nov.2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

november 2018.
vrijdag 16 november, 17.00 uur.
Vandaag las ik in de krant dat de fonteinen € 340.000 duurder worden dan gepland. Dit zou je niet zeggen als je dat kleine fonteintje bij ons op het Hoogend ziet. Wel is er al heel vaak een storing geweest en de reparatie kost natuurlijk ook geld, maar dat staat voorlopig los van de meerkosten zoals de krant schrijft, ik denk dat we hierover de komende tijd nog weleens wat meer zullen horen. Sinds vanmorgen ligt de ons vertrouwde Sneker Pan ook weer in het kolkje bij het Hoogend, de verlichting moet nog worden aangebracht en dan ligt hij met de feestdagen weer te pronken voor ons andere pronkstuk, de waterport, elk jaar weer een mooi gezicht.

Fandaach las ik inne krante dat de fonteinen € 340.000 duurder uutfale dan dur plend is. Dat suden je nyt sêgge as ju dat skietfonteintsju hyr bij oans op ut Hoogend siên. Wel is dur regelmatug us un storing an dat ding weest en sun ripperasie kost natuurluk ok geld, mar dat staet foarloapug los fan disse meerkosten wer over de krante skriêft , ik dink dat we de  kommende tied hyr noch wel us wat over hore salle. Sins fanmorren leit de vetrouwde Sneker Panne ok weer int kolkje fan ut Hoogend, de feligting mut noch anbrogt wudde en dan leit die met de feestdachen weer te pronken foar oans andere pronkstuk, de waterpoort, elk jaar weer un moai gesigt.donderdag 15 november, 17.00 uur.
Vandaag weer een mooie herfstdag en voor mij weer een mooie gelegenheid om een wandeling te maken en een paar foto’s te maken van heggen en bomen in herfsttinten. Het wandelen goed niet zo goed als gister maar toch heb ik weer genoten. Tijdens deze wandeling heb ik een stop gemaakt op de Leeuwarderkade, bij dochter Janet voor een kopje koffie. Zo om mee heen kijkend zag ik de bomen en struiken in een verscheidenheid van kleuren en ja, dan moet je wel wat foto’s maken want als het een beetje gaat winteren of waaien dan wordt alles kaal en zijn de mooie kleuren gauw verdwenen.

Fandaach un moaie hestdach en foar mij weer un moaie gelegenhied om un kuierke en un paar foto’s te maken fan heggen en bomen in hesttinten. Ut lopen gong nyt su goêt as gister mar toch hef ik weer genoaten. Tiedus de kuier hef ik un stop maakt oppe Liwwadderkade, bij dogter Janet foar un kopku koffie. Su om mie heen kiekend sach ik struken en bomen in de moaiste kleuren en ja, dan mutte ju wel wat foto’s make, want ast wat gaêt waaien of winteren dan wut alles kaal en binne de moaie kleuren gauw fut

woensdag 14 november, 17.00 uur.
Het was vanmorgen mooi weer voor een wandeling, ik voelde me goed, dus na de koffie heb ik gelijk maar een loopje gemaakt. Onderweg ben ik nog even bij vriend Hans geweest. Er stond een lekker windje en je kon merken dat het een beetje kouder gaat worden. Onderweg liep ik langs een straatje, ik zoek iedere keer een andere route, waar heel veel prachtige gele bladeren op een paar vierkante meter lagen. Wel voor een deur, dus dat zal vermoedelijk wel opruimen worden. Het lopen ging redelijk goed, alleen heb ik nog steeds erg stramme en stijve benen, maar bij goed weer ga ik morgenvroeg weer op pad.

Ut was fanmorren moai weer foar un kuierke, ik foêlde mie goêt, dus na de koffie hef ik gelyk un loopku deen. Onderwech bin ik noch even bij friend Hans anloapen. Dur ston un lekker fris wientsju en ju kenne merke dat ik wat kouwer wut. Onderwech kuierde ik langs un straatsju, ik soek iedere keer un andere route, der sag ik op un paar vierkante meters skitterend moaie gele boombladden lêggen, wel bij iên foar de deur dus dat sal wel oprumen wudde. Ut loapen gong redeluk goêt, allienug hef ik noch steeda stramme en stieve knibbels, mar bij goêt weer gaen ik morrenfroech weer op pad.dinsdag 13 november, 17.00 uur.
Zondagmiddag zijn Ika en ik op visite geweest bij vrienden van ons die we 30 jaar geleden voor het eerst op Terschelling, tijdens het Oerol daar hebben ontmoet. Een aantal jaren daarna waren we steeds tijdens het Oerol samen op het eiland en steeds in dezelfde boerderij waar een aantal appartementen in gemaakt waren. In al die jaren daarna hebben we steeds wel wat contact gehouden, meestal een toevallige ontmoeting en met de jaarwisseling natuurlijk door middel van wenskaarten. Tijdens de expositie van Meesterlijk Sneekers waar ze ook gingen kijken zag ik, terwijl ik daar rondliep ze ineens staan terwijl ze naar mijn schilderij keken. Gelijk hebben we toen een afspraak gemaakt, ze wonen nu in Workum, om weer eens bij te praten over die oude vakantiejaren. Het is een prachtige middag met oude foto’s en filmpjes geworden en we hebben afgesproken om binnenkort weer een middagje te gaan bijkletsen en dan bij ons.

Sundachmiddach binne Ika en ik op visite weest bij frienden fan oans die wu 30 jaar leden foar ut eerst op Terschelling troffen hewwu tiedus ut Oerol. Veskillende jaren derna waren we steeds tiedus ut Oerol tegare op ut eilaan en in deselde boerderij wer un paar appartementsjus bouwt waren. In de jaren derna hewwu steeds wel wat kontakt houden, meestenties as ju mekaar us ergus troffen en met de kestdachen en oud en nieuw natuurluk met un kaatsju. Bij de ekposisie fan Meesterluk Sneekers wer su ok even kwammen te kieken, sach ik, terwyl ik der ront liep, su iniênen staen bij dat skilderij fan mij. Gelyk hewwu toen un afspraak maakt, su woane nou in Workum, om us un keerke bij te praten over die ouwe fakaansiejaren. Ut is un pragt middach wudden met ouwe foto’s en filmkus en wu hewwu ouwsproken om binnenkot weer un middachju bij mekaar te kommen en dan bij oans.


vrijdag 9 november, 14.00 uur.
Gister en vandaag heb ik weer een wandeling gemaakt, vandaag ging het weer wat beter dan gistermorgen. Vanmorgen ben ik naar de AMRO-bank gewandeld, waar ik even wat in orde moest laten maken. Daarna door de AH-winkel naar de Julianastraat en vandaar richting Stationsstraat en over het veemarktterrein en Westersingel weer naar ons stekje op het Hoogend.

Gister en fandaach hef ik weer un kuierke maakt, fandaach gong ut beter dan gistermorren. Fanmorren hat ik un boatskap bij de AMRO-bank der bin ik eerst heen loapen. Derna bin ik deur de AH-winkel naar de Julianestraat loapen en fan der naar de Stationsstraat over de veemerk en de Westersingel weer naar oans stekje op ut Hoogend.

woensdag 7 november, 17.00 uur.
De afgelopen dagen heb ik geprobeerd elke dag een eindje te wandelen en de ene dag gaat het beter dan de andere. Alleen de laatste twee dagen gaat het niet zo ik graag wil. Zo ook, vanmorgen, het gaat erg onzeker en ik moet geregeld oppassen dat ik niet val. Toch heb ik vanmorgen een uurtje gelopen maar voldoening geeft het me niet, bij elke stoeprand twijfel ik en ook het oversteken van de straat gaat niet vlot. Maar goed de ene dag zegt de andere niet, dus maar stug doorgaan, onderweg heb ik ook nog een paar foto’s gemaakt en het viel mij ook op dat de bestrating op sommige plaatsen heel erg slecht is, met name de Waterpoortsgracht, voor moeilijk lopende mensen zoals ik, is dit een straat om te mijden.

De ouwloapen dachen hef ik probeert om elke dach un eintsju te loapen en de iene dach gaêt ut beter dan de andere. Allienug de laaste twee dachen gaêt ut nyt su ik graag wil. Su wast ok fanmorren, ut gaêt onzeker en ik mut ydere keer oppasse dat ik nyt val. Tog hef ik fanmorren weer un uurke loapen, mar om nou tu sêggen, jonge wat un lol, nou nee, bij elke stoeprane twyfel ik en ok bij ut oversteken fanne straat hef ik moeite. Mar goêt de iene dach seid de andere nyt, dus mar stuch deurgaên, onderwech hef ik ok noch wat fotootsjus maakt en wat mie ok opviel was hoe belabbert sommuge stukken straat dur bijlêgge, met name de Waterpoortsgragt is un dikke puinhoap, as ju moeiluk lope krek as ik, ken ju der beter wechblyve.
donderdag 1 november, 17.00 uur.
Nog steeds pijnvrij aan mijn rechterknie. Vanmorgen voor Ika wat boodschappen gedaan en daarna een eindje gewandeld met een kleine onderbreking bij de expositie Meesterlijk Sneekers. Gistermorgen en gistermiddag heb ik daar ook weer aan de bezoekers het een en ander verteld over de mooie schilderijen. Dan morgen en zaterdag nog en ja, dan wordt de expositie weer gesloten. Leuk om te weten is wel, dat er toch een dikke 4000 bezoekers aan de expositie zijn geweest.

Noch steeds pinefrij an mien regterknibbel. Fanmorren foar Ika wat boatskapkus deen en derna un kuierke maakt met un kotte onderbreking bij de eksposisie Meesterlijk Sneekers. Gistermorren en middach hef ik der ok weer an de besoekers vetelt over de moaie skilderijen. Dan morren en saterdach noch en ja, dan wut de eksposisie weer sloaten. Leuk om te weten is wel, dat dur tog un dikke 4000 dusend besoekers weest binne.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu