okt.2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

oktober 2018.
dinsdag 30 oktober, 18.00 uur.
Vandaag ben ik wat mijn rechterknie betreft, pijnvrij na de injectie veertien dagen geleden, een fijn gevoel. De komende weken ga ik proberen door middel van, indien mogelijk wandelingen, de stijfheid en stramheid, in mijn benen wat minder te maken. Vanmorgen ben ik weer als vrijwilliger bezig geweest bij Meesterlijk Sneekers evenals gistermiddag. Nog tot en met zaterdag is deze expositie van Imke Meester te bewonderen.

Fandaach bin ik wat mien regterknibbel betreft, pinefrij na de injeksie fan veertien dachen leden, un fijn gefoêl. De kommende dachen sal ik prebere deur geregeld tu loapen, ast mogeluk is, de stramme styfhyd in mien benen wat minder tu maken. Fanmorren en ok gistermiddach bin ik weer as frijwillegur besug weest bij Meesterlijk Sneekers. Noch tot en met saterdach is disse ekposisie fan Imke Meester tu bewonderen.

zondag 28 oktober, 17.00 uur.
Gisteravond de verjaardag gevierd van onze jongste dochter, was een gezellige avond/nacht. Onze oudste dochter met de kleinkinderen was er ook, haar verjaardag hebben we vrijdagmiddag gevierd ook hier een gezellig onderonsje. Vanmorgen, eerst uitslapen met een uur extra, wintertijd weer op de klok, heb ik voor het eerst weer zonder rollator een wat langere wandeling gemaakt, deze keer Lemmerweg, stukje Boate Goate en Lemmerweg oost weer naar huis, was best wel moe, maar de pijn in de linkerknie is vrijwel verdwenen. Wel blijven de knieën stijf en stram, wat best vervelend is, maar ik hoop dat het door de komende tijd ook wat beter gaat worden.

Gisterafend de jaardach fiert fan oanse jogste doger, was un geselluge afend/nagt. Oanse ouwste dogter was dur ok met de kleinkiendus, hur jaardach hewwu frydachmiddach fiert ok dat was un geselluch onderoansku. Fanmorren, eerst uutslape met un uur ekstra, wintertyd weer oppu klok, hef ik foar ut eerst weer sonder rollator un wat langere kuier maakt, disse keer Lemmerweg, Boate Goate en deur Lemmerwegoost weer op huus an, was best wel moêt toen ik thûs was. Mar de pine inne linkerknibbel is hast wech. Wel blieve de beide knibbels stram en styf, en dat is best vervelend, mar ik hoop dat dit deur meer loapen de komende tyd ok wel wat beter wurre sal.maandag 22 oktober, 19.00 uur
Vandaag de verjaardag van onze jongste dochter, dus alweer een feestje, alleen vieren we het vandaag niet, natuurlijk wel een beetje, maar aanstaande zaterdag gaan we het samen met vrienden en kennissen vieren. Verder vandaag alles nog net als gister met de medicijnkuur, morgen is het de laatste dag van de pillen en dan maar eens kijken hoe het dan gaat.

fandaach de jaardach fan oanse jongste dogter, dus alweer un feesju, allienug fiere wu ut fandaach nyt, natuurluk wel un bitaju, mar ankommende frijdach gaen wu ut samen met frienden en kennussen fiere. Ferder fandaach alles noch krek as gister met de medisienkuur, morren de laaste dach fan de pillen en dan mar us kieke hoe ut dan weer gaen sal.

zondag 21 oktober,17.00 uur.
Schreef ik vrijdag over de injectie in mijn knie tegen de pijn, dat werkt nog steeds goed, alleen de anti bioticakuur, dat is geen pretje. Mijn hele maag en darmstelsel is in de war, ook heb ik last van keelpijn bij her eten en praten, jammer genoeg kon ik daarom zaterdagavond ook niet mee naar het memorialconcert van Doede Bleeker in Workum. Nog twee dagen van die pillen en hopelijk gaat het dan weer de goede kant op. Vandaag is onze oudste dochter jarig, dus deze week nog een verjaardagsfeestje.

Skreef ik frijdach over de injeksie in mien knibbel teugen de pine, dat gaet noch steeds goêt, allienug de antibioticakuur dat is nyt su nofluk. Mien hele  maag en darmstelsel is inne war, ok hef ik last fan mien keel bij ut eten en praten, jammer genoech kon ik derom  saterdachafend ok nyt met naar ut memorialkonsert fan Doede Bleeker in Workum. Noch twee dachen die rotpillen en dan hoop ik dat ut weer de goeie kant op gaet. Fandaach is oanse ouwste dogter jarug, dus disse week noch un jaardachfeesju.

vrijdag 19 oktober, 17.00 uur.
Was ik zondag nog met popkoor Flair in Sandfirden, het lopen ging toen ook niet zo gemakkelijk meer. Maandag was ik bij de fysiotherapeute en met haar had ik toen een gesprek over de pijn die ik iedere keer in, vooral mijn rechterbeen heb, dit is het been met de kunstknie. Veel hebben we de laatste tijd met therapie niet bereikt. Daarom ben ik dinsdagmiddag bij de huisarts geweest en heb haar gevraagd of ik ook een injectie in de knie kon krijgen. Dit is toen gebeurd en tot nu toe gaat het lopen redelijk pijnvrij. Een nare bijkomstigheid is wel dat ik nu weer een week zware antibiotica pillen moet slikken met vervelende bijverschijnselen. In ieder geval heb ik minder pijn en sinds dinsdag loop ik zonder rollator wel onzeker, maar het gaat weer.

Was ik sundach noch met popkoar Flair in Sandfirden, ut lopen gong toen ok al nyt su makkeluk meer. Maandach was ik bij de fysiotherapeute en met hur hef ik toen un gesprekje hat over de pine die ik iedere keer in, foaral mien regterpoat hef, dit ist been met de kuenstknibbel. Feul hewwu de laaste tyd met therapie nyt bereikt. Derom bin ik dinsdach naar oanse huusdokter weest en hef hur fraagt of ok ok un injeksie inne knibbel krije kon. Dat ik ok gebeurd en tot nou an toe loop ik redeluk pinefrij. Un vefelende bijkomstughied is wel dat ik nou weer un weeklang antibiotica pillen slikke mut met vefelende bijveskiensuls. In ieder gefal hef ik minder pine en sins dinsdach loop ik sonder rollator, wel wankel, mar ut gaet weer.

zondag 14 oktober, 19.00 uur.
Vanmiddag was ik op uitnodiging mee met popkoor Flair. Het koor moest hier samen met de Spilbrekers een optreden in het piepkleine maar mooie kerkje van Sandfirden, het was een leuke muzikale middag. Ik heb hier wat foto’s en een paar filmpjes gemaakt, dit ging niet gemakkelijk want ik kon niet voor het koor langslopen en door mijn slechte lopen kon ik ook niet naar boven, naar het kleine kraakje. Maar al met al is het toch weer aardig gelukt.


Fanmiddach was ik op uutnoadiging met popkoor Flair met, naar Sandfirden, die moesten der tegare met de Spilbrekers optrede in dat piepkleine mar moaie kerkje. Ut was un leuke musikale middach. Ik hef der wat foto’s en un paar filmpkus fan maakt, mar dat viel nyt met,ik kon deur gebrek an ruumte nyt foar ut koar langslope en omdat ik moeiluk loap kon ik ok nyt naar boven naar ut kleine kraakje. Mar al met al ist tog un leuke middach wudden.

zondag 7 oktober, 20.00 uur.
Vandaag voor het eerst weer met ons koor Rolling Home op pad geweest naar Middelie, een plaatsje in Noord Holland om hier voor oud Sneker Jan Kooi een memorialconcert te geven. Het is een fijne en goed verzorgde dag geworden. Voor mij persoonlijk helemaal want voor het eerst sinds april 2017 heb ik voor de pauze weer meegezongen, dus blij.

Fandaach foar ut eerst weer met oans koar Rolling Home op pad weest naar Middelie, un klein plakje in Noordholland om hyr foar oud Sneker Jan Kooi un memorialkonsert tu geven. ui is un fijne en goêt vesorgde wudden, foar mij persoanluk helemaal want foar de pauze ist mie lukt om weer met te singen, dus bliêt.


zaterdag 6 oktober, 19.00 uur.
Vrijdagmiddag mocht ik weer aantreden bij de expositie Meesterlijk Sneekers in de Rabobank om hier de mensen iets te vertellen over de schilderijen. Het was weer een leuke middag al is het toch wel heel anders dan in het atrium. Vanmorgen heb ik eerst een eindje gelopen, dit ging moeizaam met flink wat pijn. Vanmiddag zijn we samen naar de Sneeker dweil dag geweest. Het was goed weer en er waren veel mensen op de been in de binnenstad, ja het was ouderwets gezellig.

Frijdachmiddach mogt ik weer antrede bij de eksposisie Meesterlijk Sneekers in de Rabobank ,om hyr de besoekers weer wat te fetellen over de skilderijen. Ut was weer un leuke middach al ist tog weer heel andus dan in ut atrium. Fanmorren hef ik eerst un eintsju lopen, dit gong moeiluk, flink wat pine. Fanmiddach binne wu tegare naar de Sneeker dweildach weest. Ut was moai weer en dur feul meensen inne binnestad, ut was uwerwets gesellug.woensdag 3 oktober, 17.00 uur.
Vanmorgen heb ik achter de rollator weer een wandeling gemaakt. Deze keer door de binnenstad, ik moest ook een paar kleine boodschapjes doen, een bezoekje aan de bank en daarom dacht ik, kom laat ik het maar proberen. Wel ben ik zo nu en dan wat duizelig maar achter vriend de rollator liep het goed. Onderweg ook nog een paar foto’s gemaakt, wat is Sneek toch mooi. Na een poosje werd ik toch wel moe en om even wat bij te komen ben ik even bij de Rabobank binnen gelopen en heb daar de expositie nog maar eens bekeken, ziet er goed uit.

Vanmorren bin ik agter de rollator kropen en hef un kuierke maakt. Disse keer inne binnestad want ik moest ok wat boatskapkus doên en naar de bank en derom dogt ik, kom laat ik ut mar weer us probere. Wel was ik su nou en dan wat duselug mar agter  friend de rollator gong ut goêt. Onderwech hef ik ok weer us wat foto’s maakt, wat is oans stadsju tog moai. Na un skoftsju wudde ik wel wat moêt en om even bij te kommen bin ik bij de Rabobank binnenlopen en hef der de eksposisie noch mar us bekeken, siêt dur goêt uut.
dinsdag 2 oktober,17.00 uur.
Gister schreef ik al even over de verplaatsing van de expositie Meesterlijk Sneekers naar de hal van de Rabobank. Vanmorgen ben ik even wezen kijken en op een paar nog te verbeteren kleinigheden ziet het er goed uit. Helaas kan ik in ieder geval de komende dagen nog niet aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen, inderdaad ja, ik heb weer een tijdelijk kwaaltje en bij. Ik heb bij tussenpozen wat last van mijn evenwicht orgaan, het blijkt de buis van Eustachius een beetje verstopt is, dus weer eventjes een beetje kalmpjes aan.

Gister hef ik al skreven over de veplaatsing fan de eksposisie Meesterlijk Sneekers naar de hal fan de Rabobank. Fanmorren hef ik der even keken en op wat kleinugheden na, die noch verbetert wudde siêt ut dur goêt uut. Jammer genoech ken ik dur de kommende dachen nyt wese om besoekers te ontfangen, juust ja, ik hef dur weer un tydeluk kwaaltsju bij. Ik hef su nou en dan wat last met mien evenwigtsorgaen, ut bliekt dat de buis fan eustachius vestopt sit, dus mar weer eefkus kalm an.

maandag 1 oktober,17.00 uur.
Alweer een nieuwe maand, veel op mijn dagboek schrijven, doe ik momenteel eigenlijk ook al niet. Dit is geen luiheid, maar eerlijk gezegd, ik beleef niet zo heel veel. Actief ben ik toch echt nog wel. Al is het wel beperkt. De afgelopen weken ben ik bijvoorbeeld veel bij de expositie Meesterlijk Sneekers geweest, geregeld was ik daar zowel in de morgen en middaguren te vinden om de bezoekers te vertellen over de personen die geschilderd zijn door Imke Meester. Gister was de laatste dag van de expositie in het Atrium. Vandaag is de complete expositie verplaatst naar de Rabobank waar de schilderijen nog tot eind oktober te bewonderen zijn. Verschillende keren, door pijn en andere lichamelijke probleempjes, heb ik de afgelopen tijd moeten afhaken zo ook vandaag. Hopelijk knapt het allemaal de komende dagen weer wat op zodat weer wat actiever kan zijn.

Alweer un nieuwe maand, feul op myn dachboek skrieve, doên ik opt ogenblik ok al nyt. Nyt dat ik lui bin, mar eerluk seit, ik beleef nyt su heel feul. Aktief bin ik egt noch wel, al ist wel wat beperkt. De ouwloapen weken bin ik bijfoarbeeld smorrens en smiddachs feul bij de eksposisie Meesterlijk Sneekers weest om de besoekers der tu vetellen over de meensen die deur Imke meester skildert binne. Gister wast de laaste dach fan de eksposisie in ut Atrium. Fanddaach is de komplete exposisie veplaatst naar de Rabobank en der binne de skilderijen noch tu siên tot ut eint fan de maand oktober. Feskillende keren hef ik, deur pine en andere ligaamelukke probleemkus afhake mutten, su ok fandaach. Hopeluk knapt ut allemaal gauw weer wat op sudat ik dan weer wat aktiefer wese kan.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu