mrt.2019 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

maart 2019.
donderdag 28 maart, 17.00 uur.
Een poosje geleden kreeg ik een E mail met daarin een vraag of ik bereid was om een korte wandeling te maken vanaf het Martiniplein, kruizebroederstraat en naar de Kleine Kerkstraat en onderweg over een paar gebouwen iets te vertellen dit in verband met een onderzoek waar deze meneer mee bezig was, dit heb ik vanmorgen gedaan, het echtpaar was om halfelf op present. Op het Martiniplein ging het over de plaats waar het politiebureau had gestaan, Kruizebroederstraat ook daar even gekeken in welk pand hier het politiebureau geweest. In de Kleine Kerstraat bij de oude gevangenis een praatje gehouden en daarna nog bij de Febo, waar vroeger de Waag heeft gestaan. Dit echtpaar had nog verschillende vragen over deze gebouwen en ik heb beloofd om voor zo ver mogelijk hierop een antwoord te vinden. De wandeling hebben we afgesloten met een kopje koffie bij de Walrus. Ben ik toch weer eens een keertje als stadsgids bezig geweest.

Un skoftsju leden kreeg ik ut verzoek of ik ok un kotte stadskuier doên kon langs un paar gebouwen in oanse stad, de meneer die dit froeg was met un ondersoek besug en hat wat fragen over die gebouwen, dit hef ik fanmorren deen. Wu begonnen op ut Martiniplein, hyr moest ik fetelle wer ut plisieburo staen hat. Inne Kruizebroederstraat hef ik veteld in welk gebouw later ut Plisieburo was. Inne Kleine Kerkstraat un praetsju houden over de gevangenis en derna bij de Febo, wer froeger de Waag was. Dit egtpaar hat noch veskillende fragen en ik hef belooft of ik der de kommende tied un antwoard op fiene ken. Wu hewwu de kuier ouwsloaten met un bakje koffie bij de Walrus. Tog weer us un keerke as stadsgids besug weest.

woensdag 20 maart 23.30 uur.
Gisteravond mooi optreden gehad met Rolling Home Voor Stichting Leergeld en Stichting Jarige Job.zondag 17 maart, 16.00 uur.
Na een slechte week met veel regen en harde wind eindelijk weer een dag met zon, dus vanmorgen een wandelingetje gemaakt, het was wel fris en zo nu en dan een klein buitje maar verder was het goed weer. Maar eerst maar even over de afgelopen week, echt veel beleefd heb ik niet, tweemaal fysio en tussen de buien door een boodschapje, o, ja we hebben nog drie nieuwe stoeltjes gekocht voor de huiskamer. Lichamelijk ging het ook niet zo ik wel graag wil, maar dat is vaak ook per dag anders. Gisteravond nog met Rolling Home voor een optreden naar de Skans te Gorredijk geweest, was van plan om zowel voor als na de pauze mee te doen maar helaas dat is weer niet gelukt, voor de pauze nog wel maar daarna ging het niet meer. Nu moet ik naar beneden want we krijgen bezoek van onze dochter Tico.

Na un weekje met slegt weer, feul regen en hadde wien, fandaach eindeluk weer us un sontsju, dus fanmorren eerst weer un kuierke maakt, ut was wel fris en su nou en dan un buike mar ferder wast goêt weer. Mar eerst mar even over de ouwloapen week, feul beleefd hef ik nyt, twee keer fysio tussen de buien deur en us un boatskapku, o, ja wu hewwu noch drie nieuwe stoeltsjus kogt foar inne kamer, ferder wu ut ligameluk ok ny su ik wel graach wu, mar ja, dat is tog veskillend de iene dach of de andere. Gisterafend noch met Rolling Home foar un optreden naar Gorredijk weest foar un optreden inne Skans. Ik was fan plan om suwel foar as na de pauze met te doên, mar dat sat dur nyt in, foar de pauze gong ut noch mar derna nyt meer. Nou mut ik naar beneden want wu krije besoek fan oanse dogter Tico.
zondag 10 maart, 17.00 uur.
Vandaag een complete regendag. Vanmiddag wat naar het schaatsen op tv gekeken en dat was het wel ongeveer. Maar even wat over zaterdag, en dan de middag, we waren die middag met Rolling Home in  hotel Oostergoo in Grou voor een optreden voor de ouderenbond. Het is een leuke zangmiddag geworden met een fijn publiek wat het maar jammer vond dat er na twee optredens een eind aan ons programma kwam.

Fandaach un komplete regendach. Fanmiddach wat naar ut skaatseryden op tv keken en dat wast wel su ongefeer. Mar noch even wat over saterdach, en wel de middach. Wu waren die middach met Rolling Home bij hotel Oostergoo in Grou, hyr moesten wu optrede foar de ouderen bond. Ut is un hele leuke middach wudden met un leuk publiek dat ut jammer fon dat dur na twee optredens un eind an oans programma kwam.

woensdag 6 maart, 17.00 uur.
Beste mensen, ik heb het de afgelopen dagen redelijk druk gehad met het25 jarig bestaan van Rolling Home en met de korendag die wij op 6 april gaan organiseren in onze oefenruimte het Convenant. Ook ben ik gisteren weer gestart met het inzamelen van kopij voor het clubblad van R.H. wat ik vier keer per jaar in elkaar zet. Verder heb ik als het weer het toe liet gewandeld en vanmorgen was het weer fysiotijd, na afloop van de fysio ben ik dan ook erg moe dus veel heb ik vandaag ook niet meer gedaan.

Beste meensen, ik hef ut de ouwlopen dachen redeluk druk hat met ut 25 jarug bestaen fan Rolling Home en de koredach die wij op 6 april organisere salle in oans klupgebouw ut Convenant. Ok bin ik gister weer starten met kopij insamelen foar ut klubblad fan R.H. dat doên ik vier keer per jaar. Ferder hef ik ast goêt weer is un kuierke maakt en fanmorren wast weer fysiotied, na ouwloap bin ik dan hatstikke moêt dus feul hef ik dan fanaach ok nyt meer deen.

zondag 3 maart, 17.00 uur.
Vandaag maar een natte dag, dus binnen zitten, maar ook dat is weleens leuk. Gister heb ik een aantal foto’s gemaakt van de carnavalsoptocht, er waren minder praalwagens en hier door was de optocht aanmerkelijk korter maar toch wel mooi. Gisteravond tot halfeen vannacht het schaatsen op tv gevolgd het was best spannend. Vanavond het vervolg van de wedstrijden volgen, wie weet wordt er nog een van onze schaatsers/sters winnaar.

Fandaach mar un suterig dachju, dus binne sitte, mar og das ok wel us leuk, gister hef ik un hussie foto’s maakt fan de carnavalsoptogt, dur waren minder praalwagus en der deur was de optogt flink kotter, mar ut was wel un moaie optogt. Gisterafend het ik tot fannagt ut skaatsen folgt, en dat was best spannend. Fanafend sal ik ut verfolg fan de wedstrieden bekieke, wie weet wut dur noch een fan oanse skaatser.sters winnaar.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu