okt.2019 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud
oktober.2019.
zondag 13 oktober, 14.00 uur.
Vandaag een optreden van ons koor Rolling Home in het Haske in Joure, ik ben er helaas niet bij, nog steeds heel erg moe en pijn in mijn benen. Heb vanmorgen een heel klein eindje gewandeld, maar ook dat viel me zwaar. Onderweg nog wel een paar foto's gemaakt maar al snel weer naar huis, rust.

fandaach un optreden fan oans koar int Haske te joure, mar ik bin nyt met, noch steeds erg moêt en un hoop pine. Hef fanmorren noch wel un klein hoekje omweest mar ok dat fiel swaar teugen. onderwech noch un paar foto's maakt en gauw weer naar huus, rust.vrijdag 11 e zaterdag 12 oktober, 21.00 uur.
vanmorgen en een gedeelte van de middag in bed gelegen, ik was heel erg duizelig en ontzettend moe. Toch zijn we 's avonds nog uit eten geweest met onze kleinkinderen die ons dit etentje hadden aangeboden, nog voor onze verjaardag. dit was heel gezellig en smakelijk, hier heb ik echt van genoten. zaterdag was een dag met weer regen en ik was niet fit, erg moe en lusteloos, wel hebben we een bakje gedaan bij de Walrus samen met vrien Atze Stoker, maar ik blijf maar moe en heb veel pijn.

vanmorren en un gedeelte fan de middach in bêd leit, ik was erg duselug en veskrikkeluk moêt. Tog binne wu safens noch uut eten weest met de kleinkiendus, die oans trakteerden op un etentsju, noch foar oanse jaardachen, hyr hef ik egt fan genoaten. Saterdach wast weer un dach met feul regen en ik was weer nyt fit, bin erg moêt en lusteloas, we hewwu noch wel un bakje deen bij de Walrus, tegare met un friend fan oans Atze Stoker, mar ik bliêf mar moêt en hef feul pine.

donderdag 11 oktober, 20.00 uur.
Vanmiddag was ik met een aantal stadsgidsen naar het Woudagemaal in Lemmer. Hier was ik nog nooit geweest wel eens met een visbootje voor het gemaal liggen vissen maar nog nooit binnen. Ik vond het indrukwekkend en vooral de hele duidelijke uitleg die de gids ons gaf was geweldig. Je staat er nooit bij stil als je in de verte het gemaal ziet liggen dat, dat ervoor zorgt dat wij hier in Friesland in geval van hoog water, droge voeten houden. Ben blij dat ik mee kon zit nu achter mijn PC met veel pijn maar dat heb ik er graag voor over.
Fanmiddach was ik met un aantal stadsgidsen naar ut Woudagemaal in de Lemmer. Der was ik noch noait weest, wel us met un boatsje der foar leit te vissen, mar noch noait binnen. Ik ston vesteld, wat was dit indrukwekkend, en foaral de dudelukke uutleg die oanse gids gaf. Ju staene dur nyt bij stil as je inne ferte ut gemaal lêggen siên dat, dat dur foar sorgt dat wu in Fryalaan oanse foeten bij hoog water droog houwe. Bin blij dat ik met weest bin, sit nou met feul pine agter de PC, mar hat ut nyt graag misse willen.

zaterdag 5 oktober,20.00 uur.
Vanmiddag samen met Ika en mijn wandelstok naar een drukke Sneeker dweildag in de binnenstad geweest. Dat viel voor mij niet mee, om tussen al die mensen door te struikelen, maar het is gelukt en we hebben dan ook genoten van de verschillende dweilorkesten. we waren er toch dus hebben we samen nog een terrasje gepikt, gezellige drukte.

fanmiddach bin ik tegare met Ika en mien wandelstok naar de drukke Sneeker dweildach inne binnestad weest. Dat fiel foar mij nyt met, om tussen al die meensen deur te strukelen, mar ut is lukt en wu hewwu dan ok genoaten fan de veskillende dweilorkesten, wu waren tog inne stad dus hewwu tegare noch un terraske pikt, gesellug druk.donderdag 3 oktober, 20.00 uur.
De eerste dagen van deze maand oktober zijn voor mij al drukke dagen geweest want het 25 jarig jubileum van ons koor nadert en wel op 9 november. Een van de bemoeienissen van mij zijn, meewerken aan een jubileumboekje 25 jaar Rolling Home. Dat werk bestaat uit o.a. stapels foto albums door bladeren en hiermee pagina's  samen stellen voor dit fotoboek, compleet met tekst, dus druk hierbij komen dan ook nog de digitale foto's. dus veel werk en ik denk daarom hierover de komende weken wel meer. Ook probeer ik nog elke dag met steun van mijn wandelstok een eindje te lopen.
De eerste dachen fan disse maand binne foar mij al drukke dachen weest want ut 25 jaruch jubileum fan oans koar staat dur an tu kommen  en wel op 9 november. Ien fan myn besugheden is, metwerke an oans jubileumboekje 25 jaar Rolling Home. Dat werk bestaet groatendeels uut stapels fotoboeken en digitale foto's deur bladere en dan mut dur noch tekst bijkomme, dus feul werk, kom hyr vat noch wel op terug. Ok prebeer ik elke dach noch un stukje te lopen.
Terug naar de inhoud