sept.2019 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud
september.2019.
zondag 29 september, 19.00 uur.
Vanmiddag zijn we met ons koor voor een optreden naar Bloemketerp in Franeker geweest, samen met Gurbe Douwstra. Het was het tweede concert in het kader van ons jubileumjaar.De zaal was heel goed bezet en het was voor ons en voor Gurbe, leuk publiek. ik heb weer genoten van dit optreden, en heb zelf de hele drie kwartier dat Rolling Home moest optreden meegezongen in het koor. Lichamelijk vraagt dit wel veel van me,maar het plezier wat ik er aan beleef maakt heel veel goed. Mijn lopen gaat erg pijnlijk en zeker na het optreden dan heb ik twee dagen nodig om de pijn weer wat te onderdrukken, maar dat heb ik er graag voor over.
Fanmiddach hewwu met Rolling Home en Gurbe Douwstra, int kader fan oans jubileumjaar un optreden hat in Bloemketerp in Franeker. Ut was weer un geslaagd optreden zu wel foar oans koar as foar Gurbe, ik hef selfs ut hele optreden fan oans koar sraende in ut koar met songen. Ligameluk vraagt ut feul fan mij, mar de lol die ik dur an beleef maakt mie gelukkug. myn loapen gaet steeds moeilukke en is pynluk en seker na sun optreden, dan hef ik seker twee dachen noadug om de pine te onderdrukken, mar dat hef ik dur graach foar over.


dinsdag 24 september, 17.00 uur.
Alweer een week voorbij met weinig of haast geen belevenissen. Alleen zaterdag 21 september heb ik het druk gehad met de organisatie van het Shantyfestival, en ik heb ervan genoten. Het weer was prima, er waren leuke koren en veel publiek. De dagen erna, ook vandaag, moet ik dan wel kalmpjes aan doen want ik ben dan erg moe, en vooral het been met de ischias geeft veel pijn. Daarom de komende dagen maar weer een beetje rustigjes aan.
Alweer un week om met hast gjin belevenissen. Allienug saterdach 21 september hef ik ut druk hat met de organisasie fan ut Sjantifestival, en ik hef dur fan genoaten. Ut weer was pragtug, dur waren leuke koaren en feul publiek. De dachen derna, ok fandaach mut ik ut dan weer belije want dan bin ik erg moêt, en foaral die poat met ischias geeft un hoap pine. Derom de kommende dache mar weer wat kalm an.maandag 16 september, 17.00 uur.
Vandaag eindelijk een bezoek gebracht aan de revalidatie-arts en de KNO-arts. Ik kan heel kort zijn over dit bezoek, zowel aan mijn benen, als aan mijn keel is weinig meer te doen. Aan mijn lopen kan misschien nog iets veranderen en beter worden als de ischias verdwenen is en door regelmatig een klein rondje lopen plus het gebruik van pijnstillers en dat is het wel zo ongeveer. In januari moet ik dan maar weer eens terugkomen en dan maar hopen dat het allemaal een beetje pijnvrij is.

Fandaach eindeluk un besoekje brogt an de refalidasiedokter en de KNO arts. Ik kan kot wese over dit besoekje, su wel myn benen as myn keel in nyt feul meer tu vebeteren. An ,myn lopen kan misskien noch un bitsju verandere en beter wudde as de ischias over is, en deur regelmatug un klein blokje om te lopen plus ut gebruuk fan pinestillers en dat is su wel ongefeer. In janewarie dan mar us terg komme om tu kieken hoe ut dan gaet, en dan mar hope dat ut wat pinefrij wut.


Terug naar de inhoud