en daarna ben ik alleen nog een blok omgelopen, samen toch weer een wandeling van een dik uur. Vanmiddag wat in de zon zitten lezen en een heleboel toeristen gezien.

Alle gedoe om de fontein Her Hampelman is gelukkug weer ouwloapen hyr foar de deur, gister su nou en dan noch un fedwaalde toerist en dat was dan wel. Gister en frydach hef ik beide keren un kot kuierke maakt en dat kombineerd met wat boadskappen doên en frydach bin ik noch bij de fysio weest.  Fandaach, eerste pinksterdach hewwu Ika en ik eerst tegare un kuierke maakt en derna bin ik allienug noch un blok om weest, optelt tog weer un kuier fan un dik uur. Fanmiddach hef ik wat int sontsju sitten te lesen en kwamen dur un huste toeristen foarbij oans huus.
[image:image-16]

donderdag 17 mei, 16.30 uur.
Vanmorgen weer een flinke wandeling gemaakt, het was een stuk frisser dan gisteren. Vanmiddag waren er weer vrij veel mensen in de weer met de regelkast voor de fontein, twee man waren met de werkzaamheden bezig, de rest stond er mooi te wezen, ik denk  om een beetje als toeschouwer te dienen. Ik ben benieuwd hoeveel belangstelling er morgen zal zijn, ik ben er in ieder geval niet.

Fanmorren weer un flinke kuier maakt, ut was wel un stuk frisser as gister. Fanmiddach waren dur weer frij wat meensen inne weer bij de regelkast fan de fontein, twee man waren dur ant werk, de rest ston dur bij om mooi te wesen, of om un bitsju foar toeskouwer te speulen. Ik bin beneit hoe feul belangstelling dur morren wese sal, ik bin dur in ieder gefal nyt.

woensdag 16 mei, 17.00 uur.
[image:image-11]Het was vanmorgen mooi wandelweer en ik heb dan ook ongeveer anderhalf uur gewandeld. Ik merk dat het iedere keer ietsje beter gaat met mijn ademhaling, ook heb ik wat minder pijn in mijn benen tijdens de wandeling, als ik dan thuis ben zijn mijn benen voor de rest van de dag weer stijf en pijnlijk, dat zal denk ik met verloop van tijd ook wel wat beter worden. Vanmiddag heb ik nog en uurtje buiten op het bankje in de zon gezeten en voor je het weet is de dag al haast weer voorbij,

Ut was fanmorren moai weer foar un kuierke en ik hef dan ok su ongefeer anderhalf uur lopen. Ik merk dat ut iedere keer wat beter gaet myn asum, ok hef ik wat minder pine inne benen tiedus ut kuieren, as ik dan weer thûs bin dan binne su foar de rest fan de dach stiêf en pienluk, dit sal dink ik met feloap fan tyd ok wel weer wat beter wudde. Fanmiddach hef ik noch un uurku buten op ut bankje sitten en foar ju ut wete is disse dach dan ok al hast weer foarbij.
[image:image-12]
[image:image-13]
[image:image-14]

dinsdag 15 mei,19.00 uur.
Gisteravond voor het eerst weer eens drie kwartier in ons koor staan zingen. Dit was wat ik graag weer wilde en het is gelukt, weer een stapje vooruit. Vanmorgen heb ik nadat ik eerst wat boodschapjes had gedaan, weer een fijne wandeling gemaakt en tijdens deze wandeling een bezoekje aan onze dochter Janet gebracht. Ik wandel nu weer geregeld achter de rollator, dat geeft me de mogelijkheid een mijn wandelingen wat uit te breiden en hierdoor krijg ik ook wat meer conditie, dus morgen maar weer een wat langere wandeling.

Gisterafend hef ik foar ut eerst weer us drie ketier in oans koar met staen tu singen. Dit was wat ik graach wu en ut is lukt, weer un stapku foaruut. Fanmorren hef, nadat ik eerst wat boatskapkus deen hef weer un fijne kuier maakt, en tiedus die kuier hef ik noch un besoekje brogt an oanse dogtet Janet. Ik kuier weer wat faker agter de rollator dat geeft mie de mogelukhied mien kuierkus wat uut tu breiden en der deur krij ik wat meer kondisie, dus morren mar weer wat langer kuiere.

maandag 14 mei, 17.00 uur.
[image:image-8]Weer geen dagboek de afgelopen dagen, computer gecrasht, maar hij doet he weer dus maar een allegaartje van de afgelopen dagen. Ik heb voor zo ver ik erbij kon zijn genoten van At The Watergate, hulde voor de organisatie en de vrijwilligers. Verder heb ik weer eens wat wandelingetjes gemaakt en sinds zondagmorgen loop ik geregeld met horten en stoten de trap wat op en neer, vraag niet hoe, maar het lukt weer een beetje. Vanavond ga ik naar repetitie van R.H. en zal ik proberen om na de pauze mee te doen.

Weer gjin dachboek de ouwloapen dachen, kompjoeter krest, mar hij doêt ut weer dus mar un allegaertsju fan de ouwloapen dachen. Ik hef foar su fer ast lukte genoaten fan At The Watergate, hulde foar de organisaie en de frijwilluggers. Ferders hef ik wat kuierkus maakt en sins sundachmorren loap ik geregeld met horten en stoaten de trap op en neer , fraach nyt hoe, mar ut lukt weer un bitsju. Fanafend gaen ik naar rippetisie fan R.H. en sal ik prebere om na de pause met te doên.
[image:image-9]
[image:image-10]

dinsdag 8 mei, 20.00 uur.
Zo beste mensen dat is lang geleden dat er weer eens wat op mijn dagboek komt. Vanaf 23 mei heb ik dan ook weinig beleefd, dus ook niet zo veel stof tot schrijven.  Vanaf Koningsdag 27 april tot gister 7 mei zijn voor het eerst sinds vier jaar weer eens met vakantie geweest naar ons geliefde eiland Terschelling, en daar hebben we van genoten. Nu weer in Sneek en ook hier is alweer het een en ander te beleven. Het eerste leuke wat wij zagen was een broedend koolmees echtpaar in het vogelhokje bij ons aan de muur. En dan natuurlijk de grote drukte in de stad en op de kolk voor het At the Watergate gebeuren. Van al deze gebeurtenissen hierbij wat foto’s.

Su beste meensen das un skoft leden dat dur weer us wat op mien dachboek komt. Fanouw 23 mei hef ik ok hast niks beleeft, dus ok nyt feul stof om over tu skrieven. Fanouw 27 april tot gister 7 mei binne wu foar ut eerst sins vier jaar weerus met vakaansie weest naar oans moaie eiland Skylge en der hewwu heel feul fan genoaten. Nou weer in Sneek en ok hyr is alweer ut ien en ander tu beleven. Ut eerste leuke wat wij sagen was un broêdend egtpaar koalmees in ut fogelhokje bij oans an de muur. En dan natuurluk de groate drukte inne stad en oppu kolk foar ut At the Watergate gebeuren. Fan dat alles hyrbij wat foto’s.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu