september 2017 - Welkom In Sneek.

Welkom op het Hoogend.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

September 2017
vrijdag 29 september, 17.00 uur.
Het wordt een beetje vervelend, mijn dagboek want veel beleef ik dagelijks niet. Het is meestal een wandelingetje doen en een boodschapje, wat lezen en met de computer prutsen, zo ook vandaag. Maar morgen ga ik voor het eerst sinds lange tijd weer een dag met Rolling Home op pad, naar Purmerend. Hier moet ons koor drie keer optreden. Natuurlijk kan ik geen drie keer meedoen, hopelijk gaat het mij lukken om van de drie keer één keertje mee doen. Bij een vriend van mij, die daar woont kan ik in de middag wel een uurtje rusten. Hoe het mij morgen allemaal is vergaan horen jullie dan zondag wel.

Ut wut un bitsju vervelend, dat dachboek fan mij want feul beleve doên ik overdach ok al nyt. Ut is meestentieds un kuierke make en un boatskapku doên, wat lese en wat met de kompjoeter omprutse, su wast fandaach ok weer. Mar morren gaen ik foar ut eerst sins lange tied weer un dach met Rolling Home op pad, naar Purmerend. Hyr mut oans koar drie keer optrede. Natuurluk kan ik gjin drie keer met doên, hopeluk lukt ut mie om iên keer met tu doên. Bij un friend fan mij die er woant kan ik inne middach wel even un knipperke doên. Hoe ut morren allemaal met mie gaen is dat hore jimme sundach dan wel.


donderdag 28 september, 19.00 uur.
De afgelopen dagen weinig nieuws. Dinsdagmorgen heb ik met nog twee oud-voorzitters van R.H. zitten brainstormen over het 25-jarig bestaan van ons koor. Dit is pas in 2019 maar toch zijn we alvast begonnen met wat plannetjes op papier te zetten. Verder mijn dagelijkse wandeling en maar weer een beetje rust genomen, was weer een dag met een moe gevoel. Gister en vandaag ging het weer een stuk beter, daarom beide dagen een eind gewandeld en vanmiddag ben ik een paar uur bezig geweest met ons clubblad Effe Luistere.

De ouwlopen dachen hast gjin nieuws. Dinsadchmorren hef ik met noch twee oud-foarsitters fan R.H. sitten te brainstormen over ut 25 jarug bestaen in 2019 fan R.H. Su fer ist natuurluk noch lang nyt mar wu binne alfast begonnen om us wat op papier te setten. Ferder mien dagelukse kuierkus en mar mar weer us wat rust nomen, ut was weer sun dach fan moêd wesen. Gister en fandaach wast weer un stuk beter beide dachen lekker wat kuiert en fanmiddag bin ik un paar uur besug met ut klupblad fan Rolling Home, Effe Luistere.

maandag 25 september,19.00 uur.
Vandaag een drukke dag, om negen uur was er de dame van de trombosedienst voor het bloedprikken.  Kwart voor elf stond mijn buurman klaar om samen met mij naar de kapper te gaan, in mijn geval was dat meer dan nodig. Vanmiddag om halfdrie stond onze dochter voor de deur om samen met mij naar de cardioloog te gaan. De cardioloog was tevreden zo het nu met mij gaat. Toch hebben we vanmiddag afgesproken dat ik binnenkort nog een keertje word opgenomen voor het plaatsen van een ICD, dit is een defibrillator die onderhuids wordt ingebracht, dit om de kans op een hartinfarct te verkleinen.

Fandaach un drukke dach, om negen uur stond un dame fan de trombosediênst foar de deur om bloêd te prikken. Kwat foar elf was der mien buurman wer ik altied met naar de kapper gaên en dat was in myn gefal ok wel noadug. Fanmiddach om half drie was der oanse dogter Janet, der bin ik met naar de cardioloog weest. De cardioloog was tefreden su ut nou met mie gong, mar tog is der afsproken dat ik binenkot noch un keerke opnomen wudde sal foar ut plaatsen fan un ICD, dit is un defibrilator die onderhuuds an brogt wut, dit om un kaans op un hartinfarct tu vekleinen.

zondag 24 september,17.00 uur.
Vanmorgen, ik schoof de gordijnen open en daar ontdekte ik een rijtje kleine zwammen. Na de koffie, ben ik eens gaan kijken of ik nog wat meer zwammen kon fotograferen, en jawel, op het veemarktterrein in de grasstroken stonden verschillenden soorten, waar ik er een paar van heb gefotografeerd. Op de teruweg naar huis ontdekte ik door de spijlen van een hek nog een stukje Sneek uit het verleden.Vanmiddag zijn Ika en ik samen een eindje gaan wandelen. Op de Oosterdijk was het jaarlijkse straatkaatsen. Veel belangstelling was hier niet voor, er waren drie perken uitgezet, maar fanatiek gespeeld werd er niet, wel waren de meeste kaatsers verkleed wat wel een leuk gezicht was.

Fanmorren skoof ik ut gedien open en der ontdekte ik un rijtsju kleine swammen. Na de koffie dogt ik, ik gaen us kieken of dur noch meer zwammen binne die ik fotografere ken. En ja hoar, op ut veemerkterrein in de grasstroken stonnen veskillende soarten, der hef ik toen un paar fan oppu foto setten. Oppu tergwch naar huus ontdekte ik deur de spijlen fan un hek, noch un stukje Sneek uut ut verleden. Fanmiddach binne Ika en ik noch un eintsju te kuieren weest. Op ut Oasterdiek was ut jaarlukse straatkaatsen, feul belangstelling was dur nyt foar, dur waren drie perken uutsetten, mar fanatiek speult wudde dur nyt, wel waren de meeste kaatsers verkleed en dat was wel un leuk gesigt.zaterdag 23 september,17.30 uur.
Het was vandaag weer een mooie dag. Vanmiddag was het ook gezellig druk in de binnenstad en op de Marktstraat waren de terrassen goed bezet. Hier speelde ook het Stedelijk muziekkorps wat natuurlijk ook weer wat extra publiek trekt. Zelf heb ik vanmorgen weer een eindje gewandeld en zoals elke zaterdag combineer ik dat met wat boodschapjes doen op de markt, het is wel wat eentonig, maar ja, ik moet bewegen, dus is dat meestal wandelen.

Ut was fandaach weer un moaie dach. Fanmiddach wast ok gesellug druk inne binnestad en de  terraskus oppu Marktstraat waren flink beset. Hyr speulde ok ut Stedelijk muziekkorps wat natuurluk ok weer wat publiek trekt. Self hef ik fanmorren weer un eindsju kuiert en su as elke saterdach kombineer ik dat dan met wat boatskapkus doên oppu merk, ut is wel wat eentoanug, mar ja, ik mut bewege, dus is dat meestal kuiere.

Zonder zijn vrolijke pronk is Sneek zichzelf niet

Vandaag in de Leeuwarder courant. het interview is van een paar weken eerder, hopelijk wordt de waterpoort het mooiste gebouw van Friesland.

De verkiezing tot It moaiste fan Fryslân is volop gaande. De Friese bevolking selecteerde dit voorjaar de tien mooiste gebouwen en plekken van de provincie. Op de website itmoaistefan.frl kan nu worden gestemd op deze tien, zodat een top drie overblijft. Deel 8: de Waterpoort in Sneek.
Noem de Hoogendsterpijp en het hart van een echte Sneker begint sneller te kloppen. Terwijl elke andere sterveling waarschijnlijk zijn schouders zal ophalen. Maar wanneer de andere naam van Sneeks bekendste bouwwerk wordt genoemd weet iedereen direct waar het over gaat: de Waterpoort. Een icoon, befaamd tot ver over de grens, door menig Sneeker trots als bumpersticker op de auto geplakt. Beeldmerk van een bekend kledingmerk en onderdeel van menig bedrijfslogo in de Waterpoortstad.
Net zo goed ‘as echte Liwwadders altyd weer die Oldehove sien mutte’, zo kunnen echte Snekers niet zonder hun Waterpoort. Harm Rozenberg is er zo een. ,,Dan word ik onwennig.’’ De stadsgids van Sneek hoeft het raam van zijn monumentale woning aan het Hoogend maar uit te kijken of daar staat hij: zijn geliefde monument.
Monumentdeskundigen schreven het in 1876 al: ,,Ieder die in Sneek aankomt, wordt aangenaam getroffen door het vrolijke, het inderdaad teekenachtige en vriendelijke aanzien hetwelk dit nederig gebouwtje bij ‘t inkomen der stad aanbiedt en aan de geheele omgeving meedeelt.’’ De Waterpoort is dartel, weelderig, speels en vrolijk dus. Een beetje zoals de Snekers zelf, vindt Rozenberg.
De poort is niet geschikt om kwaadwillende legers met kanonnen tegen te houden, maar diende vanaf het begin als visitekaartje. ,,De stad wilde ermee laten zien hoe rijk ze wel niet was. Daarom werd het een heel sierlijk, een beetje protserig gebouw’’, vertelt Rozenberg.
Een prestigepoort dus en geen vechtpoort. Toch maakte het deel uit van de verdedigingswerken van Sneek en werd gebruikt om gespuis en ongewenst volk buiten de stad te houden.
De stadswallen die rond het alsmaar uitdijende Sneek waren aangelegd werden in 1530 bekleed met een muur. In die stenen bescherming werden verdedigbare doorgangen gemaakt: twee landpoorten -de Noorderpoort en de Oosterpoort- en vijf toegangen over het water, pijpen onder de aarden stadswallen door. In 1613 werd op de Hoogendsterpijp als enige een waterpoort gebouwd.
Voor de waterpoort ligt De Kolk, de vroegere haven van Sneek voor schepen die naar Stavoren en de Zuiderzee voeren. In de tijd dat vervoer over land nog moeizaam was met onverharde wegen vond het meeste vervoer over water plaats. Sneek was goed toegankelijk over de Geau, Ald- en Wâldfeart en de Frentsjerterfeart en was daardoor een niet te vermijden spin het waterweb van Friesland.
Het poortgebouw op de Hoogendsterpijp werd gebouwd in Hollandse renaissancestijl. Het kreeg twee torens met puntdaken en een tussenliggende loggia en poortwachtershuis. In totaal heeft Sneek drie poortwachters gehad, bekendste is Sijmen Douwes. Hij was waarschijnlijk schoenlapper en deed het wachtwerk erbij. In ruil daarvoor mochten hij, zijn vrouw en zes of negen kinderen kosteloos in de poort wonen. Douwes moest dagelijks om vijf uur ‘s ochtends het hekwerk dat de doorvaart verhinderde optrekken en ‘s avonds om tien uur neerlaten. Maar Douwes was een dronkenlap en verzaakte regelmatig. Eerst volgden reprimandes van het stadsbestuur, later boetes en uiteindelijk ontzetting uit zijn ambt.
Het had niet veel gescheeld of de Waterpoort was met de grond gelijk gemaakt. Rond 1875 werd het pand bouwvallig. Het vaarverkeer veranderde met de intrede van veel grotere stoomschepen. De politieke druk nam toe om het verouderde en nutteloze bouwwerk te slopen. Maar een oproep van monumentenbeschermers om zuiniger te zijn met cultureel erfgoed, steun van Snekers die hun geliefde toren wilden behouden en een rijkssubsidie werd het tij gekeerd en het icoon gerestaureerd.
Gids Rozenberg gaat standaard met zijn groepen naar de Waterpoort. In het oude wachthuis vertelt hij kleurrijk over de geschiedenis van de stad en zijn roemruchte poort. Voor hem is het duidelijk. de Waterpoort is met stip Frieslands mooiste. ,,Er is niks in deze provincie dat maar in de verste verte hier op lijkt. Sneek ís de Waterpoort. Daarzonder zou de stad zichzelf niet zijn.’’
ELIZABETH VOGELZANG


donderdag 21 september, 17.00 uur.
Goed weer vanmorgen voor een wandeling, deze keer een ietsje langer dan ik normaal doe, ik wil graag weer als het kan meer wandelen en daarom probeer ik steeds een eindje verder te wandelen. Vanmorgen ben ik een uur onderweg geweest en geloof me maar, dat kan ik dan later merken. Niet alleen ben ik dan flink moe, maar ook heb ik veel pijn vooral in mijn linkerbeen, maar ook mijn rechterbeen met de kunstknie is dan pijnlijk, maar ja, als je niets probeert weet je ook niet wat je kan, dus geloof me maar ik ga binnenkort anderhalf uur wandelen, wanneer dat zien we nog wel eerst moet de pijn weer wat verdwenen zijn. Verder ben ik druk bezig wat ruimte in mijn verzameling boeken te maken, dus nog genoeg te doen.

Goêt weer fanmorren foar un kuierke, disse keer us wat langer dan anders, ik wil graach weer wat langere kuierkus make en derom probeer ik steeds wat langer te lopen. Fanmorren bin ik un uur onderwech weest, en loaf mie mar, dat kan ik dan derna wel merke. Nyt allynug bin ik flink moêt, mar ok hef ik dan flink pine foaral in myn linkerpoat,mar mien regterpoat met de kuenstknibbel is ok pynluk. Mar ja, as ju niks uutprobere wete ju ok nyt wat je wel of nyt kenne, geloaf mie mar dat ik fandaach of morren anderhalf uur onderwech bin, wanneer dat siên wu noch wel eerst mut de pine weer wat fut wese. Ferder bin ik druk besug met  ruumte maken in mien vesameling boeken, dus eerst noch genoech te doên.dinsdag 19 september, 17.00 uur.
Vanmiddag kreeg ik een mailtje met daarin het artikeltje over het mooiste gebouw van Friesland, hopelijk de waterpoort, wat aanstaande vrijdag in de Leeuwarder courant verschijnt. Ook is er in het mailtje vermeld dat er nog een foto bijkomt, maar eens kijken vrijdag. Gisteravond tijdens de wekelijks repetitie van Rolling Home werden we getrakteerd op een stukje oranjekoek van de winnende bakker, Bootsma uit de Knipe, nou beste mensen doe mij maar een stukje oranjekoek van bakker de Haan.

Fanmiddag kreech ik un meeltsju me derin ut atikeltsju over ut moaiste gebouw fan friesland, hopeluk de waterpoort, wat anstaende frijdach in de Liwadder krante veskient. Ok ston dur in ut berigje dat dur un moaie foto bijkomt, frijdach mar us even kieke. Gisterafend tiedus oanse wekelukse rippetisie fan Rolling Home wudden wu trakteert op un stukje oranjekoek fan de winnende bakker, Bootsma uut de Knipe, nou beste minsen, geef mij mar un stukje oranjekoek fan bakker de  Haan.

maandag 18 september,17.00 uur.
Vandaag ook weer een dag met bewolking zo nu en dan wat zon en op zijn tijd een regenbuitje. Vanmorgen een eindje gewandeld, niet erg lang want er zou een fotograaf komen om mij te fotograferen bij de waterpoort. Deze foto komt denk ik deze week in de krant bij het mooiste gebouw van Friesland, de waterpoort natuurlijk. Na deze fotosessie, wat worden er een hoop foto’s gemaakt voor een fotootje in de krant, snel weer naar huis want er stond een werkman van Empatec op mij te wachten, deze zou mijn douchestoeltje plaatsen en daar moest ik bij zijn voor de juiste hoogte. Wat ben ik toch een rijk man, een eigen hoekje op de bank in de huiskamer, een stoeltjeslift en een eigen douchestoeltje, man, wat wil je nog meer. Vanavond word ik door Hans opgehaald voor repetitie van Rolling Home.

Fandaach ok weer sun dach met bewolking, su nou en dan un sontsju en op sien tied un regenbuike. Fanmorren un eintsju kuiert, nyr su fer want dur su un fotograaf komme om mij bij de waterpoort oppu foto tu setten. Disse foto komt dink ik disse week inne krante bij ut moaiste gebouw fan Frieslân, de waterpoort natuurluk. Na disse fotosessie, wat make su un huste foto’s foar iên plaatsju in de krante, gouw weer naar huus want der ston un timmerman fan Empatec op mij te wagten. Disse man kwam mien douchestoeltsju plaatsen en der moest ik bijwese foar de goeie hoogte. Wat bin ik tog un riek man, un eigen hoekje oppu bank inne huuskamer, un stoêltsjulift en un eigen douchestoeltsju, man wat wil ju noch meer. Fanavend haalt Hans mij weer op foar ripetisie fan Rolling Home.


zondag 17 september,20.00 uur.
Vanmorgen en vanmiddag hebben we leuk bezoek gehad. Vanmorgen onze jongste dochter Janet, met Kes en vanmiddag onze oudste dochter Tico, met Isa, haar dochter. Tussen beide bezoekjes door heb ik een wandeling door de binnenstad gemaakt en hier en daar een fotootje gemaakt. Al met al weer een leuke zondag, hier kan ik genieten.

Fanmorren en fanmiddach hewwu leuk besoek hat. Fanmorren oanse jongste dogterJanet, met Kes en fanmiddach oanse ouwste dogter met Isa, hur dogter. Tussen beide besoeken deur hef ik mien kuierke maakt deur de binnestad en hyr en der un fotootsju maakt. Al met al weer un leuke sundach, wer ik fan genyte ken.

zaterdag 16 september,20.00 uur.
Vandaag een donkere dag en om een uur of vier begon het ook wat te regenen. Eigenlijk had het shantyfestival nog haast wel door kunnen gaan tot ongeveer vier uur, maar ja, je moet op een gegeven moment een beslissing nemen, daar is niks aan te doen. Vanmorgen voor Ika, medicijnen en bloemen gehaald, ook nog wat groente en fruit meegenomen, ik was toch in de buurt. Een ander nieuwtje is dat ik zonder rollator heen en terug naar een winkel aan de Oude Koemarkt , A-computers, ben gelopen en dat ging redelijk goed. Vanmiddag zag ik dat de spits van de Katholieke kerk in de steigers stond, morgen maar even een foto van maken.

Fandaach un donkere dach en om un uur of vier ok noch wat regen. Eigeluk hat ut shantyfestival tot vier uur noch wel deur gaen kennen, mar ja, ju mutte op un gegeven moment un besluut nimme, der is nou ien keer niks an tu doên. Fanmorren foar Ika medisienen en bloemen haalt ,geliek ok mar wat groênte en fruit metnomen, ik was toch inne buurt. Un ander nieuwstju is dat ik fanmorren sonder rollator heen en terug naar un winkel op de Oude Koemarkt, A-kompjoeters lopen bin en dat gong redeluk goêt. Fanmiddach sach ik dat de spits fan de Katholieke kerk in de steigers ston, der sal ik morren even un fotootsju fan make.

vrijdag 15 september,17.00 uur.
Gister geen dagboek, er was ook geen nieuws, het was slecht weer. Tussen de buien door hebben Ika en ik wat boodschappen gedaan en verder ben ik wat aan het rommelen geweest met de computer. Vandaag was het een stuk beter weer dan gister, daarom heb ik vanmorgen een flink eindje gewandeld door de binnenstad en gelijk ook maar een paar boodschapjes gedaan. Vanmiddag heb ik een hele poos aan de telefoon gehangen, namelijk, alle shantykoren die morgen mee zouden doen met het shantyfestival moesten afgebeld worde. De commissie heeft namelijk besloten, gezien het slechte weer wat ervoor morgen wordt verwacht, om het festival af te gelasten. Dat is nog niet eerder gebeurd in Sneek. De mensen van de verschillende koren hadden er alle begrip voor, maar ja, het is jammer.

Gister gjin dachboek, dur was ok gjin nieuws, ut was slegt weer. Tussen de buien deur hewwu Ika en ik wat boatskapkus den en ferder bin ik wat ant rommelen weest agter de kompjoeter. Fandaach wast weer un stuk beter, derom hef ik fanmorren un flinke kuier maakt deur de binnestad en geliek ok wat boatskapkus deen. Fanmiddach hef ik de hele middch an de tillefoan hongen, ik moest alle shantykoaren die morren met doên suden an ut shantyfestival inne binnestad ouwbelle. De kommissie het nameluk besloaten, gesien ut minne weer wat dur verwagten wut, om ut festival ouw te lassen. Dat is in Sneek noch nyt eerder gebeurd. De meensen fan de veskillende koaren hadden dur trouwus alle begrip foar, mar ja, ut is jammer.

woensdag 13 september, 19.30 uur.
En vervelende dag vandaag, storm en geregeld veel regen, ben dan ook niet buiten geweest, dus ook geen nieuws. Alleen dan nog dat we de hele middag ook geen telefoon hadden, pas tegen zeven uur waren we weer bereikbaar.

Un vefelende dach fandaach, un dikke storm en sware regenbuien, ik ben dan ok nyt buten weest, dus ok gjin nieuws. Allienug dan noch dat wu de hele middach ok gjin tillefoan hadden, pas om un uur of zeven waren we weer berykbaar.


dinsdag 12 september, 17.30 uur.
Vandaag een jongedame op visite gehad, zij was verslaggeefster van d Leeuwarder courant. Zij kwam voor een gesprekje over de waterpoort, dit in het kader van, de mooiste gebouwen van Friesland. Het is een leuk gesprek geweest en ik heb geprobeerd om haar te vertellen waarom de waterpoort het mooiste gebouw moet worden. We zullen maar eens afwachten hoe het artikel in de krant verschijnt. Op wat kleinigheden na, is onze douche nu dan eindelijk klaar. Op een wandelingetje na, waren dit mijn belevenissen van vandaag.

Fandaach un jongedame op visite hat, zij was veslaggeefster bij de Liwwadder krante, en su wu graach met mij un praatsju hewwu over de waterpoort, dit int kader vanut moaiste gebouw in Friesland. Ut is un leuk gesprekje weest en ik hew probeert hur tu vetellen werom de waterpoort ut moaiste gebouw wurre mut. We salle mar us afwagte hoe ut artikeltsju in de krante komme sal. Op wat kleinughiedsjus na, is oans douche ok eindeluk klaar. Dan noch un klein kuierke fanmorren en dat wast su ongefeer foar fandaach.

maandag 11 september, 17.00 uur.
Vandaag een rommelige dag bij ons. Vanmorgen de monteurs voor het sanitair, en vanmiddag weer iemand van het aannemersbedrijf om het timmer en tegelwerk te voegen, dit wordt morgen afgemaakt. Maar nu we eens rondkijken in onze doucheruimte dan ontbreekt er nogal het een en ander. Geen houder voor een closetrol, geen haken voor handdoeken, nieuwe ongeverfde deurposten en nog wat kleinigheden. Ik heb hierover met de aannemer gebeld, dus maar eens afwachten, maar ja dan denk je wel bij jezelf, waarom niet in een keer goed.

Fandaach un rommelug dachju bij oans. Fanmorren de monteurs foar ut sanitair, en fanmiddach weer un man fan ut annimmersbedrief om ut timmer en tegelwerk te foegen, dit salle su morren ouwmake. Mar nou wu su us rontkieke in oanse doucheruumte dan ontbreekt dur noch wel ut ien en ander. Gjin houwer foar un closetrol, gjin haken foar handdoeken nieue noch ongeferfde deurposten en su noch wat kleinugheden. Ik hef derom met de annimmer belt, dus mar us afwagte, mar ja dan dinke ju bij jeself werom nyt in ien keer goêt.


zondag 10 september,17.00 uur.
Was het vanmorgen nog goed weer voor een wandelingetje, nu op het moment wanneer ik dit schrijf veranderd het weer snel en begint het ook al weer wat te regenen. Vanmorgen heb ik een wandelingetje gemaakt door Lemmerweg oost, de wijk waar wij onze eerste woning kregen in 1963. Onze woning van toen bestaat al niet meer is ondertussen alweer afgebroken. Al wandelend door de Pieter Sikkesstraat, de straat waar ons huis eens stond, dacht ik even terug aan die jaren, een nieuw huis met als buren, net als wij, pasgetrouwde stelletjes, maar ook wel gezinnen met opgroeiende kinderen, ja, waar zijn die jaren gebleven, toen jong, nu oud met beginnende gebreken. Over de Lemmerweg ben ik daarna terug naar ons knusse oude huisje op het Hoogend, waar ik me samen met Ika thuis voel.

Wast fanmorren noch goêt weer foar un kuierke, nou op dit moment wanneer ik dit skriêf verandert ut weer snel en regent ut su nou en dan ok al. Fanmorren bin ik us deur Lemmerweg oost kuiert, de wyk wer wij oanse eerste woaning kregen in 1963. Oanse woaning fan toen bestaat al nyt iens meer en is ondertussen ouwbroken. Al kuierend deur de Pieter Sikkesstraat, de straat wer oans huus ooit staen het, dagt ik even werom an die jaren, un nieuw huus, met as buren, krek as wij ,krek trouwt ,mar ok met gezinnen met opgroeiende kiendus, ja wer binne die jaren bleven, toen jong, nou oud met beginnende gebreken. Over de Lemmerweg bin ik derna terug kuiert naar oans knusse en ouwe huuske op ut Hoogend, wer ik mie tegare met mien Ika thûs foêl.

zaterdag 9 september,18.00 uur.
Vanmorgen, natuurlijk trof ik weer een regenbui, was ik naar de markt om het wekelijkse bosje bloemen, dus maar gauw weer naar huis. Vanmiddag was het een stuk beter weer. Samen met Ika zijn we naar de Uitmarkt geweest. Hier was het gezellig druk, allemaal kraampjes, en muziek, de traditionele aftrap van het nieuwe culturele seizoen in Súdwest-Fryslân, de kraampjes en de podia stonden opgesteld op de Kerkgracht en op de Westersingel bij het theater. Mede door het mooie en droge weer was het er flink druk. We hebben echt genoten van het gezellige sfeertje. Ik ben wel erg moe geworden want ja, je kan niet stevig doorlopen dus het is slenteren en iedere keer wordt je staande gehouden door vrienden en bekenden die naar je gezondheid informeren. Dus straks maar lekker in een luie stoel.

Fanmorren, natuurluk trof ik weer un regenbui, was ik oppu merk foar ut wekelukse bloemke, dus mar gauw weer naar huus. Fanmiddach wast un stuk beter weer. Tegare met Ika binne wu naar de Uitmarkt weest hyr wast gesellug druk, allemaal kraamkus en mesiek, de tradisionele start fan ut nieuwe kulturele seizoen in Sûdwest Fryalân, de kraamkus en podiums stonnen opsteld oppu Kerkgracht en oppu Westersingel bij ut teater. Met deur ut moaie en droge weer wast flink druk. Wu hewwu egt genoaten fan ut geselluge sfeerku. Ik bin wel erg moêt wudden, want ja, ju wudde hyltieden staende houden deur frienden en bekenden die naar je gesondhied frage, en ju kenne nyt stevug deurlope, dus ut was egt slentere. Derom straks mar lekker in un luie stoêl.vrijdag 8 september,16.00 uur.
Rients Gratama, overleden op 85-jarige leeftijd, een groot Fries artiest. Rients heeft in 2011 nog samen met ons koor Rolling Home opgetreden. We gingen toen op tournee met de muzikale show Celtic Live, hierin was Rients de verteller. Nog altijd heb ik, en ik denk, veel mannen van ons koor nog mooie herinneringen. Het was geweldig om samen met deze man op het podium te staan. Heb daarna nog wel een paar keer contact met hem gehad. Tijdens mijn ziekte, in die tijd was Rients ook al ziek, kregen Ika en ik nog een nieuwjaarswens van hem en zijn vrouw Carla. Rients R.I.P.

Riets Gratama.overleden oppu leeftied fan 85 jaar, un groate Friese artiest. Rients het in 2011 noch tegare met oans Koar Rolling Home optreden. We gongen toen op toernee met de musikale show, Celtic Live, hierin was Rients de veteller. Noch altied, en ik dink, feul mannen fan oans koar hewwu hyr noch moaie herinneringen an. Ut was geweldug om met disse man op ut podium te staen. Hef derna noch veskillende keren wel us kontakt met um hat. Tiedus mien siekte, Rients was toen ok al ziek, kregen Ika en ik noch un moaie nieuwjaarsweens fan hem en sien frouw Carla. Rients R.I.P.


donderdag 7 september,17.00 uur.
Vanmorgen om kwart voor acht ging de bel. Ik sliep nog heerlijk, er zou niemand komen voor de douche. Gauw uit he raam kijkend en ik zag tot mijn verbazing twee werklui staan. Ik snel naar beneden in pyjama, nou snel, traplift snel wel te verstaan. De heren kwamen nog wat voorwerk doen want de tegelzetter was onderweg. Wij ons snel aangekleed, de beide mannen binnen gelaten, konden die alvast beginnen. Na een uur waren ze klaar en toen was het wachten op de tegelzetter. Nou die kwam dan zojuist16.45 uur. De heren zijn ondertussen weer vertrokken met de mededeling, morgenvroeg om halfacht gaan we aan de slag, ben benieuwd.

Fanmorren om kwat foar agt gong de bel. Ik sliep noch as un blok, dur su ommers nyt iên komme foar de douche. Gauw uut ut raam kiekend sach ik tot mien verbasing twee werklui staen. Ikke snel naar beneden inne piejama, nou snel, traplift snel dan. De mannen kwamen noch wat foarwerk doên want de tegelsetter was onderwech. Wij oans gauw anklede, de beide mannen binnen laten, die konnen alvast mar beginne. Na un uurke waren su klaar en toen wast wagten oppu tegelsetter. Nou die kwammen su krekt 16.45 uur. De mannen binne ondertussen ok al weer fut met de mededeling, morrenfroech om half agt binne we dur, ut sal mij benieuwe.


woensdag 6 september, 18.00 uur.
Vandaag een rustige dag, geen timmerlui, geen tegelzetter of elektricien, niemand. Dus niet vroeg uit bed. Vanmiddag samen met Ika wat boodschappen gedaan en bij de stadsherberg, moeke Jikke, een kopje koffiegedronken. Van het ziekenhuis hoorde ik dat ik niet naar hartrevalidatie hoef, maar dat ik revalidatie voor mijn been moet hebben, dus morgen maar eens op zoek naar een therapeut. Dat was het voor vandaag.

Fandaach un rustug dachje, gjin timmerlui, gjin tegelzetter of elektricien, nyt iên. Dus ok nyt froeg uut bed. Fanmiddach hef ik tegare met Ika wat boatskapkus deen en bij de stadsherberg, moeke Jikke, un kopku koffie dronken. Fant siekenhuus hoarde ik dat ik gjin hartrevalidasie hoefde, mar dat ik fysio foar mien poat hewwu mut, dus morren mar us op soek naar un therapeut. Dat ist dan foar  fandaach.

dinsdag 5 september, 17.30 uur.
Vandaag zijn ze met twee man weer druk bezig geweest met onze badruimte. Tegen twaalf uur was het voorbereidende werk klaar en nu is het wachten op de tegelzetter, dat wordt donderdag of vrijdag. Als alles goed gaat wordt dan aanstaande maandag de inloopdouche geplaatst en andere sanitaire voorzieningen, zoals de wastafel en toilet. Zelf moest ik vanmiddag naar het ziekenhuis voor een gesprek over mijn revalidatie, in ieder geval hartrevalidatie en mogelijk ook fysio voor mijn been, wat er precies gaat gebeuren hoor ik hopelijk nog voor het weekend, men wil in ieder geval zo snel mogelijk beginnen.

Fandaach binne twee mannen weer druk doênde weest met oanse badruumte. Teugen twaalf uur wast foarbereidende werk klaar en nou ist wagten oppu tegelsetter, disse komt donderdach of vrijdach. As alles goêt gaet wut dan maandach de inloopdouche en ut andere sanitair plaatst, su as de WC en de wastafel. Self was ik fanmiddach naar ut siekenhuus foar un gesprek over mien revalidasie, in ieder gefal hartrevalidasie en mogeluk ok fysio foar mien poat, wat dur precies gebeure sal hoar ik hopeluk noch foar ut wykend, su wulle in ieder gefal su gauw mogeluk beginne.maandag 4 september, 19.20 uur.
Beste mensen vandaag een kort berichtje, het was mooi weer, heb dus vrij veel buiten gezeten en heb een wandeling gemaakt, heen en terug naar de apotheek. Verder waren we thuis, vanmorgen al om halfzeven uit bed want om halfacht kwamen ze met vijf man sterk om onze badruimte aan te passen. De centrale verwarming is aangepast met thermostaatkranen en de hele badruimte is volledig uitgebroken. Morgen gaan ze verder om alles compleet aan te pakken, dus morgenvroeg weer om halfzeven ons bed uit.

Beste meensen fandaach un kot berigje, ut was moai weer, heb dus vrij feul buten sitten en un kuierke maakt, heen en terug naar de apotheek. Ferder waren wu thûs, fanmorren om halfzeven uut oans bed want om half agt stonnen dur vijf man sterk foar de deur om de badruumte an te passen. De centrale verwarming is anpast met thermostaatkranen en de hele badruumte is folledug uutbroken. Morren gaen su ferder om alles folledug an te pakken, dus morrenfroeg weer om halfzeven oans bed uut.
zondag 3 september, 18.00 uur.
Vandaag een mooie dag. Vanmorgen heb ik weer een wandeling gemaakt, ik voelde mij ook weer een stuk beter dan de twee afgelopen dagen. Ben deze keer weer eens door het Havenstraatje gewandeld, ik noem het altijd nog het Havenstraatje, dat zeiden we vroeger altijd, maar het heet eigenlijk Koopmansgracht. Vanmiddag hebben we lekker in het zonnetje gezeten en heb ik in een leuk boek zitten lezen met de titel, Mysteries in Friesland.

Fandaach un moaie dach. Fanmorren hef ik weer un kuierke maakt, ik voêlde mie beter dan de ouwloapen twee dachen. Bin dis keer weer us deur ut Havenstraatsje kuiert, ik noem dit noch altied Havenstraatje, want dat seiden wu froeger altied, mar eigeluk heet ut Koopmansgracht. Fanmiddach hewwu lekker buten in sontsju sitten ik hat un leuk boek met as titel, Mysteries in Friesland.
zaterdag 2 september, 17.00 uur.
Vanmorgen en vanmiddag heb ik beide keren een wandeling gemaakt, vanmorgen in combinatie met een bloemetje en nog een paar boodschapjes op de markt. Hier had ik wel pech want onderweg kwam er een regenbui, gelukkig niet van lange duur. Vanmiddag heb ik een wandelingetje gemaakt en heb ik met Ika, die met een vriendin op het terras zat een frisdrankje gehad. Het wandelen ging wel aardig goed, maar gister en vandaag voel ik mij niet echt fit, ben moe en mijn been is de hele dag al pijnlijk, daarom ben ik gisteravond ook niet naar het bruiloft feestje geweest, want ik moet me echt goed voelen anders gaat het lichamelijk beslist niet.

Fanmorren en fanmiddach hef ik beide keren un kuierke maakt, fanmorren in kombinasie met un bloemke en noch un paar boatskapkus opppu merk. Hyr bij hat ik wel de  pech dat ik onderwech un regenbui oppu kop kreech, gelukkug regende ut nyt lang. Fanmiddach hef ik un kuuierke deur de stad maakt en trof ik Ika met un friendin op ut terras, der hef ik toen un friske dronken. Ut kuieren gong wel aardug goêt, mar gister en fandaach foêl ik mie nyt egt fit, ik bin moêt, hef un hoop pine an mien linkerpoat, derom bin ik gistrafend ok nyt meer naar ut bruloft feesje weest, want ik mut mie egt goêtt foêle andus wul ut beslist nyt.

vrijdag 1 september, 17.00 uur.
Geen nieuws op deze eerste dag van september, mijn dagelijkse wandeling, en de papierenwinkel van het shantyfestival afgehandeld en vanavond hebben we nog een bruiloften feestje, en dat was het voor vandaag.

Gjin nieuws op disse eerste dach fan september, mien dageluks kuierke, en de papierewinkel fan ut shantyfestival ouwhannelt en fanafend hewwu noch un bruiloft feesie, en dat wast foar fandaach.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu